One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

HRM Overdracht beheer

Untitled 5

Menupad

Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Diversen ➔ Overdracht

Introductie

Op de HRM: Overdracht - Beheer pagina  kunt u de relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen, documenten en werkstroom verzoeken overdragen van één persoon naar iemand anders. Dit is met name handig wanneer een medewerker de organisatie verlaat en de verantwoordelijkheden van deze medewerker overgedragen moeten worden naar iemand anders.

Opmerking: Privé verzoeken in de werkstroom kunnen niet overgedragen worden met behulp van het HRM: Overdracht - Beheer. De Exact.Jobs.SysMaint background job zal de inactieve medewerker verwijderen uit het privé verzoek in het geval er tevens andere actieve medewerkers gekoppeld zijn aan dit verzoek. Indien de inactieve medewerker de enige betrokkene is, zal het verzoek automatisch afgekeurd worden. 

Rollen en rechten

Om artikelen over te dragen van de ene naar de andere persoon binnen dezelfde divisie, is functierecht 34 - Maintain World Items, except to change the division benodigd. Gebruikers met de Item management rol beschikken over dit functierecht.

Om overdracht beheer op medewerkerkaarten van alle niveaus uit te voeren is functierecht 147 - Maintain resource card benodigd. Gebruikers met de HR of HR assistant rol beschikken over dit functierecht. U kunt artikelen overdragen van één medewerker naar een andere medewerker van elk niveau. 

Om overdracht beheer met administrator rechten uit te voeren voor documenten is functierecht 258 - Allows to edit documents – administrator benodigd. Gebruikers met de Documents administrator rol beschikken over dit functierecht.

Om overdracht beheer van contactpersonen en relaties uit te voeren is functierecht 275 - Allows batch updates of accounts benodigd. Gebruikers met de General manager, Customer manager, of Marketing manager rol beschikken over dit functierecht.

Om een werkstroom in bulk over  te dragen is functierecht 605 - Allows to re-assign workflows in bulk benodigd. Gebruikers met de General manager, Customer manager, of Marketing manager rol beschikken over dit functierecht. U kunt projectspecifieke verzoeken en verzoeken die niet privé zijn, met beveiligingsniveau 10 tot 99, in bulk overdragen naar een andere medewerker, op Divisie-, Groeps- of Bedrijfsniveau.

Om een medewerkerspecifieke werkstroom in bulk over te dragen, is functierecht 606 - Allows to re-assign resource specific benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit recht. U kunt medewerkerspecifieke verzoeken die niet privé zijn, met beveiligingsniveau 100 of meer, overdragen op Divisie-, Groeps- of Bedrijfsniveau

Om werkstroom verzoeken te heropbouwen, functierecht 131 - Rebuild request workflow is benodigd. Gebruikers met de HR rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

  • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
  • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe draag ik relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen, werkstroom verzoeken of documenten over van één medewerker naar een ander?

  1. Klik op de HRM: Overdracht - Beheer pagina, definieer de velden.
  2. Klik op Verweken
  3. Klik op Sluiten om dit scherm te verlaten of klik op Nieuw om een andere overdracht te starten.

Hou rekening met: Standaard worden automatisch één of meerdere vinkjes bij Alle gezet zodra de Van en Naar velden worden gedefinieerd. Om specifieke relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken te selecteren, dienen de vinkjes bij Alle uitgezet te worden. Klik daarna op  naast het betreffende vinkje. Definieer de zoekcriteria op de selectiepagina en klik op Actualiseren. Zet vinkjes bij de benodigde relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken en klik op Gereed. Het is ook mogelijk om op Alles selecteren te klikken om, afhankelijk van de zoekresultaten, alle relaties, contactpersonen, medewerkers, artikelen of werkstroom verzoeken over te dragen. Ga dan verder met stap 2.

Hoe kan ik werkstroom verzoeken heropbouwen bij het overdragen van gegevens van één persoon naar een ander?

  1. Definieer de velden op de HRM: Overdracht - Beheer pagina 
  2. Klik op Verwerken.
  3. Klik op Heropbouwen: Werkstroom. Voor meer informatie, zie Verzoeken heropbouwen

Hou rekening met: De Heropbouwen: Werkstroom knop is alleen beschikbaar voor gebruikers die beschikken over functierecht 131 - Rebuild request workflow.

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 25.920.911
 Assortment:  Date: 10-02-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer