One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het gereedmelden van een productieorder en demontage productieorder

Menupaden

 • [Productie, Invoer, Productieorders]
 • [Productie, Invoer, Ontvangsten productie]
 • [Productie, Invoer, Gereedmelden]

Introductie

Productieorders en demontage productieorders kunnen worden gereedgemeld wanneer de logistieke processen gereed zijn. In deze fase zijn de (demontage) productieorders nog niet afgehandeld omdat ze vanuit een financieel oogpunt nog niet zijn afgehandeld. Zodra ook het financiële proces gereed is kunnen de (demontage) productieorders worden afgehandeld. Voor meer informatie, zie Productieorders afhandelen.

U ziet dit scherm:

 • door op het proces-icoon Gereed te klikken wanneer u een productieorder heeft geopend in menupad [Productie, Invoer, Productieorders]
 • door op de knop Gereedmelden te klikken bij het ontvangen van een productieorder via [Productie, Invoer, Ontvangsten productie], of
 • door op de knop Gereedmelden te klikken in menupad [Productie, Invoer, Gereedmelden]

Opmerking: De knop Gereedmelden en de processtap Gereedmelden zijn alleen actief wanneer u over de menurechten voor het menupad [Productie, Invoer, Gereedmelden] beschikt.

Hoe kan ik een productieorder gereedmelden?

 1. Geef de gewenste criteria op.
 2. Klik op Zoeken om het overzicht te tonen.
 3. Selecteer één of meerdere productieorders en klik op Gereedmelden om het gereedmeld-scherm te tonen.
 4. Vink de gewenste opties aan en klik op OK.

Opmerking:

 • Bij stap 3 kunt u alleen meerdere orders selecteren wanneer u dit scherm raadpleegt via [Productie, Invoer, Gereedmelden]
 • Zodra een order de status Gereedgemeld heeft kunt u de gegevens in de productieorder niet meer aanpassen en kunnen bepaalde acties zoals leveren, uitgifte, realiseren van arbeidsuren, ontvangsten, uitval, retour, etc niet meer worden uitgevoerd.

Velden

Het volgende scherm wordt hierbij getoond:

Suggereren: Retouren
Hiermee kunt u aangeven of u wilt berekenen voor welke onderdelen er te veel is uitgegeven. Zodra dit het geval is worden deze onderdelen op het scherm getoond en direct terug in voorraad geplaatst. Dit is onder andere te zien op de artikelmutatiekaart van het onderdeel. De retouren gelden echter alleen voor het gebruikte materiaal en niet voor de arbeids- en machine uren.

Gereedmelden: Suborders
Hiermee kunt u aangeven of u de gekoppelde suborders ook wilt gereedmelden.

Afhandelen: Best.regel
Hiermee kunt u aangeven of het systeem bij het gereedmelden dient te controleren op openstaande bestelregels of op openstaande bestellingen. Wanneer de optie is uitgevinkt wordt bij het gereedmelden van de productieorder gecontroleerd op openstaande bestellingen waarbij het betreffende project is gekoppeld. Wanneer de bestelling nog open staat kan de productieorder niet worden gereedgemeld.

Wanneer u deze optie aanvinkt controleert het systeem op de aanwezigheid van bestelregels met dezelfde projectcode die nog open staan. Wanneer alle bestelregels waarbij het project is gevuld zijn ontvangen kunt u de productieorder gereedmelden. Dit is ook van toepassing wanneer er in de betreffende besteling nog niet ontvangen bestelregels aanwezig zijn waarbij het project niet is gekoppeld.

Knoppen

OK
Voor onderdelen waarbij op het invoerscherm van de productieorder is aangegeven dat deze middels Backflush afgeboekt worden, vinden nog een aantal controles plaats. Afhankelijk van de instelling 'Voorraad controleren', de voorraadsituatie, en het aanwezig zijn van toewijzingen, kan een order niet afgehandeld worden of moet er aangegeven worden hoe de onderdelen afgehandeld moeten worden.

Wanneer niet alle bewerkingen, zoals opgenomen in de structuur van het te produceren artikel, zijn afgehandeld wordt de melding "Niet alle bewerkingen zijn gereedgemeld, Productieorders gereedmelden?" getoond. Wanneer u kiest voor 'Ja' worden de bewerkingen afgehandeld en wordt de productieorder gereedgemeld. Deze bewerkingen kunt u normaal gesproken afhandelen via Bewerkingen management, waarna de melding zich tijdens het gereedmelden van de productieorder niet meer zal voordoen.

Zodra de productieorder gereed is gemeld wordt het project van de productieorder wordt geblokkeerd, het toewijzen van de openstaande productieregels wordt ongedaan gemaakt en de productieorders regels zijn niet meer te wijzigen.

Annuleren
Met deze knop annuleert u het gereedmelden van de productieorder. Er wordt niets aangepast.

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.303.836
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 407  Attachment:
 Disclaimer