One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Toewijzen van voorraad

Introductie

Het is mogelijk om voorraad toe te wijzen aan verkooporderregels. Als bestellingen of productieorders worden aangemaakt op basis van een ingevoerde verkooporder worden deze automatisch toegewezen op regelniveau. Vanuit zowel MRP als vanuit de verkooporder bent u in staat om voorraad toe te wijzen aan een verkooporderregel of reeds toegewezen voorraad vrij te geven.

Toewijzen vanuit MRP

In het menu [Voorraad, Artikelbeheer, MRP] bent u instaat om het MRP-overzicht op te vragen. Als u nu met de rechtermuisknop klikt op de hoeveelheid (de verkooporder), heeft u de optie 'Toewijzen'. Met deze optie kunt u de voorraad van de bestelregels of productieorderregels toewijzen aan de verkooporderregels.

Toewijzen vanuit een verkooporder

In menu [Order, Invoer, Verkooporders] kan een nieuwe verkooporder ingevoerd worden. Wanneer de regel met het betreffende artikel in is gevoerd, kunt u kiezen voor de knop ‘Condities’. In de condities kunt u met de knop 'Toewijzen' de voorraad van de bestelregels of productieorderregels toewijzen aan de verkooporderregels.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 06.741.417
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer