One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Exact Visual Scheduler: Berekening van de resterende uren van een bewerking

Introductie

In de details van de bewerking in Exact Visual Scheduler kunt u op het tabblad 'General' in de sectie 'Uren' informatie bekijken over de gerealiseerde, geplande en verwachte uren van een bewerking. Op de regel 'Verwacht' worden de verwachte uren getoond. Deze zijn verdeeld in de Inrichting uren en de Run uren en betreft het aantal gerealiseerde uren + het resterende aantal uren.

Hoe deze resterende uren worden berekend is afhankelijk van welke optie u bij het veld 'Resterende uren berekende basis' in de productie-instellingen heeft gedefinieerd. In dit document wordt uitleg gegeven over de wijze waarop het resterende aantal uren wordt berekend aan de hand van de verschillende opties bij het veld 'Resterende uren berekende basis' in de productie-instellingen

 

Uitleg

Het resterende aantal uren van een bewerking betreft het resterend aantal uren dat nodig is voor dat de bewerking gereed is met het maakaantal uit de productieorder. Informatie over het resterend aantal uren is belangrijk omdat deze invloed hebben op de schedule van de productieorder en de bezetting. Op basis van deze informatie kunt u de planning aanpassen wanneer het geschatte aantal resterende uren afwijkt van de oorspronkelijke planning.

Het resterende aantal uren wordt niet getoond in Exact Visual Scheduler, maar wordt gebruikt om de verwachte uren te berekenen. Deze worden onderverdeeld in de Inrichting uren en de Run uren. Op basis van de productie-instelling 'Resterende uren berekende basis' kunt u aangeven hoe het resterend aantal uren berekend dient te worden:

  • Gereal.
  • Schattingen

Gereal.

Scenario Inrichting uren Run uren
De status van de bewerking = 'Afgehandeld'. Resterende uren = 0 Resterende uren = 0
Werkelijke run uren van de bewerking is groter dan 0. Resterende uren = 0 nvt
Het percentage gereed van de bewerking is gelijk aan 0. Resterende uren = Geplande inrichting uren van de bewerking - gerealiseerde inrichting uren van de bewerking nvt
Het percentage gereed van de bewerking is groter dan 0. Resterende uren = (Gerealiseerde inrichting uren van de bewerking / / Percentage gereed) x (100 - Percentage gereed) nvt
Het maak aantal van de productieorder - het run aantal van de bewerking is kleiner dan of gelijk aan 0. nvt Resterende uren = 0
Het maak aantal van de productieorder is groter dan 1, en het run aantal van de bewerking is gelijk aan 0. nvt Resterende uren = Geplande run uren van de bewerking
Het maak aantal van de productieorder is groter dan 1, en het run aantal van de bewerking is groter dan 0. nvt Resterende uren = (Gerealiseerde run uren van de bewerking / Run aantal van de bewerking) x (Maak aantal van de productieorder - Run aantal van de bewerking)
Het maak aantal van de productieorder is gelijk aan 1, en het run aantal van de bewerking is gelijk aan 0. nvt Resterende uren = Geplande run uren van de bewerking
Het maak aantal van de productieorder is gelijk aan 1, en het run aantal van de bewerking is groter dan 0. nvt Resterende uren = (Gerealiseerde run uren van de bewerking / Percentage gereed van de bewerking) x (Maak aantal van de productieorder - Percentage gereed van de bewerking)

Schattingen

Scenario Inrichting uren Run uren
De status van de bewerking = 'Afgehandeld'. Resterende uren = 0 Resterende uren = 0
Aantal run uren van de bewerking is groter dan 0. Resterende uren = 0 nvt
Het percentage gereed van de bewerking is gelijk aan 0. Resterende uren = Geplande inrichting uren van de bewerking - Gerealiseerde inrichting uren van de bewerking. nvt
Het maak aantal van de productiemodel - het run aantal van de bewerking is kleiner dan of gelijk aan 0. nvt Resterende uren = 0
Het maak aantal van de productiemodel - het run aantal van de bewerking is groter dan 0. nvt Resterende uren = geplande run uren van de bewerking - Gerealiseerde run uren van de bewerking

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.532.246
 Assortment:  Date: 12-02-2019
 Release: 404  Attachment:
 Disclaimer