One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht beveiligingsrollen en rechten van gebruikers

Introductie

De functies die een medewerker kan gebruiken, zijn afhankelijk van zijn rechten. Via [Systeem, HR & Beveiliging, Beveiligingsrollen, Beveiligingsrollen en rechten van gebruikers] kunt u een MS Excel overzicht opvragen van de rechten van de verschillende gebruikers. Eerst wordt een selectiescherm getoond waarin u een selectie kunt maken op de medewerkers waarvan u de rechten wilt bekijken.

Uitleg van de velden

Sectie Traject

Medewerker
Hier kunt u een selectie maken op een medewerker of een reeks medewerkers waarvan u de rechten wilt bekijken.

Kostenplaats
Hier kunt u een selectie maken op een kostenplaats of reeks kostenplaatsen. Alleen de gegevens van de medewerkers waaraan de geselecteerde kostenplaatsen zijn gekoppeld worden getoond.

Kostendrager
Hier kunt u een selectie maken op een kostendrager of reeks kostendragers. Alleen de gegevens van de medewerkers waaraan de geselecteerde kostendragers zijn gekoppeld worden getoond.

Manager
Hier kunt u een selectie maken op een medewerker of een reeks medewerkers. Alleen de gegevens van de medewerkers waaraan de geselecteerde medewerkers als manager is gekoppeld worden getoond.

Beveiligingsniveau
Met deze optie kunt u een selectie maken op een beveiligingsniveau of een reeks beveiligingsniveaus. Alleen de gegevens van de medewerkers waarvan het beveiligingsniveau binnen de opgegeven reeks beveiligingsniveaus valt worden getoond.

Opmerking:

De meeste medewerkers hebben beveiligingsniveau 10. Om deze reden kunt u het beste medewerkers met beveiligingsniveau 11 of hoger via een aparte uitdraai opvragen.

Sectie Inclusief

Actief/Nog niet actief/Non-actief
Met deze optie kunt u een selectie maken op de status van de medewerkers.

Nadat u de gewenste selectie heeft gemaakt kunt u middels de knop 'Start' het overzicht openen in MS Excel.

In dit verslag wordt per gebruiker getoond welke rollen zijn gekoppeld en welke menurechten en functierechten hij of zij heeft. Daarnaast worden ook fiatteringlimieten en de magazijnen en betaalmiddelen waar de gebruiker rechten op heeft getoond.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.901.760
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 403  Attachment:
 Disclaimer