One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Betalingen en ontvangsten invoeren: Boek als kosten

Introductie

Bij het invoeren van betalingen en ontvangsten beschikt u over de knop 'Boek als kosten'. Door middel van de knop 'Boek als kosten' kunt u kosten registreren die de bank aan u heeft opgelegd voor dit betreffende afschrift. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld provisie, rente of omrekeningskosten. In dit scherm kunt u de bedragen op het afschrift rechtstreeks aan de betreffende grootboekrekeningen voor kosten boeken. Hierdoor hoeft u de kosten niet eerst toe te wijzen aan een debiteur of crediteur. Hiervoor wordt automatisch de onbekende debiteur/crediteur gebruikt. In dit scherm heeft u de mogelijkheid om de bankkosten te boeken of om de kosten over drie grootboekrekeningen te verdelen. Nadat u een grootboekrekening heeft geselecteerd, kunt u het bedrag handmatig invullen. Tevens kunt u het project, de kostenplaats en kostendrager, de artikelcode en de medewerker koppelen die voor deze transactie van toepassing zijn.Wanneer u de kosten uitsplitst over meerdere grootboekrekeningen, kunt u deze kostenregels niet bewerken wanneer u het afschrift opent via [Financieel, Invoer, Bank]. U heeft daar wel de mogelijkheid om nieuwe regels toe te voegen aan het afschrift. Mocht u de kostenregels toch willen bewerken dan kunt u met de knop 'Vrijgeven' de toegewezen kosten ongedaan maken, om deze vervolgens opnieuw als kosten te boeken.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.360.521
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer