One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Audit files importeren en exporteren

Introductie

Een auditfile kan door de belastingdienst worden gebruikt om snel een indruk te krijgen over de inrichting van uw administratie. Daarnaast wordt de auditfile ook gebruikt bij de controle van de financiële gegevens. Met de auditfile kan de Belastingdienst op eenvoudige wijze een administratie controleren. Dit bespaart zowel de Belastingdienst als de ondernemer tijd. De ondernemer kan nu namelijk eenvoudig de auditfile genereren en hoeft geen uitgebreide uitleg meer te geven aan de Belastingdienst. Deze auditfile kan vanuit de administratie geëxporteerd worden. Het gebruik van de auditfile is geheel vrijwillig. Het formaat van deze auditfile is ADF.

Een belangrijke ontwikkeling is het gebruik van de Auditfile in XML formaat, genaamd XAF. Op deze wijze is het mogelijk om op eenvoudige wijze te komen tot uitwisseling van stam- en transactiegegevens tussen verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk.

De Auditfile is ontwikkeld door het XML platform. Dat is een samenwerking van de SRA (samenwerkende registeraccountants & accountants-administratieconsulenten) met softwareleveranciers en de Belastingdienst. Voor meer informatie, zie Auditfiles.nl.

Naast het exporteren is het ook mogelijk om een auditfile te importeren. Hiervoor dient u wel te beschikken over de modules SE1065 E-Accountancy Standaard en SE1066 E-Data Analyse. De import kan worden gestart via:

  • [Financieel, BTW / Statistieken, Audit file]
  • [Accountancy, Controle, Audit file]

Met het importeren van een auditfile kunt u gegevens vanuit andere (Exact) pakketten inlezen in de administratie. Dit heeft als grote voordeel dat u en uw klant niet meer gebonden zijn aan hetzelfde pakket en u toch de financiële gegevens kunt importeren en analyseren van uw klant.

Let op: Naast de opmaak van het bestand dient u er tevens rekening mee te houden dat de inhoud van het bestand voldoet aan de logica van Exact Globe Next. Dit bepaalt of het bestand daadwerkelijk geïmporteerd kan worden. In Exact Globe Next kan een dagboekcode bijvoorbeeld uit maximaal 3 numerieke tekens bestaan. Bijvoorbeeld '1' of '001'. Wanneer de gegevens in het bestand bijvoorbeeld de dagboekcode 'INKOOP' of 'V01' bevatten kan het bestand niet geïmporteerd worden omdat dit niet voldoet aan de eisen van Exact Globe Next.

Tijdens het importeren worden de regels uit dit bestand omgezet in mutatieregels in de administratie. Nadat de mutatieregels zijn aangemaakt kunt u de administratie analyseren.

Actie

Hier kunt u aangeven of u een auditfile wilt exporteren of juist importeren. Het veld 'Actie' met beide opties is alleen beschikbaar wanneer SE1066 E-Data Analyse in uw licentie aanwezig is. Wanneer u niet over deze module beschikt is het alleen mogelijk om te exporteren en wordt het veld 'Actie' met beide opties dan ook niet getoond.

Formaat

Hier geeft u aan welk formaat Auditfile u wilt exporteren of importeren.
Bij het importeren zijn volgende mogelijkheden zijn aanwezig:

  • XML Auditfile 2.0 (XAF)
  • ADF Auditfile (ADF)

Bij het exporteren zijn volgende mogelijkheden zijn aanwezig:

  • XML Auditfile 2.0 (XAF)
  • XML Auditfile 3.1 (XAF)
  • ADF Auditfile (ADF)

Let op dat bij het XML Auditfile (XAF) 2.0 formaat alleen verwerkte boekingen worden meegenomen. Bij het ADF Auditfile (ADF) en XML Auditfile (XAF) 3.1 formaat heeft u ook de keuze om onverwerkte boekingen mee te nemen bij het exporteren.

Bij het aanmaken van XML Auditfile (XAF) 2.0 wordt deze gesplitst in bestanden van 60MB tot 69MB. Dit is alleen van toepassing op de XML Auditfile (XAF) 2.0; de ADF auditfile wordt niet gesplitst. Voor de XML Auditfile (XAF) 3.1 kunt u zelf aangeven of u deze wilt splitsen.

Het exporteren van een Auditfile

Het importeren van een Auditfile

Gerelateerde onderwerpen    

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.325.483
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer