One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Baliefactuur

In de module Facturen is het mogelijk om direct een factuur aan te maken zonder vooraf boekingen te maken. Deze facturen worden "baliefacturen" genoemd. Het is als het ware mogelijk om bij een balie direct een factuur te maken en mee te geven.

Bij administratiebeheer is het mogelijk om een project aan te wijzen als balie factuur project. Dit project wordt standaard overgenomen bij het aanmaken van een nieuwe baliefactuur. Zie administratiebeheer.

Het aanmaken van een baliefactuur gaat op de volgende manier:

 

  • Start de module facturen.

  • Klik in het menu op 'Plus' knopje/ toetscombinatie CTRL + N, of met snelmenu keuze 'Baliefactuur.."

Nu verschijnt het factuurscherm waarin u als gebruiker alle gegevens kunt opgeven zoals deze op de factuur moeten worden afgedrukt.

Het invoeren van de gegevens kunt u vinden in de beschrijving Factuurgegevens.

Baliefactuur wijkt af op de volgende punten:

  • Na keuze "Aanmaken baliefactuur" wordt het facturenscherm geopend met standaard het baliefactuur project. Deze is nog aan te passen. De keuze kan gelaten worden voor een ander regieproject.

  • Debiteur voor Balieproject is vrij selecteerbaar of handmatig in te vullen. De gegevens die hier gevuld worden worden op de factuur afgedrukt. Bij handmatige aanpassing wordt de standaard debiteur van het balieproject overgenomen naar de financiele administratie.

  • Toevoegen van factuurregels loopt op dezelfde wijze als een normale factuur. Zie hiervoor de beschrijving Factuurgegevens.

  • Bij aanmaken baliefactuur wordt standaard baliefactuurproject overgenomen. Het is mogelijk om dit project te wijzigen in een ander regieproject.

 

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.210.600
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer