One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Planning instellingen definiëren

De medewerker-planning instellingen worden onderhouden in menupad Modules ? HRM ? Inrichting ? Algemeen ? Instellingen]. Bij de instellingen Werkdag en Officiële feestdag worden uursoorten gekoppeld. Deze uursoorten worden gebruikt bij het genereren van de medewerkerplanningen (MRS). Gebruikers hebben functierecht 88 – Maintain HRM settings nodig om deze instellingen te kunnen bewerken. Standaard is dit functierecht aanwezig bij rol 11 – HR.  

Met de instelling Activeren: Advanced Work Schedules wordt aangegeven of met de standaard roosterfunctionaliteit wordt gewerkt (uitgevinkt) dan wel met de geavanceerde werkroosters.

Let op: de geavanceerde werkroosters instelling kan niet meer worden uitgeschakeld indien deze eenmaal is geactiveerd. Bij het bewaren van de instellingen verschijnt hier dan ook een duidelijke melding over. Tevens heeft het gebruik van geavanceerde werkroosters impact op de volgende functionaliteit:

1. XML Import / export van werkroosters: deze functionaliteit wordt uitgeschakeld.
2. XML Import / export van verzuim gegevens (toegestaan verlof en opname verzoeken): wordt uitgeschakeld.
3. De berekeningsmethode van het verlofrecht 'In uren, gebaseerd op werkdagen': wordt vervangen door 'In uren, op basis van kalenderdagen'.
4. Berekening van de FTE: kan niet meer automatisch worden uitgevoerd.Vanuit de melding kunt u het volgende document openen voor meer informatie: Product Update 240: Exporting Payroll Components, Data, and Entries to Exact Globe.

Gerelateerde documenten

 

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.625.191
 Assortment:  Date: 05-10-2017
 Release:  Attachment:
 Disclaimer