One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Assets - Overzicht: Mutaties (op activum)

[Assets: Overzichten, Mutaties (op activum)]

Vanaf versie 7.22:

Middels deze applicatie kunt u een overzicht van de afschrijvingsmutaties van activa samenstellen en opvragen. De selectie criteria zijn op basis van de stamgegevens van een activum. Als een activum is gehergroepeerd naar een andere kostenplaats dan zijn er voor dit activum afschrijvingsmutaties aangemaakt met verschillende kostenplaatsen.
Dit overzicht toont ook de mutaties die aangemaakt zijn met de 'oude' kostenplaats.
Wilt u selecteren op de kostenplaats zoals die voorkomenin de afschrijvingsmutaties gebruik dan het overzicht 'Mutaties'.

Uitleg van de velden

De werking van het overzicht 'mutaties' is gelijk aan de werking van de andere overzichten binnen Exact Financials Enterprise. Meer informatie over het werken met overzichten vindt u in de volgende documenten:


Exact Financials Enterprise > Assets > Overzicht mutaties (op activum)


 

  

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 27.596.876
 Assortment:  Date: 17-03-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer