One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Invoeren project verkooporders

Introductie

Speciaal voor opdrachten waarbij de dienst bestaat uit een activiteit (bijv. de eindejaarsverwerking van accountantskantoren) kunt u via [Projecten, Projecten, Project verkooporders, Nieuw] snel projecten aanmaken. U hoeft alleen de basisgegevens in te voeren in het scherm 'Projecten onderhouden'.

 

Uitleg van de velden

Soort
Hier kunt u het soort project vastleggen. Indien in de orderinstellingen het veld 'Project genereren' uitgevinkt is, dan heeft u de keuze uit de types 'Nacalculatie' of 'Vast'. Indien in de orderinstellingen het veld 'Project genereren' is aangevinkt, dan wordt het type overgenomen uit de orderinstelling 'Wijze van factureren'. Het soort veld is dan niet te wijzigen.

Project
In dit veld wordt het projectnummer vastgelegd. Naast het project wordt een project verkooporder aangemaakt. Om deze reden wordt het eerstvolgende ordernummer getoond als projectnummer. Dit veld kunt u niet wijzigen om te voorkomen dat ordernummers dubbel worden gebruikt.

Artikel
Hier selecteert u de activiteit die u gaat uitvoeren voor uw klant. In het selectiescherm kunt u tevens nieuwe activiteiten aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.

Relatie
Hier selecteert u de klant waarvoor u de activiteit gaat uitvoeren. In het selectiescherm kunt u tevens nieuwe relaties aanmaken door te kiezen voor 'nieuw'.

Omschrijving
In dit veld kunt u de omschrijving van het project ingeven. Standaard staat hier de omschrijving van de activiteit.

Ingepland
Hier geeft u het geplande datumtraject in waarover het project loopt. Dit is standaard een maand vanaf de invoerdatum.

De volgende opties heeft u beschikbaar bij het invoeren van project verkooporders: genereren, nieuw of sluiten.

Genereren
Met de knop 'Genereren' maakt u de verkooporder voor uw klant en het gekoppelde project aan.

Nieuw
Met de knop 'Nieuw' kunt u de gegevens voor een nieuwe verkooporder voor uw klant en het gekoppelde project ingeven.

Sluiten
Met de knop 'Sluiten' kunt u het scherm sluiten zonder een project te genereren.

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.288.401
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer