One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Finance - Onderhoud: Eigenschappen

[Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen]

Introductie

Eigenschappen maken het mogelijk om extra door u zelf gedefinieerde informatie te koppelen aan uw stamgegevens. In het onderhoud van uw stamgegevens kunt u eigenschappen koppelen en de gewenste waarde (maximaal 99) meegeven.

Voorbeeld
Voer de code 'Kleur' in voor de eigenschap die de kleur van bijvoorbeeld een activum aangeeft. Ga naar onderhoud activa, tabblad 'Eigenschappen', koppel de eigenschap en geef de gewenste waarde mee.

U kunt eigenschappen aanmaken via [Finance: Stamgegevens, Onderhoud, Eigenschappen].

Wanneer u naar het menupad Eigenschappen gaat ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte eigenschappen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor Nieuw kunt u een nieuwe eigenschap aanmaken.

Uitleg van de velden

Type entiteit
Geef aan voor welke entiteit (welk stamgegeven) u een eigenschap wenst te definiëren. Eigenschappen kunnen op de volgende entiteiten worden aangemaakt:

 • Activum
 • Artikelen
 • Crediteuren
 • Debiteuren
 • Grootboekrekeningen
 • Kostendragers
 • Kostenplaatsen
 • Machines
 • Materieel
 • Project
 • Werknemer

Eigenschap
Voer een duidelijke code en bijbehorende omschrijving in voor de aan te maken eigenschap. 

Andere Talen
Geef de vertalingen van de door u ingegeven omschrijving mee. Bij selectie van een Multi taal in [Bestand, Gebruikersinstellingen] zal de omschrijving van de verdichting in de geselecteerde taal in de overzichten worden getoond. Zie ook: [Multi taal].

Eigenschapstype
Per eigenschap kunt u aangeven hoe de invoer van de eigenschap zal zijn. Door hier een eigenschapstype te selecteren bepaalt u de invoer van een eigenschap wanneer u deze aan een stamgegeven koppelt. Als u bijvoorbeeld een eigenschap ‘garantiedatum’ aanmaakt, dan wenst u een datum in te voeren als waarde. In een dergelijk geval kiest u voor eigenschapstype ‘datum’. De volgende eigenschapstypen kunnen worden meegegeven:

• Alfanumerieke tekenreeks
• Datum
• Geheel getal zonder breuk
• Getal met drijvende komma
• Logische waarde (ja/nee; waar/onwaar)
• Meerkeuze (als u wilt kunnen kiezen uit een vaste selectie van meerdere antwoorden)
• Numeriek van/tot traject

Eenheid
Wanneer u bij 'Eigenschapstype' heeft gekozen voor 'Geheel getal zonder breuk', 'Getal met drijvende komma', of 'Numeriek van/tot traject', kunt u in dit veld aangeven wat voor eenheid wordt gebruikt voor de eigenschap.

Lengte
Wanneer u bij 'Eigenschapstype' heeft gekozen voor 'Alfanumerieke tekenreeks', 'Geheel getal zonder breuk', 'Getal met drijvende komma', of 'Numeriek van/tot traject', kunt u met dit veld de lengte van het antwoordveld bepalen.

Decimalen
Wanneer u bij 'Eigenschapstype' heeft gekozen voor 'Getal met drijvende komma' of 'Numeriek van/tot traject', kunt u met dit veld het aantal decimalen van het antwoordveld bepalen.

Status
Geef de activeringsstatus aan. Zie ook: [(de-)Activeren stamgegevens].

Verplicht
Geef hier aan of het verplicht is gesteld om de eigenschap mee te geven op de aangegeven entiteit.

Uniek 
Hiermee kan aangegeven worden of de waarde oook bij andere stamgegevens gebruikt mag worden.

Persoonlijk (7.24)
Geef aan of de aangegeven eigenschap in het kader van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG) persoonsgebonden gegevens kan bevatten. Als de eigenschapswaarde persoonsgebonden gegevens kan bevatten kiest u voor "natuurlijk persoon". Als u in [Systeem: Beveiliging, AVG, Labelen, Onderhoud] eigenschappen oormerkt als persoonsgebonden gegevens, zullen alleen de eigenschappen worden gelogd die u hier als "natuurlijk" gegeven heeft geclassificeerd. 

Invoermatrix

Meerkeuzeomschrijving
Voor eigenschappen met als 'Eigenschapstype' 'Meerkeuze', kunt u in de matrix middels de knop 'Toevoegen' de vaste selectiewaarden invoeren.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Finance > Stamgegevens > Eigenschappen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 17.495.874
 Assortment:  Date: 12-04-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer