One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Activa - Onderhouden: Activa afstoting

[Activa: Management, Verkopen Activa]

Als u nieuwe vaste activa aanschaft, worden oude activa vaak verkocht of verhandeld. Verkoop van een vast activum houdt in dat het niet langer op uw balans dient voor te komen. Hiervoor dient u uw activarekening te crediteren en de cumulatieve afschrijvingenrekening te debiteren. Verkoop van een activum heeft invloed op de winst-en-verliesrekening, tenzij het verkoopbedrag gelijk is aan de boekwaarde. Als u een activum verkoopt, wordt het optioneel volledig afgeschreven in alle activaboeken tot aan de verkoopdatum volgens de afschrijvingskalender en de methode die behoort bij het activaboek. Tegelijkertijd worden er boekingen aangemaakt in het grootboek aan de hand van de methode die gekoppeld is aan het primaire boek dat gebruikt wordt voor het activum. Afhankelijk van de boekwaarde van het activum en zijn verkoopprijs kunnen de volgende situaties zich voordoen.

Voorbeeld

Een auto wordt verkocht. De auto is gewaardeerd op de volgende rekeningen met de volgende bedragen. De aanschafwaarde bedraagt EUR 50000,-. De cumulatieve afschrijvingen bedragen EUR 45000,-. De boekwaarde is EUR 5000,-

Situatie 1:

De auto wordt verkocht voor EUR 3000. Dit resulteert in de volgende boeking:

Grootboekrekening Debet Credit
  Tussenrekening EUR 3000  
  Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000  
  Afstoting Verlies EUR 2000  
aan Inkoop   EUR 50000

Situatie 2: de auto wordt verkocht voor EUR 10000

  Grootboekrekening Debet Credit
  Tussenrekening EUR 10000  
  Cumulatieve afschrijvingen EUR 45000  
aan Afstoting Winst   EUR 5000
aan Inkoop   EUR 50000

Dagboek
Selecteer het memoriaalboek waarin u uw financiële boeking wenst vast te leggen als gevolg van de afstoting van het activum. Standaard wordt hier het memoriaal voor verkoop getoond zoals u in de activa instellingen heeft gedefinieerd.

Afschrijven tot verkoopdatum
Geef aan of u het af te stoten activum wenst af te schrijven tot aan de aangegeven verkoopdatum.

Proef
Markeer deze optie als u de financiële gevolgen van het verkopen wilt bekijken voordat deze definitief uitgevoerd worden. Vink ook de optie 'Boekingsverslag' aan om de nog niet aangemaakte boeking te bekijken. Deze wordt in een tekstbestand geplaatst in de folder \\<installatie financials>\temp.

Boekingsverslag
Markeer deze optie indien u direct een boekingsverslag wenst af te drukken bij het afstoten van een activum.

Activum
Selecteer het af te stoten activum.

Datum
Geef de datum van afstoting aan.

Jaar
Geef aan in welk financieel jaar de financiële transactie dient te worden aangemaakt.

Periode
Geef aan in welke financieële periode de financiële transactie dient te worden aangemaakt.

Aantal
Geef bij bulkactiva het aantal te verkopen eenheden aan.

Omschrijving
Geef de omschrijving van de aan te maken financiële transactie aan.

Valuta
Geef de valuta aan waarin de transactie dient te geschieden

Prijs
Geef de prijs van afstoting. Bij verkoop hanteert u een positieve prijs. Als er sprake is van verwijderingskosten hanteert u een negatieve prijs.

Tussenrekening
Selecteer de te hanteren tussenrekening waarop het bedrag van afstoting dient te worden ingeboekt. Standaard verschijnt de tussenrekening als aangegeven in de activagroep waar toe het af te stoten activum behoort.

Vanaf versie 7.22: U kunt extra velden in de regels opnemen die u helpen vergissingen te voorkomen: Bedrag: Resultaat, GB-Rekening: Resultaat, Inkoopbedrag, Jaar laatste afschrijving, Periode laatste afschrijving, Reeds afgeschreven bedrag, Rekening aanschaf en Rekening afschrijving.
En de controle op afgesloten perioden is op het moment van invoer ter vervanging van de controle achteraf.


Exact Financials > Activa > Verkopen activa 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.323
 Assortment:  Date: 21-01-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer