One moment please...
 
Exact Financials   
 

Onderhouden: Formule: Parameters

[Systeem: Applicatie, Overzichtenlay-outs, Formules, Onderhoud, Parameters]

Deze paragraaf behandelt de mogelijk parameters welke u aan uw formule kunt meegeven. De parameters worden gebruikt in combinatie met (bedrag)velden.

BUDGET-VERSION

Maak gebruik van de BUDGET-VERSION parameter om aan tegeven welke budget versie het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (BUDGET-VERSION = "B2009"). Als u de gegevens van de primaire budgetversie wenst op te vragen, dan hanteert u de volgende syntax: (BUDGET-VERSION = primary)

COMMITMENT = {original|cost|correction}

Maak gebruik van de COMMITMENT parameter om verplichtingsgegevens op te halen. U kunt aangeven of het op te halen bedrag gelijk is aan het ingegeven verplichtingsbedrag zonder aftrek van kosten en correcties door de parameter "original" te gebruiken. Gebruik de parameter "cost" om het in de kosten opgenomen gedeelte van een verplichting op te vragen. En maak tenslotte gebruik van de parameter "correction" om de in correcties afgeboekte verplichtingsbedragen te tonen.

Voorbeelden:

'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = original)
'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = cost)
'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = original)

Het saldo van het openstaande verplichtingsbedrag kan dan middels de volgende formule worden bepaald:

'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = original) - 'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = cost) - 'Bedrag_credit_SV' (COMMITMENT = original)

Deze parameter kan worden toegepast voor diverse entiteiten, waaronder verplichtingsboekingen, crediteurenkaarten, grootboekkaarten en balansen. De parameter wordt gebruikt in combinatie met onder andere de velden: Aantal en 'Bedrag_credit_SV'.
Doordat verplichtingen altijd als credit bedrag worden ingevoerd, heeft het veld 'Bedrag_debet_SV'  geen waarde. Het gebruik van dit veld in een verplichtingen formule geeft dan ook geen resultaat.

PERIOD

Maak gebruik van de PERIOD parameter om aan tegeven welke periode ten opzichte van de aangegeven periode in de selectiecriteria het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (PERIOD = -1). In dit geval wordt het bedrag uit 1 periode eerder dan aangegeven in de selectie getoond.

YEAR

Maak gebruik van de YEAR parameter om aan tegeven welk jaar ten opzichte van het in de selectie aangegeven jaar het betreft. Voorbeeld: Bedrag_debet (YEAR = -1). In dit geval wordt het bedrag uit 1 jaar eerder dan aangegeven in de selectie getoond.

Een combinatie van meerdere parameters

Als u aan een functie meerdere parameters tegelijkertijd wenst toe te voegen kunt u gebruik maken van de komma als scheidingsteken. Dus als u het debet bedrag van budgetversie "B2009" van het vorige jaar wenst te zien, maakt u de volgende formule:

'Bedrag_debet' ( BUDGET-VERSION = "B2009", YEAR = -1 )

Voor hetzelfde bedrag, maar dan voor de primaire budgetversie:

'Bedrag_debet' ( BUDGET-VERSION = primary, YEAR = 2009, PERIOD = 10 )

Let op: Rondom het "=" -teken dient u spaties te plaatsen.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 19.726.257
 Assortment:  Date: 01-11-2012
 Release:  Attachment:
 Disclaimer