One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Installatie Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit

Introductie

In dit document vindt u informatie over de installatie van Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit. Voordat u de installatie uitvoert dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Controleer de systeemeisen en zorg ervoor dat uw systeem of systemen voldoen aan deze eisen.
 • Wanneer u reeds over Exact Globe, Exact Synergy Enterprise en/of Exact Event manager beschikt dient u back-ups te maken van de betreffende administraties en databases. Denk er tevens aan om een backup te maken van uw events.
 • MS SQL Server dient geïnstalleerd te zijn (raadpleeg de systeemeisen voor informatie over welke versies worden ondersteund). Meer informatie over de installatie van MS SQL Server kunt u vinden in het volgende document.
 • Wanneer u over een extra licentie van Exact Synergy Enterprise en/of Exact Event manager beschikt dient u deze bij de hand te houden.
 • Wanneer u reeds een bestaande Exact Globe, Exact Synergy Enterprise of Exact Event Manager omgeving heeft dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten.  
Voor de installatie en inrichting van Exact Globe Next beschikt u standaard over één gebruiker met de Professionele rol. Deze gebruiker is uitsluitend bedoeld voor de installatie en inrichting van Exact Globe Next, waarbij Exact voor deze gebruiker ondersteuning zal verlenen. Exact verleent geen ondersteuning met betrekking tot alle overige functionaliteit en instellingen die buiten de standaard functionaliteit van Exact Globe Next vallen. Ingeval u ondersteuning wenst te ontvangen met betrekking tot overige functionaliteit en instellingen die buiten de standaard functionaliteit van Exact Globe Next vallen, kunt u contact opnemen met de verkoop afdeling van Exact.

Naast deze gebruiker met de Professionele rol zijn al uw gebruikers standaard een 'Synergy gebruiker'. Dit betekent dat al uw gebruikers gebruik kunnen maken van de standaard functionaliteit van het Exact Synergy Enterprise onderdeel van Exact Globe Next. Deze standaard functionaliteit betreft bijvoorbeeld het aanmaken van een taak of het aanvragen van verlof. Uiteraard ontvangt u hier wel de volledige ondersteuning voor.

Voordat u de installatie van Exact Globe Next kunt uitvoeren dient de Exact Globe Next Setup Wizard geïnstalleerd te zijn. Wanneer u tijdens de installatie van de Exact Globe Setup Wizard de optie 'Launch Exact Globe Next Setup Wizard' heeft geselecteerd wordt meteen het onderstaande scherm getoond waarmee u de installatie van de Exact Globe Next onderdelen kunt uitvoeren.

Wanneer u de betreffende optie niet heeft geselecteerd kunt u de installatie starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Next Setup Wizard' op uw bureaublad te klikken. Het onderstaande scherm wordt dan getoond waarmee u de installatie van de Exact Globe Next onderdelen kunt uitvoeren.

Wanneer u werkt in een standalone omgeving dient u deze installatie uit te voeren op de machine waar u met Exact Globe Next wilt werken. Wanneer u werkt in een netwerkomgeving dient u deze stappen uit te voeren op de server. Wanneer u over meerdere servers beschikt kunt u tijdens de installatie aangeven op welke server u bepaalde onderdelen wilt installeren.

Uitleg

Installatie wizard - Server

Start - Welkom

Wanneer u de Exact Globe Next Setup Wizard opstart wordt bovenstaand welkom scherm getoond. Rechtsboven in het scherm kunt u de taal selecteren die u wilt gebruiken voor de installatie. Met de knop 'Volgende' kunt u verder gaan.

Start - Gebruiksovereenkomst

Om door te kunnen gaan met de installatie dient u akkoord te gaan met de Exact voorwaarden.Via de link in hetscherm opent u de voorwaarden in uw webbrowser. Lees de voorwaarden. Wanneer u akkoord gaat vinkt u de optie onderin het scherm aan en klikt op 'Volgende' om verder te gaan met de installatie.

Start - Authenticeren

In het volgende scherm dient u uw inlog gegevens op te geven. Dit betreft de gegevens die u gebruikt om in te loggen op de customer portal. De gegevens worden gebruikt om de benodigde installatie bestanden te downloaden. Het domein betreft altijd eweb. Met de knop 'Volgende' gaat u verder. Wanneer u onjuiste inloggegevens heeft opgegeven verschijnt na het klikken op de knop 'Volgende' de melding 'Aanmelden is mislukt, probeer het nogmaals'. Controleer in dat geval of u de juiste inloggegevens heeft opgegeven, en vul deze nogmaals in. Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten kunt u hier een nieuw wachtwoord aanvragen.

Start - Versie

Selecteer in dit scherm de versie die u wilt downloaden. Met de knop 'Volgende gaat u verder.

Voorkeuren - Centrale opslag locatie

In het voorkeurenscherm dient u eerst de locatie voor de centrale opslag op te geven. De installatie wizard gebruikt deze locatie om de gedownloade installatie bestanden en update bestanden op te slaan. Deze bestanden worden gebruikt om te installeren. Standaard wordt de map "C:\Exact Software\Central Storage" gebruikt. Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. Wanneer u Exact Globe Next tevens op één of meerdere werkstations wilt installeren dient u er rekening mee te houden dat deze locatie vanuit alle werkstations te benaderen is. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Gebruikersfuncties

In dit scherm kunt u de te gebruiken onderdelen selecteren. Het onderdeel 'Exact Globe Next' is standaard geselecteerd en kunt u niet uitvinken. Daarnaast kunt u de volgende onderdelen selecteren:

 • Exact Globe Next: Dit onderdeel is standaard aangevinkt en kunt u niet uitvinken. Dit onderdeel zorgt ervoor dat u gebruik kunt maken van de Exact Globe functionaliteit.
 • Exact Synergy Enterprise: Dit onderdeel zorgt ervoor dat u gebruikt kunt maken van de Exact Synergy Enterprise functionaliteit.
 • Exact Event Manager: Wanneer u gebruik wilt maken van Exact Event Manager dient u tevens Exact Synergy Enterprise te selecteren.
 • Dashboards: Wanneer u gebruik wilt maken van de dashboards dient u tevens Exact Synergy Enterprise te selecteren.
 • Installatie op meerdere servers: Met deze optie kunt u aangeven of u de verschillende onderdelen op meerdere servers wilt installeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u op deze server alleen het Exact Synergy Enterprise onderdeel installeert, terwijl u op een andere server alleen het Exact Event Manager onderdeel installeert. Wanneer u alle onderdelen op één server wilt installeren of wanneer u standalone werkt kunt u deze optie uitvinken. Wanneer u de optie aanvinkt kunt u in het volgende scherm aangeven welke onderdelen u op deze server wenst te installeren.

In dit scherm geeft u aan welke onderdelen van Exact Globe Next u allemaal wilt gaan gebruiken. Wanneer u de installatie van Exact Globe Next op meerdere servers wilt uitvoeren (waarbij u bijvoorbeeld het Exact Globe onderdeel op een andere server dan het Exact Synergy Enterprise onderdeel heeft geïnstalleerd) dient u hier toch beide onderdelen te selecteren. De programmatuur voor alle in dit scherm geselecteerde onderdelen wordt gedownload. In het volgende scherm kunt u aangeven welke onderdelen u op deze server wenst te installeren. Bij de installatie op een andere server kunt u gebruik maken van de bestanden die u reeds heeft gedownload. Bij het selecteren van een onderdeel wordt aan de rechterzijde van het scherm meer informatie getoond over het betreffende onderdeel. Daarnaast kunt u het volgende document raadplegen voor meer informatie over deze onderdelen. De geselecteerde opties bepalen tevens welke vervolg schermen in de wizard worden getoond. Naderhand kunt u aangeven welke van de geïnstalleerde onderdelen u wilt gebruiken. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Multi-server installatie
Dit wordt alleen getoond wanneer u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' de optie 'Installatie op meerdere servers' heeft geselecteerd.

In dit scherm kunt u aangeven welke onderdelen u op deze server wilt installeren. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat u op deze server alleen het Exact Synergy Enterprise onderdeel installeert, terwijl u op een andere server alleen het Exact Event Manager onderdeel installeert. In dat geval dient u na deze installatie de installatie nogmaals te starten op de andere server en daar dan de andere onderdelen te selecteren. Meer informatie over de verschillende onderdelen kunt u lezen in het volgende document. Met de knop 'Volgende' gaat u verder. In dit voorbeeld installeren we alle onderdelen op deze server. De aanwezige onderdelen in dit scherm zijn afhankelijk van welke onderdelen u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' heeft geselecteerd.

Voorkeuren - Installatie folder

Selecteer hier de installatie folder waarin de geselecteerde onderdelen worden geïnstalleerd. Standaard betreft dit "C:\Program files\Exact Software" op x86 systemen en "C:\Program files (x86)\Exact Software" op x64 systemen. Wanneer deze map niet aanwezig is wordt deze automatisch aangemaakt. De installatiewizard maakt voor ieder te installeren onderdeel automatisch een submap aan binnen deze directory. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren- Standaard SQL Server

Selecteer in dit scherm de standaard SQL Server voor Exact Globe Next. Met de knop 'Volgende' verder.

Voorkeuren - Exact Event Manager
Dit wordt alleen getoond wanneer u in het scherm 'Voorkeuren - Gebruikersfuncties' de optie 'Exact Event Manager' heeft geselecteerd.

Let erop dat de gebruiker die u selecteert rechten heeft om in te loggen als een service. Tevens dient de gebruiker de SQL Server te moeten kunnen benaderen via 'Windows authentication' en een database kunnen aanmaken.

Let op: U dient er rekening mee te houden dat wanneer u een gebruiker selecteert waarvan het wachtwoord regelmatig wijzigt, u bij het wijzigen van het wachtwoord dit ook dient aan te passen in de betreffende services (dit betreft de services 'ExactEventManager' en 'Exact EEM Crystal Service'). Wanneer u het wachtwoord van de gebruiker aanpast zonder het wachtwoord in de services aan te passen heeft dit tot gevolg dat de betreffende services niet gestart kunnen worden. Wanneer de betreffende services niet gestart zijn kan er op dat moment ook geen gebruik worden gemaakt van het Exact Event Manager onderdeel van Exact Globe Next.

In dit scherm kunt u de instellingen voor de installatie van Exact Event Manager selecteren en opgeven.

 • Domein: Dit betreft het domein van het netwerk van uw organisatie.
 • Gebruikersnaam: Dit betreft de gebruikersnaam van de gebruiker die u wilt gebruiken om de services uit te voeren. Dit betreft een gebruikersnaam binnen uw netwerk en betreft niet de gebruikersnaam voor het inloggen op de customer portal.
 • Wachtwoord: Dit betreft het wachtwoord behorende bij de gebruiker die u bij 'Gebruikersnaam' heeft opgegeven.
 • SQL Server: Selecteer de SQL Server waarop de Exact Event Manager database wordt aangemaakt.
 • Database: Geef een naam op voor een database die wordt aangemaakt voor Exact Event Manager. Standaard betreft dit EEM.
 • Licentie: Wanneer u een extra licentie heeft van Exact Event Manager kunt u deze hier selecteren. Wanneer u geen extra licentie van Exact Event Manager heeft kunt u dit veld leeg laten. U kunt dan gebruik maken van een aantal basisfuncties van Exact Event Manager.

Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Controle van voorwaarden

Er wordt een controle uitgevoerd of aan er een aantal systeemeisen van Exact Globe Next wordt voldaan. In dit scherm wordt aangegeven of aan deze eisen wordt voldaan. Wanneer dit niet het geval is wordt dit in dit scherm aangegeven en dient u dit aan te passen alvorens u verder kunt gaan met de installatie. De geslaagde controles kunt u herkennen aan een groen vinkje. Wanneer alle controles geslaagd zijn wordt onderaan het scherm de melding "Uw systeem voldoet aan alle voorwaarden" getoond. Met de knop 'Volgende' kunt u dan verder gaan.

Voorkeuren - Bevestiging

In dit scherm wordt een samenvatting getoond. U ziet de geselecteerde onderdelen en de locatie waar deze worden geïnstalleerd. Wanneer u tevens aan heeft gegeven om Exact Event Manager te installeren worden hier de door u opgegeven configuratie opties getoond. Wanneer de gegevens niet correct zijn kunt u met de knop 'Vorige' teruggaan naar het vorige scherm om de gegevens aan te passen. Wanneer de gegevens correct zijn kunt u met de knop 'Download' verder gaan en de download en installatie van de benodigde onderdelen starten.

Downloaden - Pakketten downloaden

Nadat u op 'Volgende' heeft geklikt word de download van de geselecteerde onderdelen gestart. Deze onderdelen worden opgeslagen in de centrale opslag locatie zoals die in het scherm 'Voorkeuren - Centrale opslag locatie' is geselecteerd.

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die worden gedownload en de snelheid van uw internetverbinding kan het downloaden enige tijd in beslag nemen. Zodra de download gereed is wordt de melding "Het downloaden van Exact Globe Next is gelukt" getoond en is de knop 'Installeer' actief. Door erop te klikken gaat u verder.

Installeren - Pakketten installeren

Nadat u op 'Installeer' heeft geklikt worden de gedownloade onderdelen geïnstalleerd. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van de verschillende onderdelen volgen. Zodra de installatie gereed is wordt dit in het scherm aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verder gaan.

Klaar - Samenvatting

In dit scherm wordt een samenvatting getoond van de geïnstalleerde onderdelen. Wanneer u onderdelen wilt toevoegen of verwijderen kunt u dit naderhand uitvoeren via de snelkoppeling 'Exact Globe Next Setup Wizard' op uw bureaublad. U kunt de configuratie meteen starten door de optie 'Start de Configuration Manager' aan te vinken en op 'Klaar' te klikken. Wanneer u de optie uitvinkt en op 'Klaar' klikt wordt dit scherm afgesloten. U kunt dan op een later tijdstip de configuratie starten door op de snelkoppeling 'Exact Globe Next Configuration Manager' op uw bureaublad te klikken.

Na de installatie beschikt u over de volgende snelkoppeling op uw bureaublad:

 • 'Exact Globe Next': Gebruik deze snelkoppeling om Exact Globe Next te starten.

Tevens beschikt u over de volgende onderdelen in het Windows Startmenu

 • [Alle programma's, Exact Globe Next]: Start Exact Globe Next.


Installatie op meerdere servers
Wanneer u de verschillende onderdelen van Exact Globe op meerdere servers wil installeren en dit tijdens de installatie ook heeft aangegeven dient u een aantal extra stappen uit te voeren op die andere server(s).

 • Zorg ervoor dat de centrale opslag locatie (van server 1) gedeeld is. Standaard betreft dit de directory "C:\Exact Software\Central Storage" van server 1.
 • Log in op de andere server.
 • Vanuit de andere server (server 2) bladert u naar de centrale opslag locatie op server 1.
 • Open de map 'Setup'.
 • Start vervolgens het bestand 'Setup.exe' door erop te dubbelklikken.
 • Volg de stappen van de wizard en selecteer de onderdelen die u op die betreffende server wenst te installeren.

Voor meer informatie over installatie en update van een Multi-server installatie zie De installatie en update van een Multi-server installatie.

 

Werkstationinstallatie
Nadat u de installatie op de server(s) heeft uitgevoerd dient u de installatie op uw werkstation(s) uit te voeren.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.723.315
 Assortment:  Date: 12-01-2015
 Release:  Attachment:
 Disclaimer