One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Veelgestelde vragen Exact PSD2 voor Rabobank-koppeling en Rabo BoekhoudKoppeling

Al je vragen over het aanmelden voor de Exact PSD2 voor Rabobank-koppeling of de Rabo BoekhoudKoppeling vind je hier.

De Rabo BoekhoudKoppeling is een bankkoppeling die de Rabobank aanbiedt.

Deze foutmelding komt vanuit Rabobank, niet Exact. In de meeste gevallen kun je dit oplossen door de cookies en de cache van je browser te verversen. Hoe je dit doet hangt af van de browser die je gebruikt. Zodra je de cookies en de cache hebt ververst, kun je verder met het aanmelden voor de bankkoppeling.

Neem contact op met de Rabobank als je hier nog vragen over hebt. Wil je meer informatie over de PSD2-bankkoppeling van Rabobank? Ga naar https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/psd2.

Deze melding kan twee oorzaken hebben:

 • Het overzicht van bankrekeningen is van een verkeerde administratie opgevraagd. Klik boven in het scherm op Sluiten om terug te gaan naar de welkomstpagina van het Exact Shared Cloud Services account. Klik linksboven op de administratienaam en selecteer vervolgens de juiste administratie.
 • Voor de rekening is al een bankkoppeling aanwezig in een ander Exact Shared Cloud Services account. Klik boven in het scherm op Sluiten om terug te gaan naar de welkomstpagina van het Exact Shared Cloud Services account en klik dan rechts bovenin op je naam en vervolgens op Uitloggen. Log nu in met het juiste Exact Shared Cloud Services account om de bankkoppeling aan te maken.

Exact wil accountants en kleine en middelgrote bedrijven stimuleren door actueel inzicht te bieden in hun financiële situaties en ze de mogelijkheid geven om flexibel en snel te betalen door middel van Exact-producten. Met dit doel voor ogen hebben we Exact Payment Services (EPS) ontwikkeld om betaaldiensten en bankgegevens beschikbaar te maken voor onze gebruikers.

EPS heeft een licentie van De Nederlandsche Bank (DNB) om als betaalinstelling op te treden, in het bijzonder om diensten 7 (betalingsinitiatie) en 8 (rekeninggegevens) te verlenen.

Exact Payment Services (EPS) doet alleen zaken met instanties die niet zijn betrokken bij het uitvoeren of faciliteren van criminele activiteiten. De bedrijfsscreening heeft als doel om te voorkomen dat financiële organisaties zaken doen met kwaadwillende criminele entiteiten. Deze screening is nodig zodat wij weten met wie we zaken doen. EPS wil schade aan haar klanten en haarzelf voorkomen.

EPS kwalificeert als een betaalinstituut door op te treden als Payment Initiation Services Provider (PISP) en Account Initiation Services Provider (AISP). Om de Wet op het financieel toezicht (Wft), het Besluit prudentiële regels Wft (Bpr), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) na te leven, moet EPS klanten screenen op beleid, procedures en maatregelen met betrekking tot:

 • de identificatie en verificatie van de identiteiten van haar klanten;
 • het monitoren van haar klanten, hun rekeningen en hun transacties.

EPS volgt ook de voorschriften van de Financial Action Task Force on Mondey Laundering (FATF), de Europese Bankautoriteit (EBA) en De Nederlandsche Bank. Dit alles om het financiële systeem en haar klanten te beschermen tegen zakendoen met onbetrouwbare entiteiten.

De bedrijfsscreening mag worden aangevraagd door iemand die:

 • toegang heeft tot de digitale brievenbus van de adminstratie;
 • verklaart dat ze zijn geautoriseerd om namens het bedrijf te handelen;
 • zichzelf kan identificeren met iDIN.

Wanneer je de PSD2-bedrijfsscreening uitvoert, moet je de UBO's van je bedrijf opgeven. UBO staat voor uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner). Uiteindelijk belanghebbenden hebben direct of indirect de leiding over een organisatie. Gebruik de vragen in dit document om er achter te komen wie je moet opgeven als de UBO's van je bedrijf voor de bedrijfsscreening. Sommige soorten bedrijven moeten deze UBO's ook registreren bij het UBO-register. Lees meer op de website van de Kamer van Koophandel.

Houd er rekening mee dat de Kamer van Koophandel (KvK) er ongeveer 30 dagen over doet om UBO's te registreren. Let op: het duurt voordat wijzigingen die je maakt bij het UBO-register zichtbaar zijn in het screeningsproces.

Alleen medewerkers van Exact Payment Services zien de informatie van de bedrijfsscreening. Voor meer details over hoe wij de veiligheid van informatie en privacy waarborgen, verwijzen we je graag naar onze Algemene voorwaarden.

Om iDIN te kunnen gebruiken, heb je een privérekening nodig van een deelnemende Nederlandse bank, en je moet via het internet toegang hebben tot deze bankrekening. Je kunt geen zakelijke bankrekening gebruiken. Als je aan deze voorwaarden voldoet en alsnog tegen problemen aanloopt, is het mogelijk dat je bank iDIN heeft gedeactiveerd. Neem contact op met je bank voor meer informatie.

Als je de screening nog niet hebt afgerond, kun je deze sluiten en opnieuw beginnen. Heb je de screening al afgerond en besef je naderhand dat je een fout hebt gemaakt, zoals met de UBO-gegevens? Het is mogelijk dat het team van Exact Payment Services contact met je opneemt via e-mail om meer informatie op te vragen. Als je wilt dat wij de screening voor jou annuleren zodat je helemaal opnieuw kunt beginnen, stuur dan een bericht naar onze Supportafdeling.

In de meeste gevallen wordt de screening direct verwerkt. Als we een handmatige controle moeten uitvoeren, streven we ernaar om dit binnen zeven werkdagen te doen. Als we meer informatie nodig hebben, streven we ernaar om binnen deze zeven werkdagen contact op te nemen.
Je hoeft het resultaat van de bedrijfsscreening niet af te wachten. Na het doorlopen van de bedrijfsscreening kun je meteen verder gaan met de migratie.

Nee, je hoeft de screening slechts eenmalig uit te voeren.

Nee, je hoeft de screening slechts eenmalig uit te voeren.

Uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) zijn de personen die uiteindelijk profijt hebben of anderzijds geïnvesteerd zijn in een organisatie. In het algemeen zijn dit personen die meer dan 25% van een organisatie in hun bezit hebben.

De meeste organisaties die in Nederland zijn opgezet zijn verplicht om hun UBO's te registreren. Maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld eenmanszaken en naamloze vennootschappen die beursgenoteerd zijn. Hier vind je een compleet overzicht van wie zich wel en niet moeten registreren.

Je kunt je UBO's registreren door een online rapport in te vullen. De voorbereiding en procedure om je UBO's te registreren wordt omschreven in het UBO rapport.

Wanneer je de PSD2-bedrijfsscreening uitvoert, moet je de UBO's bevestigen. Je kunt een KvK-uittreksel als bijlage toevoegen. Als je een eenmanszaak hebt, ben je de enige persoon in het KvK-uittreksel.

Selecteer in de sectie Documenten je KvK-uittreksel en klik op Uploaden. Houd er rekening mee dat je geen KvK-uittreksel kunt uploaden als je geen handmatige wijzigingen aan je UBO's aanbrengt en de standaardregistratie gebruikt. Exact Payment Services kan ook vragen of je een KvK-uittreksel kunt uploaden nadat je de bedrijfsscreening hebt afgerond. Je krijgt dan het verzoek om dit document te uploaden, maar dit is niet verplicht.

Om te verzekeren dat je je gegevens beheert en dat je data veilig is, vereist PSD2 van betalingsinstituten als EPS dat ze Strong Customer Authentication (SCA) toepassen elke keer dat je online toegang krijgt tot je betaalrekening. Er is echter een uitzondering van toepassing op SCA wanneer je alleen toegang hebt tot gegevens van een betaalrekening, mits SCA toegepast wordt wanneer je voor het eerst toegang aanvraagt en elke 90 dagen daaropvolgend. Anders zou je dit elke keer dat je je transacties wilt inzien moeten doen.

Ga naar https://start.exactonline.nl/ en log in met de gegevens van de digitale brievenbus. Klik vervolgens in de sectie Bankkoppeling Rabobank op de link Een bankkoppeling aanmaken of onderhouden.

In de sectie Bankrekeningen zie je de status en verloopdatum van de toegang in de kolom Status machtigingen van elke bankrekening. Klik op Banktoestemmingen vernieuwen om de toestemming te vernieuwen.

Als er niet meer dan 90 dagen zijn verstreken sinds de laatste transactiedatum, importeert Exact alle ontbrekende transacties wanneer je de toestemming vernieuwt.

 

Deze foutmelding komt vanuit Rabobank, niet Exact. In de meeste gevallen kun je dit oplossen door de cookies en de cache van je browser te verversen. Hoe je dit doet hangt af van de browser die je gebruikt. Zodra je de cookies en de cache hebt ververst, kun je verder met het aanmelden voor de bankkoppeling.

Neem contact op met de Rabobank als je hier nog vragen over hebt. Wil je meer informatie over de PSD2-bankkoppeling van Rabobank? Ga naar https://www.rabobank.nl/bedrijven/betalen/psd2..

In dit geval kun je meerdere rekeningen onderdeel laten uitmaken van dezelfde toestemming. Lees hier meer.

 

Ja, je kunt personen de rechten geven op het digitale brievenbus/Exact Shared Cloud Services account zodat deze daarop kunnen inloggen en de toestemming kunnen vernieuwen.

Voor meer informatie, zie Gebruikers rechten geven op het Exact Shared Cloud Services (ESCS) account.

 

Na het verwerken van de betalingen in Exact Globe Next, Exact Globe+, Exact Compact, of Exact Compact+, dien je de betalingen goed te keuren via de digitale brievenbus. Voor meer informatie, zie Betalingen verwerken met de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank.

Voor de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank worden de betalingen alleen weergegeven wanneer je klikt op de link in de kolom Actie op de pagina Bankbestanden na het inloggen bij de digitale brievenbus.  Als je de website van de Rabobank zelf in je browser opent, worden de betalingen niet weergegeven. Voor meer informatie, zie Betalingen verwerken met de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank.

Voor de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank en de Rabo BoekhoudKoppeling dien je er voor te zorgen dat de juiste diensten zijn geselecteerd. Om dit te controleren ga je naar https://start.exactonline.nl/, logt in met de gegevens van de digitale brievenbus, en klikt vervolgens in de sectie Bankkoppeling Rabobank op de link Een bankkoppeling aanmaken of onderhouden. In de kolom Ingeschakelde diensten kun je zien welke diensten er voor die rekening zijn geselecteerd. Om dit aan te passen klik je bij de betreffende bankrekening op Diensten aanpassen.

Voor de Exact PSD2-bankkoppeling voor Rabobank en de Rabo BoekhoudKoppeling is het van belang dat de toestemming correct is ingesteld. Voor meer informatie, zie Hoe beheer ik toestemmingen als ik bankkoppelingen heb met meerdere Rabobank-rekeningen?.

Dit kan verschillende redenen hebben.

De toestemming moet worden verlengd

Controleer de toestemming voor deze bankkoppeling.
Ga naar https://start.exactonline.nl/, log in met de gegevens van de digitale brievenbus, en klik vervolgens in de ssectie Bankkoppeling Rabobank op de link Een bankkoppeling aanmaken of onderhouden.
Klik vervolgens op Banktoestemmingen vernieuwen bij de bankrekeningen waarbij de toestemming is verlopen.

De toestemmingsgroep moet worden ingesteld

Misschien gebruik je meerdere Rabobank bankrekeningen met één rekeninghouder. Dit kan onderdeel zijn van een of meerdere administraties binnen je abonnement. Dit heet een toestemmingsgroep.
Je moet ervoor zorgen dat alle rekeningen onderdeel uitmaken van dezelfde toestemming, zodat de bankafschriften kunnen worden ontvangen, en de betalingen verstuurd kunnen worden.

Ga naar https://start.exactonline.nl/, log in met de gegevens van de digitale brievenbus, en klik vervolgens in de sectie Bankkoppeling Rabobank op de link Een bankkoppeling aanmaken of onderhouden om dit te controleren.

Als er meerdere Rabobank-bankrekeningen staan met meerdere toestemmingsdata, heb je geen toestemmingsgroep ingesteld. Houd er rekening mee dat je dit niet kunt controleren als de rekeningen onderdeel uitmaken van verschillende administraties.

Volg deze stappen om een toestemmingsgroep in te stellen:

 • Deactiveer alle bankkoppelingen, behalve één.
 • Activeer de bankkoppelingen opnieuw en voeg deze toe aan de bestaande toestemming.
 1. Ga naar https://start.exactonline.nl/, log in met de gegevens van de digitale brievenbus, en klik vervolgens in de sectie Bankkoppeling Rabobank op de link Een bankkoppeling aanmaken of onderhouden en klik op Annuleren. Klik op Inschrijven. Je wordt doorgestuurd naar de pagina Aanmeldingsproces voor bankkoppelingen.
 2. Kies Toevoegen aan bestaande toestemming en selecteer alle rekeningen waarvoor je een PSD2-bankkoppeling wilt activeren. Houd er rekening mee dat je ook de juiste Mogelijkheden bankkoppeling moet selecteren.
 3. Klik op Bank toegang geven en log in bij je bank. Selecteer hier alle rekeningen die je wilt koppelen en de functies die je wilt gebruiken.
 4. Je hebt nu een toestemmingsgroep geactiveerd.

  Let op: als de betalingen zijn Afgekeurd na het activeren van de PSD2-bankkoppeling, is er geen toestemmingsgroep, en moet deze nog ingesteld worden.

Bij het ophalen van de transactiegegevens worden alléén de transactiegegevens opgehaald en niet het begin- en eindsaldo van het afschrift. Dit heeft echter geen invloed op de bedragen op uw grootboekrekeningen en uw balans.

Ja, je kunt personen de rechten geven op het digitale brievenbus/Exact Shared Cloud Services account zodat deze daarop kunnen inloggen en de betalingen bij de bank kunnen goedkeuren.

Voor meer informatie, zie Gebruikers rechten geven op het Exact Shared Cloud Services (ESCS) account.

Ja, dit klopt. De regels in de bankomgeving worden oplopend getoond, terwijl deze na het importeren in Exact Globe aflopend worden getoond. Dit heeft uitsluitend betrekking op de volgorde van de regels en kun je niet aanpassen.

Met de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank kun je banktransacties ontvangen (betaalrekeningen en privé-rekeningen) en betalingen verrichten (betaalrekeningen). Incasso's worden niet ondersteund door PSD2.

Met de Rabo BoekhoudKoppeling kun je banktransacties ontvangen en betalingen verrichten. De Rabo BoekhoudKoppeling biedt ook ondersteuning aan voor automatische incasso's.

Lees meer over Exact en PSD2 en de voordelen van een PSD2-bankkoppeling.

De Exact PSD2-koppeling voor Rabobank biedt geen ondersteuning voor automatische incasso's. Je kunt de incassobestanden aanmaken en dan handmatig uploaden in de Rabobank omgeving.

Voor meer informatie, zie

Je banktransacties worden één keer per dag bijgewerkt met de Exact PSD2-koppeling voor Rabobank en de Rabo BoekhoudKoppeling. Je kunt dit niet aanpassen.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.730.141
 Assortment:  Date: 19-12-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added