One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Inlezen van een back-up van een klant (accountantsversie)

Introductie

Via het menupad Instellingen ➔ Systeem ➔ Back-up maken/teruglezen kunt u de back-up wizard starten. Met de back-up wizard kunt u verschillende acties uitvoeren. Welke acties dit zijn, is afhankelijk van de situatie en uw licentiesamenstelling. In het tweede scherm van de back-up wizard kunt u aangeven welke actie u wilt uitvoeren. De volgende acties zijn mogelijk:

 • Aanmaken back-up: Met deze optie kunt u een back-up maken van een administratie. Voor meer informatie, zie Het aanmaken van een back-up.
 • Lees back-up terug: Met deze optie kunt u een back-up teruglezen. Voor meer informatie, zie Het teruglezen van een back-up.
 • Herstellen van gefaalde backup / restore actie: Deze optie is alléén aanwezig wanneer het teruglezen of aanmaken van een back-up is gefaald. Wanneer teruglezen/aanmaken van een back-up is gefaald, zijn de database bestanden van de administratie niet correct gekoppeld aan de SQL Server. Met deze optie kunt u dit herstellen. Voor meer informatie, zie Herstellen van gefaalde back-up.
 • Database van een klant installeren: Deze optie is alléén aanwezig wanneer in een accountancy licentie. Met deze optie kan de accountant een administratie van een cliënt teruglezen. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit document.
 • Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik: Met deze optie kunt u een database die is gemigreerd naar een Microsoft Azure SQL database, gereed maken voor gebruik. Voor meer informatie, zie Microsoft Azure SQL Database gereed maken voor gebruik. Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing voor gebruikers die deelnemen aan het controlled release traject voor deze oplossing.
 • Administratie kopiëren: Met deze optie kunt u een complete kopie maken van een administratie. Voor meer informatie, zie Complete kopie maken van de administratie.

Om een backup van een klant te kunnen inlezen, heeft u een licentie nodig waarin het artikel E-Accountancy is opgenomen. Dit krijgt u automatisch als u een accountantsregeling heeft.  De module is niet apart aan te schaffen. Met deze functionaliteit wordt de back-up teruggezet met uw gebruikersnaam en licentie. Tevens kunt u bij het teruggelezen van de backup aangeven welke gebruikers uit uw eigen administratie u toegangrechten wilt geven in de administratie van de klant. Als u weer een back-up aanmaakt, wordt de gebruikersnaam en licentie van de klant weer teruggezet.

 

Uitleg

U kunt de back-up van een klant, wanneer u de accountantsversie heeft, op de volgende wijze inlezen:

 • Open een administratie met uw accountantslicentie
 • Ga naar het menupad [Accountancy, Administraties, Backup maken/teruglezen] (tevens te benaderen via menupad Instellingen ➔ Systeem ➔ Back-up maken/teruglezen. De back-up wizard wordt hiermee opgestart.
 • In het welkomstscherm van de backup wizard kiest u voor 'Volgende'.
 • Kies de juiste actie: 'Database van een klant installeren' en kies voor 'Volgende'

Let op: Het is belangrijk dat u bij het teruglezen van een back-up van een cliënt de optie 'Database van een klant installeren' selecteert en niet de optie 'Lees backup terug'. In de administratie van de cliënt staat immers de licentie en de gebruikersnaam van de cliënt. Om ervoor te zorgen dat de accountant na het teruglezen van de back-up ook kan inloggen in de administratie, en over de uitgebreide accountant licentie beschikt dient de back-up te worden teruggelezen middels de optie 'Database van een klant installeren'.

 • Het scherm met de volgende velden wordt getoond:

Bestandsnaam
U kunt hier de naam van het terug te zetten backupbestand (*.EBU) invoeren. Dit bestand kan ook rechtstreeks van een cd-rom, DVD of Zip-diskette worden teruggelezen.

Sectie Back-up: Historie
In deze sectie wordt de historie bijgehouden van de back-ups die in het verleden zijn aangemaakt. Deze sectie bestaat uit de volgende kolommen:

Nr.
Elke back-up die is aangemaakt wordt automatisch genummerd. De back-up die het meest recentelijk aangemaakt is, krijgt nummer één.

Aanmaakdatum
In deze kolom wordt de datum van de aangemaakte back-up weergegeven.

Locatie
In deze kolom wordt de locatie weergegeven waar de aangemaakte back-up terug te vinden is.

Grootte
In deze kolom wordt de grootte van de back-up weergegeven.

Totaal: Transactie
In deze kolom wordt het totaal aantal transacties weergegeven die in de back-up staan.

Totaal: Document
In deze kolom wordt het totaal aantal documenten binnen de administratie getoond.

Onderin heeft u de volgende knoppen:

Annuleren
Met deze knop wordt de back-up wizard afgesloten.

Terug
Met deze knop gaat u naar de vorige stap in de back-up wizard.

Volgende
Met deze knop gaat u naar de volgende stap in de back-up wizard.

Bij de optie 'Mijn computer' wordt (indien aanwezig) een SQL Server getoond. Dit betreft de SQL Server waarop u de back-up gaat teruglezen. Wanneer dit niet de SQL Server is waarop u de back-up wilt teruglezen selecteert u de optie 'Server'. Hier kunt u vervolgens de naam van de juiste SQL Server invullen of selecteren middels het vergrootglas-icoon.

In dit scherm kunt u middels de knop 'Geavanceerd' de inlog de inloginformatie controleren/aanpassen indien noodzakelijk:


Teruglezen back-up via de optie 'Mijn Computer'.
Als u de SQL server lokaal heeft staan op uw PC en u wilt de back-up op uw PC teruglezen, kunt u 'Mijn computer' aanvinken en kiezen voor de knop 'Volgende'.

 • U ziet nu een scherm met de volgende velden:

Administratie
Hier kunt u de administratie naam invoeren. Als u deze naam wijzigt in een administratie nummer, zal het systeem deze back-up in dat administratie nummer teruglezen (eventueel overschrijven indien het administratie nummer al bestaat!).Dit betreft de naam van de administratie nadat u deze heeft teruggelezen. Wanneer u een back-up heeft ontvangen van een cliënt kunt u bijvoorbeeld de naam van deze cliënt gebruiken zodat de administratie voor u herkenbaar is.

Database directory
Hier dient u het bestandenpad op te geven. Dit is de directory waar de database bestanden worden geplaatst bij het teruglezen van de backup.

Teruglezen back-up via de optie 'Server'.
Als u de SQL server niet lokaal heeft staan en u wilt de back-up op de server teruglezen, kunt u 'Server' aanvinken. Nadat u de SQL Server heeft geselecteerd waarop u de back-up wilt teruglezen kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Wanneer u de database op een server heeft staan, dient u naast de data map (verwijzing naar de plaats waar de SQL-server de data wegschrijft) ook een Server map in te voeren. Het scherm ziet er dan als volgt uit:

Server map
Hier dient u het lokale pad van de server in te voeren waar de SQL-server de data wegschrijft. De data map is dus de verwijzing vanaf het werkstation naar de server. Wanneer op de server de database bestanden bijvoorveeld in de map 'c:\globedata' staan, vult u deze verwijzing in bij 'Server map'. Vanuit het werkstation gezien betreft dit dan '\\MIJNSERVER\c$\globedata\'. Dit vult u in bij 'Databaselocatie' In werkelijkheid zijn deze twee mappen dezelfde map. Alleen wordt er bij 'Databaselocatie' vanuit het werkstation naar de map gekeken, terwijl bij 'Server map' vanuit de server naar deze map wordt gekeken. 

 • Via de knop 'Volgende' wordt het volgende scherm getoond.

In dit scherm worden de gebruikers getoond van de administratie die u op dat moment geopend heeft. In dit scherm kunt u aangeven welke gebruikers u toegang wilt geven in de administratie waarvan u de back-up terugleest. U kunt indien gewenst meerdere gebruikers selecteren. Alle geselecteerde gebruikers worden vervolgens als gebruiker toegevoegd in de administratie. Wanneer u naderhand weer een back-up maakt worden deze gebruikers weer uit de administratie verwijderd. U kunt een gebruiker selecteren of deselecteren door erop te klikken. Met het icoon kunt u alle gebruikers in één keer selecteren of deselecteren.

 • Via de knop 'Volgende' wordt het volgende scherm getoond met een samenvatting:

Actie
In dit veld staat de geselecteerde actie van de back-up functionaliteit.

Server
In dit veld staat de naam van de server waarop een back-up wordt teruggelezen.

Administratie
In dit veld wordt het administratie nummer weergegeven waarin de back-up teruggelezen wordt.

Back-up
In dit veld staat de directory vermeld waar de back-up gelokaliseerd is.

Als de gegevens op het samenvattingscherm kloppen, kunt u kiezen voor 'Klaar' en wordt de back-up teruggelezen.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.325.506
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer