One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Versturen artikelgegevens

Introductie

Via [WMS, Sturen (batch communicatie), Versturen artikelgegevens] heeft u de mogelijkheid om artikeldata naar een bestand of direct naar de hand terminal weg te schrijven. Dit is noodzakelijk op moment dat uw handterminals niet via een draadloos netwerk kunnen communiceren maar indien u wel artikel stamgegevens wilt valideren tijdens het scannen. Dit menu is zichtbaar indien uw licentie één of meerdere modules bevat voor 'WMS hand terminals', dus ook als u via een draadloos netwerk communiceert met uw scanners. In het laatste geval heeft u dit menu niet nodig, maar is dit menu toch zichtbaar omdat het in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij gegevens uitwisseling via WMS bestanden met een logistiek dienstverlener) toch nodig kan zijn om deze gegevens te exporteren. 

Indien de communicatie methode in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen WMS Algemeen] ingesteld is op 'Bestand' wordt het bestand weggeschreven onder de bestandsnaam ingesteld bij 'Exporteren artikelgegevens/bestandsnaam' op dezelfde instellingen pagina, naar de map die is ingesteld bij 'Communicatie directory' op deze instellingen pagina (standaard naar C:\E-WMS\ITEM.DAT). Indien de standaard communicatie wijze is ingesteld op 'Activesync' wordt bij exporteren van de artikelgegevens aangenomen dat er een hand terminal verbonden is met uw PC, waarna de artikel import op de scanner automatisch wordt opgestart. Bij communicatie wijze 'Activesync' wordt er óók een bestand aangemaakt in de WMS communicatie map, maar dat is dat geval altijd het bestand ARTIKEL.DAT, omdat deze bestandsnaam altijd verwacht wordt bij deze communicatie methode.

Voor een correcte werking van het versturen van artikelgegevens is het volgende vereist:

  • Uw licentie beschikt over één of meerdere van de modules SE1385 of SE1251 (nieuwe licentie structuur) óf een of meerdere van de modules SE5791, SE5792, SE5793 (oude licentie structuur)
  • U heeft een map gedefinieerd bij 'Communicatie directory' in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen WMS Algemeen].
  • U heeft in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen WMS Algemeen] een bestandsnaam gedefinieerd in de sectie 'Exporteren: Artikelgegevens'
  • De gebruiker heeft lees/schrijfrechten op de map die is gedefinieerd bij 'Communicatie directory' in menu [Systeem, Algemeen, Instellingen WMS Algemeen].

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.436.279
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer