One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Bepaling van de kostprijs van toegestaan verlof en opgenomen verlof

In het onderhoud van een verzuimsoort onder menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Verzuimsoorten] is de instelling Kosten: salaris component aanwezig. Deze instelling is alleen benaderbaar indien de module e-Salaris in de licentie aanwezig is EN wanneer de instelling 'Opbouw van echt toegestaan verlof' op 'Geen' of 'Maandelijks' ingesteld staat. Standaard staat deze instelling niet aangevinkt.

Via menupad [HR/ Salaris, Verslagen, Saldilijst verzuim] kan middels de knop 'Genereren' recht op toegestaan verlof gegenereerd worden. Tevens kan bij het berekenen van de salarisboeking toegestaan verlof gegenereerd worden. Bij het genereren van toegestaan verlof wordt een financiële boeking aangemaakt. Onderstaand de bepaling van de kostprijs in deze financiële boeking.Wanneer de optie uitgevinkt staat wordt de kostprijs als volgt bepaald:

 1. Als er aan de medewerker een activiteit gekoppeld is in menu [HR/ Salaris, Personeel, Onderhouden] knop 'Activiteit', dan wordt de kostprijs van de gekoppelde activiteit gebruikt die u in hetzelfde scherm - knop 'Activiteit' - kunt ingeven als deze kostprijs ongelijk is aan € 0.
 2. Als er aan de medewerker een activiteit gekoppeld is in menu [HR/ Salaris, Personeel, Onderhouden] knop 'Activiteit', maar er is een kostprijs van € 0 ingevoerd in hetzelfde scherm - knop 'Activiteit' - dan wordt als kostprijs € 0 gebruikt.
 3. Is er geen activiteit gekoppeld aan de medewerker én er is een intern tarief ingevuld in het veld 'Intern tarief' op tabblad 'Extra' in het onderhoud van de medewerker, dan zal het intern tarief van de medewerker gebruikt worden. Het veld 'Intern tarief' is alleen beschikbaar als de module SE1400 e-Project aanwezig is in de licentie.
 4. Als er geen activiteit aan de medewerker is gekoppeld en geen intern tarief is ingevuld, dan wordt de kostprijs in het onderhoud van het uur/artikel uit [Salaris, Componenten, Uren] of [HR, Planning, Uren] gebruikt als deze niet gelijk is aan € 0.
 5. Als geen van bovenstaande punten van toepassing is -dus er is geen activiteit gekoppeld aan de medewerker, geen intern tarief ingevuld, geen kostprijs in het onderhoud van het uurartikel en geen component van type 'Salaris' aan de medewerker gekoppeld met een bedrag of uurloon ingevuld- dan wordt als kostprijs € 0 gebruikt.

Als de instelling Kosten: salaris component is aangevinkt, dan wordt bij de berekening van de kostprijs uitgegaan van het laatste basissalaris. Wanneer een gebruiker een verzuimmelding invoert, toegestaan verlof genereert of in een taak of projectrealisatie een verzuimsoort gebruikt, wordt de kostprijs van de verzuimsoort gebaseerd op de instelling 'Kosten: Salaris component' uit het onderhoud van de verzuimsoort onder menupad [Systeem, HR & Beveiliging, Verzuimsoorten]. Als het basissalaris nul is maar het uurloon wel is gevuld, dan wordt dit uurloon gebruikt voor de berekening van het verzuim.

 • Uurloon = Bedrag uit basis salariscomponent / gemiddeld aantal dagen
 • Gemiddeld aantal dagen = ((Aantal SVW-dagen in de salarisinstellingen * aantal werkdagen per dag) / factor) * (werkuren per week / werkdagen per week)
 • Betalingsperiode Factor
  Jaarlijks 5
  Halfjaarlijks 10
  Per kwartaal 20
  Maandelijks 60
  Elke 4 weken 65
  Wekelijks 260
  Dagelijks 1300
  Overig 1
 • Berekening kosten verzuim wanneer de optie 'Duur in dagen' is aangevinkt in de verzuimsoort = Uurloon * (dagen ingevoerd * standaard aantal werkuur).
 • Berekening kosten verzuim wanneer de optie 'Duur in dagen' niet is aangevinkt in de verzuimsoort = Uurloon * ingevoerd aantal uren.

Om bovenstaande te verduidelijken is een voorbeeld toegevoegd.

 • Basissalaris voor medewerker A is € 5.000
 • Frequentie salariscomponent is maandelijks
 • Gegenereerd toegestaan verlof is 14 dagen
 • Totaal aantal SVW-dagen per jaar is 261
 • Genereren van toegestaan verlof voor jaar 2011

Uurloon
= € 5.000 / (((261 * 5) / 60) * (40 / 5))
= € 5.000 / 174
= € 28,74

Bedrag van toegestaan verlof
= € 28,74 * 14 * 8
= € 3.218,88

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 22.425.619
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer