One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Adm.Beheer - Fin.Beheer - Factuurregisters

Voor het accorderen van inkoopfacturen kunt u factuurregisters aanmaken. Een factuurregister wordt gekoppeld aan een inkoopfactuur en bepaalt welke personen de factuur moeten goedkeuren voor betaling. Zo kunt u bijvoorbeeld voor elke projectleider een factuurregister aanmaken. Factuurregisters worden per administratie aangemaakt.

U kunt factuurregisters onderhouden via [Systeembeheer, Administratie beheer, Financieel beheer]

 

Factuurregistercode
Een factuurregister wordt vastgelegd onder een unieke code van maximaal 8 cijfers of letters. Deze code kunt u achteraf wijzigen.

Omschrijving
De omschrijving van een factuurregister kan maximaal 40 karakters lang zijn.

Accorderingswijze
U kunt kiezen uit twee accorderingswijzes:
Gelijktijdig: Alle personen uit het factuurregister zien direct de inkoopfactuur in hun werkstroom en kunnen gelijktijdig de factuur goedkeuren.
Prioriteit accordeur: Een accordeur ziet de inkoopfactuur pas in zijn werkstroom als de voorgaande persoon uit het factuurregister goedgekeurd heeft.

Actief
Hiermee kunt u een factuurregister activeren of deactiveren. Als een register gedeactiveerd wordt zal deze niet meer geselecteerd kunnen worden.

Accordeurs
Hier kunt u één of meer accordeurs koppelen aan het factuurregister. Klik op de + knop onder het kopje Accordeurs om één of meer personen te selecteren uit de gebruikerstabel. U kunt alleen gebruikers selecteren waarbij in de module Toegang onder module Financieel bij de functie 'Accorderen inkomende facturen' het recht op 'Ja' staat.

Volgnr
Elke accordeur krijgt automatisch een volgnummer toegekend. U kunt handmatig het volgnummer wijzigen. Dit volgnummer is van belang bij accorderingswijze 'Prioriteit accordeur'.

Naam
Hier wordt de naam getoond van de geselecteerde gebruiker.

BewakCdWijzigen
U kunt hier aangeven of de accordeur in het venster 'Aanpassen factuurstatus' de bewakingscode van de boekingsregels mag aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld ingesteld worden voor projectleiders.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 20.507.179
 Assortment:  Date: 06-01-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer