One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release Notes Exact Synergy Enterprise Product Update 266

Release notes

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 266 ten opzichte van voorgaande release. Voor dat u een update uitvoert is het belangrijk dat u back-ups maakt van de Exact databases en dat u de release notes en systeemeisen voor de betreffende product update doorneemt.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 266 7
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white blue lightgrey white grey #e1141d white lightgrey #e1141d
Module Segment Title Summary Hyperlink
Algemeen Workspaces Mogelijkheid om de eigenaar van een workspace te wijzigen Vanaf deze product update is het veld Eigenaar toegevoegd in de sectie Delen op de Informatie pagina van de workspace. DocView.aspx?DocumentID={aef744d6-45af-4b8a-9d09-5221a68825ba}&NoHeader=1&NoSubject=1
Klanten Algemeen Mogelijkheid om de verkoopkanskaart aan te passen op medewerker- of bedrijf niveau Vanaf deze product update kan de verkoopkanskaart worden aangepast op medewerker- of bedrijf niveau. DocView.aspx?DocumentID={1e39d909-6eb5-4045-8c80-8c8d7346564d}&NoHeader=1&NoSubject=1
Mobile Algemeen Release notes mobile Exact heeft verschillende apps ontwikkeld die zich kenmerken door een intuïtieve interface. Deze is niet alleen gebruikersvriendelijk, maar tevens mooi vormgegeven. De apps zijn beschikbaar voor Android, iOS en Windows. Via deze link kunt u de release notes van deze apps raadplegen. DocView.aspx?DocumentID={3644db78-6213-41e5-81be-bcdd201f8ef4}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus Algemeen Nieuwe versie beschikbaar voor Exact Salaris Plus Er is een nieuwe versie van Exact Salaris Plus beschikbaar. DocView.aspx?DocumentID={1bea1452-52da-405d-9fbf-9243be78d710}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus Algemeen Bijgewerkte codes voor Reden einde dienstverband voor Salaris Plus Met deze product-update worden de codes voor Reden einde dienstverband in de medewerkerscontracten bijgewerkt, zodat ze overeenkomen met de wettelijke wijzigingen van 2022. DocView.aspx?DocumentID={b6b03b0e-d897-4cb3-8100-0620dfda37fb}&NoHeader=1&NoSubject=1
Exact Salaris Plus Algemeen Taal selecteren voor loonstroken en jaaropgaves in Salaris Plus Met deze product-update kun je de taal kiezen voor loonstroken en jaaropgaves. DocView.aspx?DocumentID={96eccb4d-99c8-4de9-8603-b428095f3172}&NoHeader=1&NoSubject=1
Service management   Ondersteuning voor meerdere divisies in het planbord rooster Er is een verbetering doorgevoerd in het planbord rooster. DocView.aspx?DocumentID={3e05bac8-3059-4de2-a221-1065b56d09ac}&NoHeader=1&NoSubject=1
Social collaboration   Documentatie voor social collaboration API's beschikbaar Er is nu documentatie beschikbaar over het gebruik van de Exact Synergy Enterprise (ESE) social collaboration API's. DocView.aspx?DocumentID={00a67512-3b3c-49b6-be4b-c09324ff89b8}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Langer e-mailadres mogelijk in de customer portal Vanaf deze product update is het mogelijk om een langer e-mailadres op te geven dat uit maximaal 100 karakters bestaat. DocView.aspx?DocumentID={39c4fb91-9ed2-486d-876b-5ba8e78c04d1}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Algemeen Exact Synergy Enterprise en Exact Lightweight Integration Server ondersteunen Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE) Vanaf deze product update ondersteunen Exact Synergy Enterprise (ESE) en Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Microsoft SQL Transparency Data Encryption (TDE). DocView.aspx?DocumentID={4305475b-3f3b-4206-b026-9aa56c4585be}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Mobiele app Standaard menu opties voor de mobiele app definiïëren Vanaf deze product update kunnen administrators een standaard menu instellen voor de gebruikers van de Exact Synergy mobile app. DocView.aspx?DocumentID={3a9a3c7a-e0a0-444b-baf3-465d40752263}&NoHeader=1&NoSubject=1
Systeem Mobiele app Nieuwe menuopties voor de mobiele Synergy app Als beheerder kun je het standaardmenu in de mobiele Synergy app aanpassen. We hebben twee nieuwe menuopties toegevoegd: Urenboekingen en Achterstallige uren. DocView.aspx?DocumentID={14352fd7-a179-4e78-b6be-8e249c654107}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates ELIS Bijgewerkte functierechten voor de Exact Lightweight Integration Server configuratie van oplossingen en achtergrondprocessen Voor een optimale integratie van deze oplossingen zijn er functierechten aangepast. DocView.aspx?DocumentID={c91ae294-c485-4e69-8c39-a840e1ed4bc2}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Exact Salaris Plus Verbeterde integratie met Exact Salaris Plus Voor het verbeteren van de integratie met Exact Salaris Plus zijn er verschillende technisch verbeteringen doorgevoerd. DocView.aspx?DocumentID={a682f6ac-b888-4f19-ab16-f9f4b534a9a0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Exchange Web Services Wijzigingen in verband met beëindigde ondersteuning voor Basic Authentication voor Exchange Web Services (EWS) voor het benaderen van Microsoft Exchange Online Zoals door Microsoft aangegeven wordt de ondersteuning voor het benaderen van Microsoft Exchange Online via Basic Authentication for Exchange Web Services (EWS) beëindigd per 13 oktober 2020 DocView.aspx?DocumentID={c3709272-b623-4403-b83e-6e7959e7c6c0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Professional Services Automation Ondersteuning negatieve duur in Capaciteitsplanning verzoeken Exact Synergy Enterprise ondersteunt nu het vastleggen van een negatieve duur in de Capaciteitsplanning verzoeken in de Professional Services Automation (PSA) module. DocView.aspx?DocumentID={2cd0b43c-88f3-444c-81dd-539d8e59dbc7}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Exact Salaris Plus Verbeteringen met betrekking tot het Personeelsnummer verloning voor Exact Salaris Plus Er zijn verbeteringen doorgevoerd met betrekking tot het Personeelsnummer verloning voor Exact Salaris Plus. DocView.aspx?DocumentID={045921b3-decb-46c8-83b6-4354326684ad}&NoHeader=1&NoSubject=1
Verbeteringen in eerdere product updates Exact Salaris Plus Verbeterde synchronisatie medewerkergegevens voor Exact Salaris Plus Vanaf deze product update wordt de synchronisatie na het bijwerken van de gegevens in Exact Synergy Enterprise uitgevoerd voor het laatst actieve dienstverband. DocView.aspx?DocumentID=%7b8d80c25c-a647-41e1-9a86-b341fdabac9e%7d&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise Een overzicht van de systeemeisen voor de verschillende product updates van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={764f570a-83aa-445a-8519-ffbdf0224bf0}&NoHeader=1&NoSubject=1
Gerelateerde onderwerpen   Overzicht release notes per release Een overzicht van de release notes van eerdere releases van Exact Synergy Enterprise. http://www.exactsoftware.com/docs/SysHelp.aspx?Language=NL&TopicFilter=Synergy.NET&Action=1&Release=0
Gerelateerde onderwerpen   Het updaten van Exact Synergy Enterprise Meer informatie over het uitvoeren van een update van Exact Synergy Enterprise. DocView.aspx?DocumentID={e5d02b10-1d25-4e34-8076-c5750f8a05eb}&NoHeader=1&NoSubject=1

De release notes voor deze product update zijn ook beschikbaar in de volgende taal:

 
 
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.793.310
 Assortment:  Date: 04-01-2022
 Release: 266  Attachment:
 Disclaimer