One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Overzicht van de project planning

Menupad

Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten

Introductie

Via de link Planning in de sectie Project monitor op de projectkaart kunt de planning van het betreffende project en de projectleden opvragen. Standaard wordt bij de lopende projecten de huidige dag, week of maand getoond, maar u kunt de periode aanpassen.

U kunt verzoeken aanmaken, bewerken en verwijderen vanuit het planbord. Verder kunt u zoeken naar medewerkers om deze toe te voegen aan het geselecteerde project en meerdere dagen in één keer voor een projectlid inplannen. Het komt vaak voor dat u één of meerdere medewerkers aan een project moet toewijzen en dat u de planning wilt controleren om te zien wie er beschikbaar is. Met PSA (Professional Services Automation) kunt middels selectiecriteria de capaciteit van alle medewerkers bekijken in één overzicht.

Opmerking: U kunt gebruik maken van twee planningsschermen binnen deze oplossing. Het drag-and-drop planningsscherm is sinds product update 250 beschikbaar. U kunt dit scherm activeren door op de projectkaart (in de bewerkingsmodus) het veld 'Nieuw planning scherm gebruiken' te markeren. Indien dit veld niet is gemarkeerd dan wordt het oude scherm gebruikt.

Rollen en rechten

Om het overzicht van de project planning te benaderen heeft u het functierecht 889 - Plan hours nodig. Gebruikers met de Project administration, Hour planning, of Project planner rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

 • Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules Systeem Inrichting Beveiliging Functierechten.
 • Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules Systeem Inrichting Beveiliging Rollen.

Hoe bekijk ik de planning van een project? 

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Klik op de projectkaart op de link Planning in de sectie Project monitor.

Hoe kan ik de capaciteit bekijken van medewerkers? 

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken en definieer de criteria in de sectie Zoeken medewerkers.
 5. Klik op de knop Actualiseren.
 6. De medewerkers welke voldoen aan de gedefinieerde criteria worden nu in het overzicht getoond.

Hou rekening met: Klik op  om een bepaalde medewerker toe te voegen aan het project of klik op  om de desbetreffende medewerker te verwijderen van het planbord.

Hoe plan ik meerdere dagen in voor een projectlid?

 1. Ga naar een projectkaart via Projecten à Overzichten à Zoeken à Projecten.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken en klik vervolgens op de knop Plan meerdere dagen.
 5. De optie Plan meerdere dagen staat automatisch geselecteerd. Vul de velden in en klik op de knop Bewaren. Voor meer informatie kunt u het document Plannen van meerdere dagen raadplegen.

Hoe maak ik een uren planning/realisatie verzoek aan?

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken.
 5. Klik rechtsboven in een cel op het pijltje.
 6. Selecteer Plan uren.
 7. Vul de gevraagde informatie in en klik op Indienen. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.

Opmerking: De pijl rechtsboven in een cel is beschikbaar wanneer u het planbord bekijkt met de Traject, Maand of Week optie.

Hoe maak ik een capaciteitsplanning verzoek aan? 

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken.
 5. Klik rechtsboven in een cel op het pijltje.
 6. Selecteer Plan Tijdspanne.
 7. Vul de gevraagde informatie in en klik op Indienen. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.

Hou rekening met:

 • De pijl rechtsboven in een cel is beschikbaar wanneer u het planbord bekijkt met de Traject, Maand of Week optie.
 • Alleen projectmanagers met toegewezen projecten kunnen dit type verzoek aanmaken.

Hoe bewerk ik de details van een verzoek in het planbord? 

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken.
 5. Ga met de cursor van uw muis op een gekleurde cel staan waarin een verzoek wordt getoond.
 6. Klik vervolgens op  om het verzoek te bewerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.  

Hoe verwijder ik een verzoek van het planbord?

 1. Open de Projecten: Zoeken pagina.
 2. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
 3. Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
 4. Ga naar het scherm Project planning door op de link Planning in de sectie Project monitor te klikken.
 5. Ga met de cursor van uw muis op een gekleurde cel staan waarin een verzoek wordt getoond.
 6. Klik vervolgens op om het verzoek te verwijderen. Vervolgens krijgt u de melding: "Weet u zeker dat u dit verzoek wilt verwijderen?". Klik op OK

Knoppen

Velden

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 20.716.065
 Assortment:  Date: 30-09-2015
 Release: 251  Attachment:
 Disclaimer