One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Werken met post gedateerde cheques

Introductie

Introductie

Een post gedateerde cheque is een cheque met een datum in de toekomst. De cheque kan niet worden ge-ind voordat die datum is bereikt. Wanneer u in de bankinstellingen in de sectie 'Betalingsinstellingen: Post gedateerde cheque', de optie 'Betalingen journaliseren' heeft aangevinkt, worden er bij het ontvangen en betalen van post gedateerde cheques, boekingen aangemaakt.
 

Uitleg


Werkwijze Post gedateerde cheque: Bedrag in
Bij het ontvangen van post gedateerde cheques wordt de rekening die u in de bankinstellingen heeft opgegeven bij 'Grootboekrekening: ontvangst' gebruikt voor de boeking die wordt aangemaakt. In onderstaande beschrijving wordt de werkwijze voor het ontvangen van een post gedateerde cheque en de hierbij aangemaakte boekingen beschreven.

 • Er is een verkoopboeking ingevoerd met de betaalwijze 'Post gedateerde cheque'.
 • De verkoopfactuur kunt u vervolgens terugvinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Om deze te ontvangen maakt u hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Facturen
 • Vervolgens selecteert u de regels van de verkoopfactuur waarvoor de cheque is ontvangen, en drukt op de knop 'Ontvangen'. Hiermee opent u het ontvangstscherm:


  In het ontvangst scherm zijn de volgende velden aanwezig

  Uitgiftedatum
  Dit is de datum waarop de post gedateerde cheque is ontvangen.

  Vervaldatum
  Datum wanneer de post gedateerde cheque is vervallen

  Chequenummer
  Hier kunt u het nummer van de cheque opgeven. Wanneer het opgegeven nummer reeds is gebruikt verschijnt hiervan een melding.

  Wanneer u de cheque vervolgens ontvangt worden hierbij de volgende boekingen aangemaakt:

  Rekening Debet Credit
  1100 - Bank 100,-  
  1300 - Debiteuren   100,-
  1100 - Bank   100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten 100,-  

 • Nadat u de cheque ontvangen heeft kunt u deze storten. Hiervoor opent u het overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Ontvangen
 • Vervolgens selecteert u de regels, en drukt op de knop 'Storing'. Hiermee opent u het Stortingsscherm:  Hier selecteert u bij 'Storting voor' de optie 'Incasso' of 'Disconto', en vult het betaalmiddel in. Vervolgens kunt u dit middels de knop' Storting' bevestigen. Wanneer u de incasso uitvoert op een datum die voor de vervaldatum van de post gedateerde cheque valt verschijnt hierover een melding. Bij het storten wordt de volgende boeking aangemaakt:

  Bij 'Storting voor' is de optie 'Incasso' geselecteerd:

  Rekening Debet Credit
  1200 - Bank 100,-  
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten   100,-

  Bij 'Storting voor' is de optie 'Disconto' geselecteerd:

  Rekening Debet Credit
  1200 - Bank 100,-  
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten   100,-

 • Nadat het storten kunt de postgedateerde cheque afkeuren, of het verrekenen ongedaan maken. Hiervoor opent u overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Te incasseren/Te disconteren
 • Met de knop 'Verrekenen ongedaan maken' wordt er geen boeking aangemaakt terwijl bij het afkeuren de volgende boeking wordt aangemaakt:
   
  Rekening Debet Credit
  1200 - Bank   100,-
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten 100,-  

 • Wanneer de cheque is ontvangen, maar nog niet gestort kunt, heeft u de mogelijkheid om de datum aan te passen. Hiervoor opent u overzicht 'Status betaalmiddel', en maakt hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag in
  • Ontvangen
 • Met de knop 'Vervangen' kunt u de datum wijzigen. Hierbij wordt de ontvangst teruggedraaid en de volgende boeking aangemaakt:
   
  Rekening Debet Credit
  1100 - Bank   100,-
  1300 - Debiteuren 100,-  
  1100 - Bank 100,-  
  2221 - Post gedateerde cheque ontvangsten   100,-

 


Werkwijze Post gedateerde cheque: Bedrag uit
Bij het betalen van post gedateerde cheques wordt de rekening die u in de bankinstellingen heeft opgegeven bij 'Grootboekrekening: betaling' gebruikt voor de boeking die wordt aangemaakt. In onderstaande beschrijving wordt de werkwijze voor het ontvangen van een post gedateerde cheque en de hierbij aangemaakte boekingen beschreven.

 • Er is een inkoopboeking of een vooruitbetaling ingevoerd met de betaalwijze 'Post gedateerde cheque'.
 • Deze kunt u vervolgens terugvinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Om deze te fiatteren maakt u hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Facturen of Vooruitbetaling
 • Vervolgens selecteert u de regel van de inkoopfactuur en kunt u deze middels de knop 'Fiatteren' fiatteren.
 • De inkoopfactuur is nu terug te vinden via het overzicht 'Status betaalmiddel'. Hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Gefiatteerd
 • Met de knop 'Fiat terugdr.' kunt u de fiattering ongedaan maken. Hierbij wordt geen boeking aangemaakt. Met de knop 'Verwerken' kunt u deze verwerken en hierbij worden de volgende boekingen aangemaakt:
   
  Rekening Debet Credit
  1100 - Bank   100,-
  1600 - Crediteuren 100,-  
  1100 - Bank 100,-  
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen   100,-

 • Vervolgens kunt de post gedateerde cheque terugvinden in  het overzicht 'Status betaalmiddel'. Hier een selectie op:
  • Type: Post gedateerde cheque (alleen aanwezig als in de bankinstellingen de optie 'Geavanceerde betaalmiddel afhandeling is aangevinkt)
  • Tonen: Bedrag uit
  • Post gedateerde cheque uitgegeven
 • Vanuit dit scherm kunt u de datum van de post gedateerde cheque wijzigen met de knop 'Vervangen'. Hierbij wordt de volgende boeking aangemaakt: 
  Rekening Debet Credit
  1100 - Bank 100,-  
  1600 - Crediteuren   100,-
  1100 - Bank   100,-
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen 100,-  

  Of u kunt de post gedateerde cheque accepteren middels de knop 'Accepteren'. Hierbij wordt de volgende boeking aangemaakt:

  Rekening Debet Credit
  1100 - Bank   100,-
  3331 - Post gedateerde cheque betalingen 100,-  


Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.731.275
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer