One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Boekingen Financieel - Boekjaren wissen

In de module Boekingen Financieel is in het menu bestand een optie 'Beheer' toegevoegd. Deze optie is alleen zichtbaar bij de gebruiker Beheerder of een gebruiker die hiertoe expliciet geautoriseerd is via de module Toegang. Hiervoor is het toegangsrecht 'Wissen boekjaren' aan de module Boekingen Financieel toegevoegd.

Indien u niet beschikt over een licentie voor de module Boekingen Financieel dan wordt deze optie getoond in de module Boekingen.  

De menu-optie 'Beheer' bevat een submenu genaamd 'Boekjaren wissen'.
Deze optie toont een dialoogvenster waarin een boekjaar geselecteerd kan worden dat gebruikt zal worden om financiële gegevens (zie verderop) tot en met dat boekjaar te wissen.
Er kunnen boekjaren geselecteerd worden die in z’n geheel ouder dan 7 jaar zijn. In 2018 bijvoorbeeld kan als hoogste boekjaar 2010 geselecteerd worden. 

Het dialoogvenster bevat twee opties:

Alleen controle uitvoeren
Bij deze optie wordt er een controle uitgevoerd op de volgende punten:
 • Een boekjaar kan alleen gewist worden als er in de huidige administratie financiële periodes voor het huidige boekjaar aangemaakt zijn.
 • Een boekjaar kan alleen gewist worden als projecten met OHW, termijnen of eenheidsprijzen waarop geboekt of gefactureerd is in de te wissen boekjaren uren minimaal de status Financieel afgesloten hebben.
Deze controles worden ook automatisch uitgevoerd voor het de definitief wissen.

Definitief wissen
Geeft aan dat de geselecteerde boekjaren in de huidige administratie definitief gewist dienen te worden. Deze optie geeft bij Ok de vraag 'Wilt u de boekingen en gerelateerde gegevens t/m boekjaar xxxx definitief wissen?'. De optie 'Wissen boekjaren' wist van de huidige administratie de financiële gegevens t/m het opgegeven boekjaar.

In de volgende tabellen worden rijen gewist:

 • Boekingen
 • Werkbriefverbruik
 • Termijnen
 • Productiebonnen en bijbehorende productiebonregels
 • Inkoopfacturen met bijbehorende accordering
 • Facturen met bijbehorende factuurregels
 • Dagboekkopregels
 • Materieelbonnentoeslagen
 • Meerijdersboekingen
 • Journaalposten

Aandachtspunten en bijzonderheden

Boekingen

Boekingen kennen een kosten- en een opbrengstzijde met ieder een boekjaar. Deze boekjaren hoeven niet identiek te zijn. Bij een regieproject kan het boekjaar van de opbrengstzijde recenter zijn dan de te wissen boekjaren terwijl de kostenzijde in de te wissen boekjaren valt. In dat geval wordt de boeking niet gewist. In plaats daarvan wordt de kostenzijde leeggemaakt.

Projecten

Als alle boekingen en facturen onder een project gewist zijn, wil dit nog niet zeggen dat het project gewist kan worden. Aan een project kunnen deelprojecten, projectbewakingen, inkoopcontracten, offertes, calculaties etc. gekoppeld zijn, waardoor het wissen van het project pas mogelijk is als gekoppelde gegevens gewist of losgekoppeld zijn.

Termijnen

Termijnen die gekoppeld zijn aan factuur uit een te wissen boekjaar worden gewist en het bedrag wordt bij de Eindtermijn opgeteld.

Materieelbonnen, allocaties en toeslagen.

Materieelbontoeslagen die geboekt zijn in een te wissen boekjaar worden gewist.

Documenten

Factuurdocumenten van gewiste inkoop- en verkoopfactuur documenten worden omgezet naar documentstatus Verwijderen. Onder factuurdocumenten wordt verstaan:

 • Documenten die gekoppeld zijn aan tabel Facturen. Dit zijn alle documenten uit het tabblad Documenten op de factuurkaart, de factuurbijlagen en de PDF en de XML van de digitale factuur.
 • Het document dat gekoppeld is aan tabel Inkoopfacturen en de gekoppelde documenten van deze factuur. Dit zijn PDF en XML van de digitale inkoopfactuur en de bijlagen ervan.

 

Servicebonnen, verbruiksregels en voorcalculatie

Verbruiksregels die geboekt zijn in een te wissen boekjaar worden gewist.

Inkoopcontracten en inkoopcontractregels

De inkoopcontractstatus wordt gewijzigd naar Verwijderen indien het inkoopcontract geboekt is in de te wissen boekjaren en de inkoopcontractstatus 'Afgehandeld' of 'Gestopt' is en er geen boekingen op het inkoopcontract plaatsgevonden hebben na het te wissen boekjaar.

Materieelbontoeslagen

Eventueel gekoppelde meerijdersinvoer en materieelbontoeslagen worden hierbij ook gewist.

Meerijders

Meerijdersboekingen gekoppeld aan boekingen in een te wissen boekjaar worden ook gewist.

Intercompany

Ingeval van intercompany kunnen boekstukken boekingen bevatten voor verschillende administraties. Aangezien de functionaliteit van wissen per boekjaar per administratie uitgevoerd wordt, kan het hierdoor voorkomen dat bepaalde boekstukken niet volledige gewist kunnen worden. Gevolg daarvan kan zijn dat er nog inkoopfacturen of dagboekkopregels blijven bestaan in de administratie in de geselecteerde boekjaren.

Gerelateerde onderwerpen

 

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.389.167
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer