One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Productieorders genereren vanuit een verkooporder

Introductie

Vanuit de condities van een verkooporder kunt u middels de knop 'Produceren' een productieorder genereren voor de verkooporder. Alleen de maak-artikelen uit de verkooporder worden in dit scherm getoond. Dit scherm kunt u tevens openen via de knop 'Produceren in een interne order, gekoppelde interne order en de condities van een service order.

Uitleg van de velden

Voor iedere verkooporderregel waarbij een stuklijst versie is gedefinieerd wordt een aparte regel met die stuklijst versie getoond. Het batchaantal (veld 'seriegr.') wordt overgenomen van die betreffende stuklijst versie. Voor verkooporderregels waarbij geen stuklijst versie is gedefinieerd wordt een aparte regel getoond voor iedere stuklijst versie (wanneer er 3 stuklijst versies zijn, worden er 3 regels getoond).

Criteria

Sorteren
Hier wordt aangeven hoe de gegevens op het scherm worden gesorteerd. Er wordt standaard gesorteerd op 'Artikel'. Dit kunt u niet aanpassen.

Magazijn
Hier kunt u een selectie maken op het magazijn. Wanneer u productieorders genereert voor meerdere artikelen kunt u met deze optie aangeven dat u alleen de artikelen die in een bepaald magazijn bekend zijn wilt tonen.

Tonen
Met deze optie kunt u een selectie maken op welke artikelen u wilt produceren. U kunt aangeven of u alleen artikelen wilt produceren waarbij het advies groter is dan 0, alleen de artikelen waarbij de behoefte groter is dan het toegewezen aantal, of alle artikelen.

Inclusief: Voorraadgestuurd
Wanneer u tevens de voorraadgestuurde artikelen wilt tonen selecteert u deze optie.

Advies: Aantal in order
Hier heeft u de mogelijkheid om aan te geven of de vrije voorraad meegenomen dient te worden in de berekening van het advies. Om dit mogelijk te maken is de optie 'Advies: Aantal in order' toegevoegd.

Standaard is deze optie uitgevinkt en wordt bij het berekenen van de behoefte voor het advies de vrije voorraad meegenomen. Hierbij wordt de volgende formule gehanteerd: Benodigd aantal = Aantal in order - Toegewezen aantal - vrije voorraad.

Wanneer u deze optie aanvinkt wordt de vrije voorraad niet meegenomen bij het berekenen van de behoefte van het advies. Hierbij wordt de volgende formule gehanteerd: Benodigd aantal = Aantal in order - Toegewezen aantal.

Voorbeeld:
De behoefte van de verkooporder betreft 210 stuks. De voorraad = 180 stuks waarvan er reeds 20 zijn toegewezen aan de verkooporder. De vrije voorraad = 160 stuks.
Wanneer u de optie uitvinkt dan wordt de behoefte voor het advies als volgt berekend: 210 - 20 - 160 = 30 stuks. Wanneer u deze optie aanvinkt dan wordt de behoefte voor het advies als volgt berekend: 210 - 20  = 190 stuks.

De kolommen
Middels het kolommen-icoon linksboven in het scherm kunt aangeven welke kolommen u wilt tonen. Een aantal kolommen zijn alleen van toepassing op het genereren van bestellingen en kunt u niet toevoegen. Deze worden in het grijs weergegeven.

In de kolom 'Selecteer' staat een vinkje bij de versie die wordt geproduceerd. Dit kunt u aanpassen door te dubbelklikken op de kolom. In de kolom 'Advies' kunt u het aantal ingeven dat u wilt produceren. Dit aantal wordt standaard voorgesteld op basis van de optie 'Advies: Aantal in order'. Wanneer u vervolgens kiest voor 'Produceren' wordt de productieorder gegenereerd. Deze wordt dan meteen op het scherm geopend.

Artikel
In deze kolom wordt de artikelcode van het artikel getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Omschrijving
In deze kolom wordt de omschrijving van het artikel getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Versie
In deze kolom wordt de versie van het artikel getoond. De versie die wordt getoond is gebaseerd op de versie die in de stuklijst is opgegeven. Deze kunt u terugvinden op het tabblad 'Productie' bij het onderhoud van het artikel. U kunt dit veld niet aanpassen.

Naam
Hier wordt de naam van het onderdeel getoond. Dit betreft de naam zoals die in de stuklijst is opgegeven. Deze kunt u terugvinden op het tabblad 'Productie' bij het onderhoud van het artikel. U kunt dit veld niet aanpassen.

Hoofdversie
Wanneer het artikel het hoofdartikel betreft wordt hier een groen vinkje getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Magazijn
Hier wordt het magazijn van het artikel getoond. Welke magazijnen worden getoond is afhankelijk van het magazijn dat u bij de criteria heeft geselecteerd. Het hoofdmagazijn van het artikel wordt bepaald op basis van het hoofdmagazijn zoals dat bij het onderhoud van het betreffende artikel op het tabblad 'Voorraad' is gedefinieerd. U kunt dit veld niet aanpassen.

Geselecteerd
In de kolom 'Selecteer' staat een vinkje bij de versie die wordt geproduceerd. Dit kunt u aanpassen door te dubbelklikken op de kolom.

Behoeften
In deze kolom wordt de behoefte van het artikel getoond. Dit betreft de behoefte uit de verkooporder. U kunt dit veld niet aanpassen.

Toegewezen
In deze kolom wordt het toegewezen aantal voor het artikel getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Vrije voorraad
In deze kolom wordt de vrije voorraad van het artikel in het magazijn getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Tekort
In deze kolom wordt het tekort van het artikel getoond. Dit betreft het tekort in het magazijn. U kunt dit veld niet aanpassen.

Eenheid
Dit betreft de eenheid van het artikel zoals het in de verkooporder staat. U kunt dit veld niet aanpassen.

Seriegr.
In deze kolom wordt de batchaantal van het artikel getoond. Deze kunt u terugvinden in de sectie 'Structuur' op het tabblad 'productie' bij het onderhoud van het artikel. U kunt dit veld niet aanpassen.

Advies
In de kolom 'Advies' kunt u het aantal ingeven dat u wilt produceren. Dit aantal wordt standaard voorgesteld op basis van de optie 'Advies: Aantal in order'. Indien gewenst kunt u dit aanpassen.

Eenheid

Hier wordt de eenheid van het artikel uit de stuklijst getoond. U kunt dit veld niet aanpassen.

Dagen
Deze kolom is alleen van toepassing op het genereren van bestellingen en niet op het genereren van productieorders.

Prijs
Hier wordt de verkoopprijs van het artikel getoond. Deze prijs betreft de prijs van het tabblad 'Basis' uit het onderhoud van het artikel. U kunt dit veld niet aanpassen.

Klantordergestuurd
Wanneer het een klantordergestuurd artikel betreft wordt hier een groen vinkje getoond. Bij het onderhoud van het artikel op het tabblad 'Voorraad' kunt u middels het veld 'Voorraadgestuurd' aangeven of het een voorraadgestuurd of klantordergestuurd artikel betreft. Dit veld kunt u niet aanpassen.  

Excel
Met deze knop exporteert u de gegevens naar MS Excel.

Produceren
Met deze knop genereert u de productieorder. Deze wordt vervolgens meteen geopend.

Annuleren
Met deze knop sluit u dit scherm.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.914.557
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer