One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Project - Overzichten stamgegevens, Kostenverdelingstypen per journaliseringstype

[Project: Stamgegevens, Overzichten, Journalisering, Kostenverdeling per journaliseringstypen]

Kostenverdelingen kunnen gekoppeld worden aan journaliseringstypen.

Dit overzicht toont de journaliseringstypen, de gekoppelde kostenverdelingen, het percentage, grootboekrekening waar naar doorverdeeld wordt en de wijze waarom een kostenplaats aan de doorverdeling gekoppeld wordt.

De kostenverdelingen gekoppeld aan journaliseringstypen in [Project: Stamgegevens, Onderhoud, Journalisering, Journaliseringstypen].

Zie ook: Overzichten in Exact Financials Enterprise

 


Exact Financials Enterprise > Project > Stamgegevens > Overzicht journaliseren > Kostenverdeling per journaliseringstype


 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.866.583
 Assortment:  Date: 26-05-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer