One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Product Update 7.22.00: Electronisch bankieren: Aanmaken betaal-/incassobestand naar een vaste netwerklocatie

Vanaf versie 7.22.00 van Exact Financials kunt u een betaal- of incassobestand aanmaken op een vaste netwerklocatie.

In de bankkoppelingen kunt u een bestandenpad vastleggen waar de betaal- en incassobestanden aangemaakt worden. Tot nu toe diende in de WebUI het bestand toch altijd handmatig bewaard te worden omdat de webbrowser niet zonder tussenkomst van de gebruiker bestanden mag wegschrijven.

U kunt nu een bestandenpad aangeven naar een netwerklocatie (UNC-pad) zoals bijvoorbeeld \\<server>\financials\bank.
Er is een onderscheid in de afhandeling via de WebClient of WebUI.

Via de webclient:

  • Wanneer het UNC-pad wordt voorafgegaan door 'SERVER:' (is dus SERVER: \\<server>\financials\bank) geeft u aan dat de afhandeling altijd alleen door de appserver wordt gedaan. De appserver draait onder een gebruiker en deze dient rechten te hebben op de folder. Heeft deze gebruiker geen rechten dan zal het bestand niet aangemaakt kunnen worden.
  • Wanneer het UNC-pad (\\<Server>\financials\bank) niet wordt voorafgegaan door de term 'SERVER:' zal de appserver proberen het bestand aan te maken (met de rechten van de gebruiker die de appserver gebruikt). Lukt dat niet dan zal automatisch de WebClient proberen het bestand aan te maken. De Client dient dan rechten te hebben op dit UNC-pad.
  • In alle andere gevallen zal de WebClient het bestand proberen aan te maken.

Via de WebUI:

  • Hoewel de webbrowser niet zonder tussenkomst van de gebruiker bestanden mag wegschrijven, kunt u wel gebruik makenvan een UNC-pad zoals \\<server>\financials\bank. Via de WebUI zal de webspeed server in dit geval het bestand proberen weg te schrijven. De term 'SERVER:' kan ervoor gedefinieerd zijn maar dat heeft geen invloed op de afhandeling. De gebruiker waaronder de webspeed draait dient rechten te hebben op het aangegeven UNC-pad. Indien het UNC-pad ongeldig is of er geen rechten voor dit UNC-pad zijn, zal het bestand niet aangemaakt kunnen worden.
  • In andere gevallen, (als er bijvoorbeeld wel een pad met een drive-letter is aangegeven) wordt het bestand aangeboden als download link. Om het bestand op te slaan wordt een actie van de gebruiker verwacht. Afhankelijk van de gebruikte browser wordt bij het selecteren van de downloadlink het bestand opgeslagen in de standaard downloadfolder of u krijgt de keuze het bestand te bewaren (als).

Met betrekking tot de gebruikers waaronder de AppServer en WebSpeed draaien en de rechten voor deze gebruiker dient u contact op te nemen met uw systeembeheerder.


Exact Financials > Release notes 7.22


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 27.611.761
 Assortment:  Date: 03-07-2017
 Release: 7.22  Attachment:
 Disclaimer