One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Verkoopprijslijsten aanmaken en onderhouden

Introductie

U kunt in uw organisatie gebruikmaken van prijslijsten. Het is mogelijk dat voor bepaalde producten tijdens een bepaalde periode de standaardverkoopprijs niet geldt, of dat u gebruikmaakt van magazijnen in verschillende landen waarvoor niet dezelfde prijzen gelden. Al deze prijzen legt u vast via prijslijsten. Prijslijsten kunt u aanmaken zowel voor de inkoopkant als voor de verkoopkant.

Met prijslijsten kunt u in uw administratie speciale prijzen per datum en per eenheid toekennen aan artikelen. Deze speciale prijzen gelden dan vanaf een bepaald aantal. Stel: de standaardprijs is 10 euro, maar als u 5 of meer artikelen koopt is de prijs per artikel 9 euro. Met prijslijsten kunt u deze prijzen definiëren en kunt u vastleggen vanaf welke aantallen deze prijzen gelden.

Het is mogelijk om meerdere prijslijsten te maken, zodat u zelf kunt kiezen welke prijslijst in welk specifiek geval geldt. Het is mogelijk om twee identieke prijslijsten aan te leggen. Als de volgende zaken in een nieuwe prijslijst stuk voor stuk gelijk zijn aan die van een bestaande prijslijst, kunt u de prijslijst bewaren:  Landcode, Valutacode, Account Type, Status en Classificatie. U krijgt hier wel een melding van. Dit heeft als consequentie dat u in bijvoorbeeld een order een keuze moet maken tussen een prijslijst, omdat er niet automatisch 1 kan worden voorgesteld (er gelden er namelijk meerdere).

Ook kunt u in één prijslijst meerdere eenheden en datumtrajecten (voor de geldigheidsduur) per artikel definiëren. Zo kunt u enerzijds per jaar (of ander datumtraject) nieuwe prijzen definiëren, en kunt u anderzijds per datumtraject en artikel prijzen definiëren per eenheid, zodat u niet alleen de verkoopprijs per fles, maar bijvoorbeeld ook per krat kunt vastleggen.

Verkoopprijslijsten kunt u onderhouden via de menupaden:

Klik in het onderhoudsscherm op een van de volgende knoppen om het dialoogvenster 'Prijslijsten' weer te geven.

  • Nieuw: hiermee maakt u een nieuwe prijslijst aan.
  • Openen: hiermee kunt u een reeds bestaande prijslijst onderhouden.

Velden

Knoppen

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 04.348.940
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer