One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van de waarde van contracten van dealers

Introductie

Via Klanten à Overzichten à Dealers à Contracten - Waarde kunt u een overzicht opvragen van de waarde van de contracten van dealers.

Rollen & rechten

Gebruikers kunnen  de waarde van de contracten van dealers zien als hun beveiligingsniveau gelijk is aan of hoger is dan 10. Gebruikers met een beveiligingsniveau lager dan 10 kunnen alleen contracten met dealers zien waarvan zij manager zijn.

Meer informatie:

  • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
  • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Knoppen

Tonen

Klik hier om het overzicht te tonen op basis van de gedefinieerde criteria.

Opmerking: Als u eenmaal op deze knop heeft geklikt, dan wordt deze vervangen door de knop Actualiseren.

Actualiseren

Klik hier om het overzicht te actualiseren op basis van de gedefinieerde criteria.

Herstellen

Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.

Sluiten

Klik hier om het scherm te sluiten.

Beschrijving van de velden

Sectie Criteria

Dealer

Typ of selecteer de dealer waarvan u de waarde van de contracten wilt tonen. Dit is een verplicht veld. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van dealers kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties  raadplegen.

Tonen: Relaties - Geblokkeerd

Vink deze optie aan om dealers te tonen indien deze de status geblokkeerd hebben.

Begindatum

Typ of selecteer het datumtraject om de waarde van contracten te tonen binnen deze periode. Selecteer vervolgens Begindatum om de waarde van de contracten weer te geven met de gespecificeerde begindatum, selecteer Factuurdatum om de waarde van de contracten weer te geven met de gespecificeerde factuurdatum of selecteer Einddatum om de waarde van de contracten te tonen met de gespecificeerde einddatum.

Artikel

Typ of selecteer het artikel van de contracten waarvan u de waarde wilt tonen. Selecteer vervolgens Inclusief om de waarde van contracten te tonen welke dit artikel bevatten, selecteer Exclusief om de waarde van contracten te tonen welke dit artikel niet bevatten of selecteer Waarde om alleen de waarde van het contract van het gespecificeerde artikel te tonen. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van artikelen kunt u het document Aanmaken en bewerken van artikelen raadplegen.

Aanpassen

Klik op  Aanpassen in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.862.994
 Assortment:  Date: 14-01-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer