One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het automatisch berekenen van de einddatum voor serie- en batchnummers

Introductie

Bij het onderhoud van de artikelen kunt u op het tabblad 'Voorraad' een houdbaarheidsdatum en een garantieperiode opgeven. Deze velden worden gebruikt voor het automatisch berekenen van de einddatum van serienummers en batchnummers. Met de garantietermijn kunt u aangeven hoeveel dagen garantie er van toepassing is op een serienummer. Bij het berekenen van de einddatum van het serienummer wordt het aantal opgegeven dagen gebruikt vanaf het moment van de levering. Met de houdbaarheidsdatum kunt u aangeven hoeveel dagen het batchnummer houdbaar is. Bij het ontvangen van een productieorder wordt de einddatum van het batchnummer berekend.

Uitleg

Bij het automatisch berekenen van de einddatum van serienummers en batchnummers dient u rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

Batch-artikelen

 • Voor batch-artikelen met een houdbaarheidperiode > 0 wordt de einddatum berekend op basis van de transactiedatum + de houdbaarheidsdatum op het moment van de ontvangst van de productieorder.
 • Als de berekende einddatum voor de begindatum valt, dan wordt de bestaande einddatum gehanteerd. Is er nog geen einddatum ingevuld, dan wordt de berekende einddatum gevuld, maar wordt het veld rood en dient u dit te wijzigen.
 • Bij het koppelen van een bestaand batchnummer bestaat de mogelijkheid dat de oorspronkelijke einddatum wordt overschreven met de berekende einddatum.
 • Het berekenen van de einddatum is alleen van toepassing voor positieve aantallen. Voor retouren en demontage productieorders is de automatische berekening niet van toepassing.

Serie-artikelen

 • Voor serie-artikelen met een garantietermijn > 0 wordt de einddatum berekende op basis van de leverdatum + de garantietermijn op het moment van het definitief afdrukken van de pakbon bij het leveren van een verkooporder of serviceorder.
 • Als de berekende einddatum voor de begindatum valt, dan wordt de bestaande einddatum gehanteerd.
 • De einddatum wordt alleen bijgewerkt als deze leeg is.
 • Het berekenen van de einddatum is alleen van toepassing voor positieve aantallen. Voor retouren is de automatische berekening niet van toepassing.

Het automatisch berekenen van de einddatum is niet van toepassing op Contract-artikelen en Activa-artikelen. 


 

De automatische berekening van de einddatum van een serienummer
Aan de hand van een voorbeeld wordt de automatische berekening van de einddatum van een serienummer toegelicht. In dit voorbeeld wordt een verkooporder aangemaakt voor een serie-artikel. Bij het leveren wordt een serienummer toegekend en bij het definitief afdrukken wordt de einddatum berekend.

 • Bij het onderhoud van het serie-artikel is een garantietermijn opgegeven van 20 dagen. Hiermee geeft u aan dat er een garantie van 20 dagen van toepassing is op de serienummers voor dit artikel.

 • Voor het serie-artikel is reeds een serienummer aanwezig in het magazijn. Dit serienummer heeft een begindatum van 1 oktober 2007. Er is nog geen einddatum ingevuld voor het serienummer.


   
 • Vervolgens wordt een verkooporder ingevoerd voor het serie-artikel. Deze verkooporder wordt gefiatteerd en bevestigd.
 • Vervolgens wordt op 6-3-2008 de verkooporder geleverd. Dit is de mutatiedatum die u in het leverscherm opgeeft.
  Bij het leveren wordt het serie-nummer toegekend aan order.

 • Op het moment dat deze levering wordt verwerkt wordt de einddatum van het serienummer bijgewerkt op basis van de garantietermijn die bij het serie-artikel is opgegeven. De berekening is gebaseerd op de transactiedatum van de levering + de garantietermijn.
  De berekening wordt alleen uitgevoerd wanneer de einddatum van het serienummer leeg is en de garantietermijn ongelijk is aan 0. Wanneer de berekende einddatum kleiner is dan de startdatum van het serienummer dan wordt de einddatum niet bijgewerkt. Dit laatste kan voorkomen wanneer u in de orderinstellingen de optie 'Selectie: Serie-/batchnummers ' heeft ingesteld op 'Alle' of 'Handmatig'.
 • Bij het definitief afdrukken van de pakbon en picklijst wordt de berekende einddatum afgedrukt.
 • Tevens wordt de berekende einddatum bij het onderhoud van het serienummer gevuld.

 

De automatische berekening van de einddatum van een batchnummer
Aan de hand van een voorbeeld wordt de automatische berekening van de einddatum van een batchnummer toegelicht. In dit voorbeeld wordt een productie aangemaakt voor een batch-artikel. Bij het ontvangen van de productieorder wordt ene batchnummer toegekend en wordt de einddatum van het batchnummer automatisch berekend.

 • Bij het onderhoud van een batch-artikel is een houdbaarheidsperiode van 10 dagen opgegeven. Hiermee geeft u aan dat de batchnummers die voor dit artikel worden aangemaakt een houdbaarheidperiode van 10 dagen hebben.

 • Er wordt vervolgens een productieorder aangemaakt voor dit batch-artikel. De productie-order doorloopt het productieproces van fiatteren, vrijgeven, afdrukken, en uitgifte. Totdat op 6-3-2008 de ontvangst van de productieorder wordt geboekt. Dit betreft de mutatiedatum die u in het ontvangstscherm opgeeft.
 • Bij het boeken van de ontvangst geeft u een batchnummer op. Het batchnummer wordt nu aangemaakt met de begindatum van vandaag en de einddatum van 16-3-2008


   
 • De einddatum is berekend op basis van de transactiedatum + de houdbaarheidperiode. Wanneer bij het artikel de houdbaarheidperiode 0 is dan wordt er geen einddatum berekend. Wanneer u tijdens de ontvangst geen nieuw batchnummer aanmaakt maar een bestaand batchnummer selecteert dan kan het voorkomen dat de berekende einddatum voor de startdatum valt. In dat geval wordt de berekende einddatum gevuld in het batchnummer maar wordt het veld rood en dient u dit te wijzigen. Is er reeds een einddatum gevuld dan wordt deze overschreven met de berekende einddatum.
   

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.626.907
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 390  Attachment:
 Disclaimer