One moment please...
 
 
Exact Globe   
 

Release notes Exact Globe Next - Product update 415 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de bin map van de Exact Globe Next installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Globe Next 413 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
415SP20 Algemene informatie Service pack 20 van product update 415 is beschikbaar vanaf 1-4-2019
415SP20 Algemene informatie Service pack 20 is het laatste service pack voor product update 415
415SP20 Order Bij het verwijderen van de laatst aangemaakte verkooporder, kon het voorkomen dat het ordernummer in de instellingen niet werd aangepast (HF 81.508.257)
415SP20 Salaris In sommige gevallen werd de melding 'Operand data type uniqueidentifier is invalid for max operator' getoond bij het verwerken van de UPA aangifte (HF 81.651.150)
415SP20 Salaris Bij het gebruik van component subtype 1200 met bepaalde instellingen, was het 'loon voor SVW' op de loonstrook niet correct (HF 81.665.530)
415SP19 Algemene informatie Service pack 19 van product update 415 is beschikbaar vanaf 4-3-2019
415SP19 Order Na het leveren van een batchartikel kon het voorkomen dat er een additionele openstaande regel met een aantal van 0 aanwezig was in de verkooporder (HF 81.306.192)
415SP19 Andere wetgevingen It could happen that invoices that were processed via the invoice module weren't displayed correctly in Rejestr sprzedazy (HF 81.483.456) - Polish legislation
415SP19 Andere wetgevingen The descriptions of cost centers weren't displayed correctly on the interactive balance (HF 81.474.189) - Hungarian legislation
415SP19 Andere wetgevingen When selecting a different entry year and date range, the VAT overview showed: No data which meets the criteria entered (HF 81.489.565) - Thai legislation
415SP19 Inkoop Wanneer de eenheid van een ontvangen bestelling anders was dan de eenheid van de verkooporder waarvoor de bestelling was aangemaakt, kon het voorkomen dat het ontvangen aantal niet correct werd afgerond (HF 81.473.827)
415SP19 Salaris Het is nu mogelijk om de crediteuren grootboekrekening voor component BTLTSFDI aan te passen (HF 81.537.472)
415SP19 Salaris Bij het gebruik van TWK werden de gewijzigde premies niet meegenomen als correctie in de UPA aangifte (HF 81.511.666)
415SP18 Algemene informatie Service pack 18 van product update 415 is beschikbaar vanaf 25-1-2019
415SP18 Andere wetgevingen When entering a booking in a foreign currency, the amounts that were shown in Rejestry VAT were not correct (HF 81.285.179) - Polish legislation
415SP18 Andere wetgevingen When working with the valuation method SCP classic and perpetual inventory it could happen that the purchase price in the item maintenance was not displayed correctly (HF 81.361.263)
415SP18 WMS Het kon voorkomen dat het niet-aftrekbare btw-bedrag niet werd getoond voor ICL inkoopfacturen (HF 81.393.699)
415SP18 WMS Performance verbetering bij het adviseren van een locatie wanneer gewerkt wordt met inslagadvies (HF 81.382.192)
415SP18 Salaris Het percentage van de component van de medewerker wordt nu 0 wanneer de voorgaande component en het nieuwe component beide een percentage van 0 hebben. Wanneer de voorgaande component een percentage heeft dat ongelijk is aan 0, wordt dat percentage gebruikt (HF 81.338.086)
415SP18 Salaris De optie 'auto van de zaak componenten meenemen' ontbrak voor componenten van het subtype 2920 en 2921 (bruto loonsom sociale verzekeringen) (HF 81.360.888)
415SP18 Salaris Wanneer de positie van de NAW gegevens op de lay-out van de jaaropgave werd aangepast, werd dit niet toegepast bij het afdrukken van de jaaropgave (HF 81.379.089)
415SP18 Salaris De franchise voor component 35350101 en 35350102 is aangepast naar 13.785 euro en het subtype van component 35350105 is aangepast naar 'Bruto premie werkgever percentage over bruto loon' (HF 81.387.814)
415SP18 Salaris Bij het openen van de UPA aangifte kon een onbekende fout verschijnen (HF 81.395.628)
415SP18 Salaris De componenten 'WIA werknemersverzekering' en 'WIA werknemersverzekering verlaagd' berekende de AOW-leeftijd niet correct (HF 81.402.568)
415SP18 Salaris De componenten 66660101 en 66010102 toonde het verkeerde franchisebedrag (HF 81.403.846)
415SP18 Salaris Verbetering in de VPL premie voor cao 1724 Wonen (HF 81.406.301) - 22/2/2019
415SP18 Salaris Component type 'bijzonder tarief' werd niet berekend in combinatie met de 30% regeling en component type 1903 (HF 81.394.587) - 22/2/2019
415SP18 Salaris Verbetering in het component type van component 07070112 Sociaal Fonds (HF 81.491.187) - 22/2/2019
415SP17 Algemene informatie Service pack 17 van product update 415 is beschikbaar vanaf 7-1-2019
415SP17 Accountancy Bij het kopiëren van gegevens via Clientenbeheer kon een onbekende fout verschijnen (HF 81.157.007)
415SP17 Salaris De laatste periode 'Loonbeslag' werd niet in het overzicht getoond wanneer de contract einddatum was gevuld (HF 80.952.794)
415SP17 Andere wetgevingen When entering a booking in a foreign currency, the amounts that were shown in Rejestry VAT were not correct (HF 81.285.179) - Polish legislation
415SP17 Salaris Loonheffingsberekening 2019
415SP17 Salaris Loonaangifte 2019
415SP17 Salaris Wijzigingen in de loonaangifte, zoals het vervallen van code 6 van de Code reden geen bijtelling auto 6 "0% bijtelling"
415SP17 Salaris Minimumloon per 1-1-2019
415SP17 Salaris Bijzonder tarief 2019
415SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor de cao Grafimedia
415SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor vrijwillige regelingen voor het PGB
415SP17 Salaris Aanpassing BTER uurloonberekening vanaf 2019
415SP17 Salaris Aanpassing bijtelling privégebruik auto van de zaak
415SP17 Salaris Diverse CAO’s beschikbaar
415SP17 Salaris Overige wijzigingen in de pensioenaangiften
415SP17 Salaris Aanlevering via UPA voor Rijn- en Binnenvaart
415SP16 Algemene informatie Service pack 16 van product update 415 is beschikbaar vanaf 3-12-2018
415SP16 Inkoop Wanneer in een licentie met Inkomend factuurregister de instelling 'Toon inkomende facturen op standaard overzichten' is aangevinkt, was de performance bij het importeren van elektronische facturen niet optimaal (HF 80.889.523)
415SP16 Inkoop De performance bij het openen van het menupad voor het invoeren van ontvangsten was niet optimaal (HF 80.885.808)
415SP16 Andere wetgevingen The automated processing of invoices via xml server advanced logistics did not work correctly in a company that was setup for NAV submission (HF 80.881.987)- Hungarian legislation
415SP16 Service Management Solution In het veld 'Lange omschrijving' op de factuur werden geen regeleinden getoond (HF 80.940.319)
415SP15 Algemene informatie Service pack 15 van product update 415 is beschikbaar vanaf 5-11-2018
415SP15 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP15 Andere wetgevingen When changing the VAT code in an invoice line from non-perpetual to perpetual it did not reflect in the NAV extra data defaulting logic (HF 80.805.375) - Hungarian legislation
415SP15 Andere wetgevingen The P4B and P5B tags in the audit file were not available for EU member states (HF 80.697.173) - Polish legislation
415SP15 Andere wetgevingen For suppliers with only a fiscal code it could happen that the IdFiscaleIVA-tag was missing in the Spesometro file (HF 80.820.932) - Italian legislation
415SP15 Andere wetgevingen Enhancements introduced to support online submission of VAT returns (HF 80.821.583) - British legislation
415SP15 SDK SDK logistics: When adding a new phantom line to an order it could happen that an incorrect VAT code was used (HF 80.805.526)
415SP15 Financieel Wanneer er met een gebroken boekjaar werd gewerkt kon het voorkomen dat de auditfile niet correct werd geëxporteerd (HF 80.817.398)
415SP15 Productie Wanneer in een productieorder meerdere batchnummers werden toegewezen kon het voorkomen dat backflush werd aangezet voor de extra regel (HF 80.806.152)
415SP15 Voorraad In een database met veel ontvangstregels kon een runtime error verschijnen bij het uitvoeren van de voorraadwaardering (HF 80.867.194)
415SP15 Algemeen Na het wijzigen van de bankinstellingen werden niet alle wijzigingen in het logboek getoond (HF 80.828.591)
415SP15 Salaris Melding ‘Incorrect syntax’ bij het gebruik van menupad Salaris ? Personeel ? Aanpassen, is opgelost (HF 80.824.808)
415SP15 Salaris Bij het gebruik van Kostenverdeling voor Salaris, werden balansrekeningen ook meegenomen in de kostentoewijzingen (HF 80.773.832)
415SP15 Salaris Mogelijkheid om een locatie te kiezen bij het verzenden van de AZL aangifte (HF 80.776.637)
415SP15 Salaris PGGM AP premie werkgever component werd in sommige gevallen niet meegenomen in de pensioenaangifte (HF 80.834.572)
415SP14 Algemene informatie Service pack 14 van product update 415 is beschikbaar vanaf 4-10-2018
415SP14 Salaris De uitbetaling van het persoonlijk keuzebudget voor cao 3201 'Beroepsgoederenvervoer over de weg, mobiele kranen' werd niet goed weergegeven op de loonstaat en in de loonaangifte (HF 80.795.632)
415SP14 Salaris Verbetering in het maximum aantal uren per dag van de ABP componenten voor de cao Gemeenten
415SP14 Cash Flow Het kon voorkomen dat het SEPA betaalbestand voor EUR transacties aan crediteuren buiten de EU, niet correct was (HF 80.638.231)
415SP14 Andere wetgevingen It could happen that the 'Pole operacji' tag in the JPK_WB audit file exceeded the maximum length (HF 80.717.114) - Polish legislation
415SP14 Andere wetgevingen It could happen that grouped invoices weren't send to NAV online invoicing (HF 80.716.352) - Hungarian legislation
415SP14 MRP Het kon voorkomen dat het advies bij het genereren van een productieorder niet correct was (HF 80.728.922)
415SP14 Andere wetgevingen When adding a text line of more than 255 characters in an invoice an error could appear when sending invoices to NAV online invoicing (HF 80.728.112) - Hungarian legislation
415SP14 Andere wetgevingen It could happen that the system was trying to send an annulment for NAV online invoicing, even when no cancelation code was selected (HF 80.748.969) - Hungarian legislation
415SP14 Salaris Bij het gebruik van de Benefits Plaza module werd een, aan de medewerker gekoppeld kind, niet meegenomen in de export, als er geen partner was ingevuld (HF 80.708.293)
415SP14 Salaris Mogelijkheid om componenten van type 'Bijtelling tijdspaarfonds' te selecteren als grondslag (HF 80.707.515)
415SP14 Salaris Mogelijkheid om een piekarbeider te registeren in de salarisgegevens (HF 80.625.810)
415SP14 Salaris UPA aangifte voor de cao Tandtechniek (PFZW) beschikbaar
415SP14 Cash Flow In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de termijngegevens niet correct werden opgeslagen na het opslaan via het termijnen detailscherm (HF 80.643.434)
415SP14 Factuur De versie van het Faktuur.esl bestand was niet correct (HF 80.737.843)
415SP14 Inkoop Het kon voorkomen dat het begeleidend schrijven tweemaal werd meegestuurd bij het mailen van een bestelling (HF 80.755.347)
415SP14 Andere wetgevingen When uploading credit notes, the message 'a line item with the specified number already exists in the invoice chain' could appear (HF 80.743.894) - Hungarian legislation
415SP14 Andere wetgevingen Improvements when sending the tax return (HF 80.755.215) - UK legislation
415SP14 Andere wetgevingen It was not possible to generate a payment file for BNP PARIBAS bank, when the name and address details of the offset bank account weren't filled (HF 80.645.427) - Polish legislation
415SP14 Salaris Verbetering in de salarisberekening bij het gebruik van de 30% regeling inclusief vergoeding, in combinatie met een component van het type 'Bruto uren inhouding' (HF 80.766.383)
415SP14 Andere wetgevingen An SQL error could appear when generating the audit file (HF 80.753.040) - Polish legislation
415SP14 Andere wetgevingen When viewing the status of an invoice that is send to NAV, the error ''Aborted': ERROR: SCHEMA_VIOLATION' appeared (HF 80.717.642) - Hungarian legislation
415SP14 Andere wetgevingen When adding the bank account as extra data to an invoice, it could happen that the invoice could not be submitted to NAV (HF 80.775.370) - Hungarian legislation
415SP14 Andere wetgevingen For periodical invoices (perpetual services), the VAT exchange rate was based on issue date, while the invoice exchange rate was based on setting the "Invoice settings: Exchange rate". Because of this the invoice exchange rate and invoice amount could be different from the VAT exchange rate (HF 80.733.173) - Hungarian legislation
415SP13 Algemene informatie Service pack 13 van product update 415 is beschikbaar vanaf 3-9-2018
415SP13 Salaris Pensioenaangifte aan Centric mogelijk voor de Betonproductenindustrie, Houthandel, Reiswerk en Meubelindustrie
415SP13 Salaris De verloonde uren voor componenten 03030130 en 03030222 'Tijdspaarfonds storting overige bronnen' werden niet meegenomen in de loonaangifte (HF 80.534.735 / 80.553.359)
415SP13 Salaris In de UPA aangifte werd het regelingloon voor part-timers die gebruik maken van de hybride regeling van cao 4202 Groothandel in Bloemen en Planten, niet correct weergegeven (HF 80.544.389)
415SP13 Activa Bij het berekenen van activa kon een SQL foutmelding verschijnen (HF 80.445.837)
415SP13 Cash Flow Bij het aanmaken van een Hongaars, Tsjechisch, Slovaaks of Oostenrijks betaalmiddel van het Type 'Other banks' werd de valutacode toegevoegd aan het bankrekeningnummer van het betaalmiddel (HF 80.400.298)
415SP13 Inkoop Het kon voorkomen dat de bedragen in de kolommen 'Besteld' en 'Ontvangen' en 'Factuur aangemaakt' in de saldilijst bestellingen door afrondingsverschillen niet overeenkwamen (HF 80.551.124)
415SP13 Inkomend factuurregister Bij het verwijderen van een inkomend factuurregister boeking, kon een runtime error verschijnen (HF 80.613.787)
415SP13 SDK The performance for SDK Production Edit was not optimal (HF 80.597.526)
415SP13 Financieel In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het systeem bij het invoeren van een memoriaalboeking niet meer reageerde (HF 80.553.872)
415SP13 Andere wetgevingen When creating a payment file in foreign currency it could happen that the IBAN number was truncated (HF 80.631.438) - Austrian legislation
415SP12 Algemene informatie Service pack 12 van product update 415 is beschikbaar vanaf 7-8-2018
415SP12 Voorraad Er werd geen melding getoond bij het afstemmen van een onjuist aantal (HF 80.432.077)
415SP12 Andere wetgevingen Improvements for the VAT settlement report (HF 80.435.122) - Italian legislation
415SP12 Order Bij het wijzigen van de factuurdebiteur in een verkooporder kon een foutmelding verschijnen (HF 80.440.490)
415SP12 Algemeen Wanneer de online monitor werd gegroepeerd op gebruiker, werden niet alle locks getoond (HF 80.446.145)
415SP12 Order Het kon voorkomen dat meerdere gebruikers dezelfde order tegelijkertijd konden openen (HF 80.503.863)
415SP12 CRM Het kon voorkomen dat documenten die werden gekoppeld aan artikelen niet correct werden opgeslagen (HF 80.519.735)
415SP12 CRM Bij het koppelen van een document aan een artikel kon een foutmelding verschijnen (HF 80.508.761)
415SP12 Andere wetgevingen Improvements for the NAV Online Invoicing System in Hungary (HF 80.442.772) - Hungarian legislation
415SP12 XML Na het importeren van bankboekingen kon het voorkomen dat het beginsaldo in het bankdagboek niet correct werd weergegeven (HF 80.440.971)
415SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 415 is beschikbaar vanaf 17-7-2018
415SP11 Activa Activa-investeringswaarde werd weergegeven terwijl activa al was afgeschreven (HF 80.403.223)
415SP11 Voorraad Het bedrag dat werd weergegeven in 'Laatste aankoopprijs' op de artikelkaart en de artikelstamgegevens was onjuist (HF 80.398.739)
415SP11 Andere wetgevingen Enhancements of the online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.395.971) - Hungarian Legislation
415SP11 SDK Aangepaste velden werden niet overgenomen op de retouren (HF 80.377.192)
415SP11 Salaris Verbetering in het aantal maximum uren voor componenten van cao 6101 Primair Onderwijs (HF 80.376.785)
415SP11 HR Bijlagen voor verzuim werden opgeslagen in de database, maar waren niet zichtbaar via [HR, Invoer, Verzuim](HF 80.400.455)
415SP11 Inkoop Inkoopstatistieken toonden onjuiste hoeveelheden met de optie 'Tonen: Vreemde Valuta' aangevinkt (HF 80.398.130)
415SP11 SDK StockPerWarehouse toonde onjuiste waarden (HF 80.392.231)
415SP11 HR Bij gebruik van de optie 'Stuur e-mail naar individuele account' met WordMerge kon een foutmelding verschijnen (HF 80.412.251)
415SP11 HR Verbetering in de verzending van HTML salarisstroken en Word merge via e-mail (HF 80.379.168)
415SP11 Salaris Verbetering in de Aspirantregeling voor de TKP aangifte van cao 5301 Particuliere Beveiliging bij medewerkers jonger dan 21 jaar (HF 80.398.726)
415SP11 Salaris In de loonaangifte werden de Code Cao voor cao 1716 Schoendetailhandel, 1721 Tuincentra en 1724 Wonen niet correct meegenomen (HF 80.380.627)
415SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 415 is beschikbaar vanaf 2-7-2018
415SP10 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP10 Salaris Verbetering in componenten 61610125 (AAOP werkgever) en 61610126 (AAOP werknemer) van cao 6101 'Primair onderwijs' (HF 80.347.832)
415SP10 Inkoop Het kon voorkomen dat een retour voor een volledige bestelling die gedeeltelijk was ontvangen niet correct was (HF 80.328.417)
415SP10 Andere wetgevingen The bank transactions audit file showed incorrect information for a period with no transactions (HF 80.328.549) - Polish legislation
415SP10 Cash Flow Bij bepaalde taalinstellingen kon het voorkomen dat er een foutmelding verscheen bij het onderhouden van betaalmiddelen (HF 80.349.588)
415SP10 Rekenregels Bij het leveren van een verkooporder kon een HandleSplitLine melding verschijnen (HF 80.335.173)
415SP10 Order Mogelijkheid om aan te geven of verzending gebruikt moet worden (HF 80.349.132)
415SP10 Financieel Het kon voorkomen dat niet de juiste prijs werd gebruikt bij het afstemmen van een inkoopfactuur met een ontvangst (HF 80.328.509)
415SP10 Bank Bij het verwerken van een betaling voor een Zwitserse bankrekening kon een foutmelding verschijnen (HF 80.352.797)
415SP10 Excel add-in Bij het starten van Excel add-in kon een 'Compile error' melding verschijnen (HF 80.360.123)
415SP10 Andere wetgevingen The order for applying a tax code in a sales order was not correct when using multiple tax (HF 80.362.211) - Spanish legislation
415SP10 Inkomend factuurregister Bij het selecteren van een negatieve verplichting in een inkomend factuurregister boeking werd het bedrag gereset naar 0 (HF 80.366.518)
415SP10 Andere wetgevingen It could happen that the creditor that is filled in general ledger transactions: free field 1 did not appear correctly in the audit file (HF 80.371.658) - Polish legislation
415SP10 Andere wetgevingen VAT return correction form for year 2018 available (HF 80.371.663) - Swiss legislation
415SP10 Andere wetgevingen Improvements for Online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.371.452) - Hungarian legislation
415SP10 Salaris Bij het uitvoeren van een mailmerge in Exact Synergy kon een foutmelding optreden (HF 80.376.018)
415SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 415 is beschikbaar vanaf 18-6-2018
415SP9 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP9 Andere wetgevingen It could happen that a payment file was created with UTF8 encoding instead of ANSI in a Japanese environment (HF 80.266.703)
415SP9 Salaris Bij het toevoegen van een tekst in veld 'Tekst in mail' bij het verwerken van de salarisstrook, werd deze tekst met veel witregels weergegeven in een e-mail (HF 80.137.811)
415SP9 Algemeen Het kon voorkomen dat bij het invoeren van boekingen de verkeerde grootboekrekening werd geselecteerd (HF 80.200.982)
415SP9 Andere wetgevingen For an entry with a cost line with a non-vat charged code, 0 basis and 0 vat amount, it could happen that the VAT amount was not displayed correctly in the VAT Purchase Registry (HF 80.200.456) - Polish legislation
415SP9 Bank Het PLA bankbestand voor Poolse betaalmiddelen voor de Bank of Tokyo werd niet correct aangemaakt (HF 80.153.686)
415SP9 Salaris Minimumloon per 1-7-2018
415SP9 Salaris Het componenttype van component 42420212 ‘Collectieve WIA-excedentregeling PRIMO’ was niet juist (HF 80.325.006)
415SP9 Productie Bij het openen van een stuklijst vanuit een stuklijst verscheen een 'gegevens in gebruik' melding (HF 80.228.085)
415SP9 Andere wetgevingen SII version 1.1 introduced (HF 80.299.415) - Spanish legislation
415SP9 Andere wetgevingen New split-payment mechanism in Poland (HF 80.321.428) - Polish legislation
415SP9 Andere wetgevingen Online submission of invoices via NAV online invoicing system (HF 80.321.396) - Hungarian legislation
415SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 415 is beschikbaar vanaf 30-5-2018
415SP8 Algemeen Bij het invoeren van ontvangsten kon een batchnummer van meer dan 20 karakters worden ingevoerd (HF 80.143.171)
415SP8 Voorraad Bij de voorraad herwaardering werden batches getoond die pas later zijn ontvangen (HF 80.138.929)
415SP8 Excel add-in In de Excel add-in werd de melding insufficient rights getoond terwijl de gebruiker voldoende rechten had (HF 80.178.672)
415SP8 Cash Flow Wanneer er meer dan 50 betaalmiddelen met een unieke valutacode waren, verscheen een foutmelding bij het onderhoud van de betaalmiddelen (HF 80.157.966)
415SP8 CRM Bij het sluiten van het documentenscherm kon een ExactProxies foutmelding verschijnen (HF 80.143.162)
415SP8 Andere wetgevingen It could happen that the slow moving stock report did not show the correct items (HF 80.138.073) - Belgian legislation
415SP8 Project De performance bij het openen van het OHW scherm was niet optimaal wanneer met SQL Server 2016 wordt gewerkt (HF 80.149.767)
415SP8 CMDM Het kon voorkomen dat een batch update van artikelen niet correct werd gesynchroniseerd naar Exact Synergy Enterprise (HF 80.142.885)
415SP8 Andere wetgevingen Due to rounding it could happen that a sales entry with a small VAT amount was not displayed in the GST overview (HF 80.142.708) - Malaysian legislation
415SP8 Cash Flow Bij het verwerken van betalingen kon voorkomen dat onterecht de melding "Geen gegevens gevonden die aan de opgegeven criteria voldoen" verscheen, en er geen betaalbestand werd aangemaakt.
415SP8 Salaris Melding bij het berekenen van een medewerker die gebruik maakt van de 30% vergoedingsregeling bruto bedragen uithollingsvergoeding en vakantiegeld krijgt uitbetaald, is opgelost (HF 80.195.805)
415SP8 Salaris Als een medewerker een eindafrekening kreeg na uitdiensttreding, werd de UPA aangifte verkeerd aangemaakt (HF 80.192.660)
415SP8 Salaris Melding 'Het loontijdvak bevat niet alle inkomstenperioden' in de APG Bouw en Schoonmaak aangifte bij het gebruik van weekverloning, is opgelost (HF 80.137.329)
415SP8 Salaris Bij het gebruik van een componenttype 'Bruto toeslag voor formule functionaliteit', waarbij als grondslag een component van type 'Bruto uren vergoeding' werd gebruikt, ging de berekening van componenten 'Bijtelling TSF vakantietoeslag' en 'Bijtelling TSF overige bronnen' niet meer correct (HF 80.135.554)
415SP8 Salaris De berekening van een bruto uren vergoeding volgens het bijzonder tarief, in combinatie met de 30% vergoedings regeling bruto bedragen (incl vergoeding), ging niet correct (HF 80.127.337)
415SP8 Salaris De melding 'Error class does not support Automation or does not support' bij het verzenden van de loonaangifte via de Salariscockpit, is opgelost (HF 80.094.837)
415SP8 Andere wetgevingen New values Unemployment insurance contributions as of 1-7-2018 (HF 79.869.561) - Austrian legislation
415SP8 Algemeen In bepaalde situaties kon het voorkomen dat bij het openen van een geanonimiseerde medewerker een foutmelding verscheen (HF 80.185.048)
415SP8 Connectivity Layer ECL(Logistics - Sales orders): Import of order with multiple lines gives validation error on wrong item (HF 80.201.727)
415SP8 Salaris Bij het genereren van een salarisboeking kon onterecht de melding ''Maximum werknemers overschreden'' verschijnen (HF 80.206.455)
415SP8 Financieel Bij het afletteren naar bankkosten werd de validatie op de kostenplaatsen niet correct uitgevoerd (HF 80.137.811)
415SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 415 is beschikbaar vanaf 14-5-2018
415SP7 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP7 Productie Wanneer gewerkt wordt met rekenregels was de performance bij het exploderen tijdens het invoeren van productieorders niet optimaal (HF 79.927.627)
415SP7 Algemeen In het persoonsgegevens actiecentrum konden niet alle persoonsgegevens classificaties geselecteerd worden (HF 80.043.881)
415SP7 Exact Extender Bij het sluiten van het Uitbreiding Info scherm via een toetscombinatie, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.925.493)
415SP7 Order Bij verrijking werden de geadviseerde aantallen van opvolgende regels op 0 gezet (HF 79.947.255)
415SP7 XML Bij het importeren van meerdere boeking kon het voorkomen dat de kortingstermijn niet correct werd aangemaakt (HF 79.922.632)
415SP7 Andere wetgevingen After importing an entry it could happen that the VAT reports did not show a correct VAT amount (80.063.473) - Polish legislation
415SP7 Productie Bij het openen van twee stuklijst schermen kon het voorkomen dat het programma onderdeel niet meer reageerde (HF 80.053.103)
415SP7 Order Bij het afdrukken van etiketten bij het leveren werd geen magazijnlocatie afgedrukt (HF 80.052.208)
415SP7 Andere wetgevingen Incorrect VAT amounts in purchase register (HF 80.047.030) - Polish legislation
415SP7 Bank Het kon voorkomen dat de betalingsreferentie in het binnenlands betaalbestand voor de Hongaarse CIB bank niet correct werd gevuld (HF 80.063.927)
415SP7 WMS Bij het bladeren naar een uitgiftelocatie bij het aanmaken van een aanvulorder kon het voorkomen dat niet alle kolommen werden getoond (HF 79.860.277)
415SP7 Cash Flow De kolom 'Documentnummer' bij het fiatteren van betalingen had een onjuiste naam (HF 79.940.383)
415SP7 Algemeen Bij het gebruik van service management kon het voorkomen dat ten onrechte een melding werd getoond dat een oude integratie oplossing werd gebruikt (HF 80.058.219)
415SP7 Productie In het overzicht structuur was de kolom 'Backflush' leeg voor bij-producten (HF 80.062.491)
415SP7 Voorraad Na het wijzigen van een interfiliale overboeking kon het voorkomen dat het ontvangstmagazijn werd aangepast (HF 80.085.218)
415SP7 Order Bij het afhandelen van een verkooporder werd de sysmodified datum van de kopregel niet aangepast (HF 80.063.933
415SP7 Order Bij het leveren van een explosie artikel werd het leverscherm gesloten en werd de order niet geleverd (HF 80.075.083)
415SP7 Excel add-in De ListView items in de Excel add-in werden niet op alfabetische volgorde getoond (HF 79.965.867)
415SP7 Andere wetgevingen A runtime error appeared when entering an invalid date range in Spesometro (HF 80.088.895) - Italian legislation
415SP7 Andere wetgevingen Several improvements in Spesometro (HF 79.951.752) - Italian legislation
415SP7 XML Bij de XML uitwisseling van medewerkers tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise, kon het voorkomen dat de bankrekening niet werd meegenomen (HF 80.089.000)
415SP7 Andere wetgevingen After transferring an asset to another asset group it could happen that the Italian asset report did not show the correct investment amount (HF 80.085.765) - Italian legislation
415SP7 Algemeen Bij het opschonen van debiteurengegevens werd de validatie op transacties niet correct uitgevoerd (HF 80.090.809)
415SP7 Andere wetgevingen When transactions are created with same entry number but in different financial years, the VAT listing wasn't displayed correctly (HF 80.076.203) - German legislation
415SP7 Financieel Na het verzamelen van een factuur en creditfactuur bij het verwerken van betalingen kon het voorkomen dat het btw-overzicht niet correct was wanneer gewerkt wordt met het kasstelsel (HF 80.099.797)
415SP7 SDK When creating sales orders via SDK it could happen that the net price shown in the sales order screen was not correct (HF 80.095.593)
415SP7 Financieel Bij het genereren van een groot aantal vaste boekingen kon een foutmelding verschijnen (HF 79.941.153)
415SP7 SDK SDK(Interface-Logistics-Inventory): Lines created wrongly when performing location transfer (HF 80.120.312)
415SP7 Financieel Bij het afdrukken van grootboekkaarten kon het voorkomen dat de applicatie niet meer reageerde (HF 80.076.392)
415SP7 Salaris In sommige gevallen kon de melding 'Error class does not support Automation or does not support' voorkomen bij het verzenden van de loonaangifte via de Salariscockpit (HF 80.094.837)
415SP7 Salaris Melding 'subscript out of range' bij het verwerken van een correctie aangifte voor de UPA, is opgelost (HF 80.072.581)
415SP7 Salaris Er werd geen pensioen berekend over de uitbetaling van het vakantiegeld bij pensioencomponenten van het type 'Bruto premie werknemer of werkgever percentage over SV-loon' (HF 80.115.968)
415SP7 Salaris Componenten 33330101 + 33330102 en 33330210 + 33330211 berekenden geen pensioen over componenten van type 'Vakantiegeld reservering' of 'Vakantiegeld uitbetaling' (HF 80.078.474)
415SP7 Algemeen Persoonsgegevens anonimiseren via het persoonsgegevens actiecentrum (HF 80.040.258)
415SP7 Exact Extender Bij het invoeren van een creditfactuur waren de extender velden niet beschikbaar (HF 80.070.859)
415SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 415 is beschikbaar vanaf 16-4-2018
415SP6 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP6 Voorraad Het was bij de MRP generator niet mogelijk om alle budgetscenario's te selecteren (HF 79.795.685)
415SP6 Factuur Bij het kopiëren van een factuur via de factuurhistorie kon er sprake zijn van afrondingsverschillen (HF 79.829.541)
415SP6 Inkoop Bij het ontvangen van een RMA order kon een foutmelding verschijnen (HF 79.805.535)
415SP6 Andere wetgevingen CCD available in NACHA files for accounts payable payments (HF 79.863.171) - US legislation
415SP6 Andere wetgevingen VAT settlement report enhanced (HF 79.852.066) - Italian legislation
415SP6 Financieel De weergave van de koers op de proef en saldi balans was niet correct (HF 79.824.152)
415SP6 Voorraad Bij het uitvoeren van de voorraadwaardering kon het voorkomen dat de amutas tabel niet correct werd bijgewerkt (HF 79.795.818)
415SP6 Algemeen Het was niet mogelijk om het lettertype in de lay-outs aan te passen (HF 79.860.591)
415SP6 Financieel Het kon voorkomen dat bij het afletteren onterecht tegenboekingen werden aangemaakt (HF 79.895.372)
415SP6 Inkoop Het kon voorkomen dat het medewerkerveld in het adresblok van de logistieke lay-outs niet correct werd afgedrukt (HF 79.874.196)
415SP6 Order Na het toevoegen van een regel aan een verkooporder kon het voorkomen dat de toewijzing van een explosie artikel ongedaan werd gemaakt (HF 79.898.611)
415SP6 Excel add-in Bij het actualiseren in de Excel add-in kon het voorkomen dat een ander venster op de voorgrond werd getoond (HF 79.798.173)
415SP6 Voorraad De kolominstellingen bij het toewijzen/doorverdelen van additionele kosten werden niet bewaard (HF 79.863.716)
415SP6 Order Bij het bijwerken van een verkooporderregel via de EntityService werd de gevraagde datum in de kopregel aangepast
415SP6 Algemeen Bij het afdrukken van de picklijst werd de verkeerde printer voorgesteld (HF 79.894.757)
415SP6 Inkoop Wanneer gebruik werd gemaakt van verzamellay-outs bij het mailen van bestellingen, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.825.902)
415SP6 XML Bij het importeren van een boeking kon het voorkomen dat de vervaldatum niet correct werd gevuld (HF 79.806.392)
415SP6 Cash Flow In het toewijsscherm was het niet mogelijk om te zoeken op een andere crediteur, nadat een eerdere termijn was afgeletterd (HF 79.821.530)
415SP6 Salaris Bij het aanmaken van een overzicht via de Excel Add-in met tabel NLHRPayroll, was het niet mogelijk om de velden van de loonkostenvoordelen te tonen (HF 79.825.468)
415SP6 Service Management Solution Het kon voorkomen dat onjuiste voorraad werd getoond in de service activiteit materiaal regels (HF 79.801.872)
415SP6 Salaris De grondslagen van componenttypes 'Bruto premie werkgever en werknemer over SV-loon' werkten niet correct (HF 79.778.292)
415SP6 Salaris De kostenverdeling werd niet correct toegepast voor component 35351208 en voor componenten van type 'Budget uitbetaling' (HF 79.759.775)
415SP6 Salaris Bij het verwerken van de UPA aangifte voor PGB, is het nu mogelijk om bij 'Nummer leverancier' een relatienummer op te geven dat letters bevat, als u gebruik maakt van een aanlevering via een intermediair.
415SP6 Algemeen Nieuwe menupaden in verband met Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (HF 79.848.038)
415SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 415 is beschikbaar vanaf 2-4-2018
415SP5 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP5 Andere wetgevingen An error could appear when opening the Rejestry VAT i Intrastat report (HF 79.329.012) - Polish legislation
415SP5 Algemeen In een database met een Poolse karakterset werden Poolse karakters niet correct getoond in bepaalde velden (HF 79.544.734)
415SP5 Andere wetgevingen When creating a new company with master data, the incorrect VAT boxes were linked to the VAT codes (HF 79.400.709) - Luxembourg legislation
415SP5 SDK Calculation of phantom was not called if it was from SDK dispatcher (HF 79.583.244)
415SP5 Cash Flow De waarde in tag :04: in het INT betaalbestand voor de Hongaarse ING bank was niet correct (HF 79.579.576)
415SP5 Prijsbeheer Wisselkoers werd niet toegepast bij het gebruik van 'Bijwerken prijslijst' (HF 79.532.329)
415SP5 Algemeen Development Test Acceptance Production (DTAP) installatie methode beschikbaar in de product updater (HF 79.617.858)
415SP5 Andere wetgevingen The Belföldi összesíto jelentés report created incorrect xml (HF 79.620.323) - Hungarian legislation
415SP5 Productie Bij het genereren van een productieorder werd het document voor de notitie van een tekstartikel, niet met het juiste beveiligingsniveau aangemaakt (HF 79.581.410)
415SP5 Algemeen Voor bepaalde talen was de menuweergave in e4shell niet correct (HF 79.544.727)
415SP5 Financieel Wijzigingen in de correctie aangifte werden niet correct getoond bij het afdrukken van de aangifte (HF 79.558.159)
415SP5 Financieel Het wijzigen van een kostenplaats via analytisch boekhouden functioneerde niet correct (HF 79.630.803)
415SP5 Bank Een SEPA betaalbetand voor de ING bank bevatte de CtgyPurp tag, terwijl deze niet wortd ondersteund door de ING bank (HF 79.627.692)
415SP5 Cash Flow Door afrondingsverschillen kon het voorkomen dat er een bedrag open bleef staan bij het herwaarderen van bank/kas (HF 79.599.494)
415SP5 Andere wetgevingen GAF file was showing an incorrect account no. when there are more than one accounts in the list (HF 79.671.338) - Malaysian legislation
415SP5 SDK SDK extended custom fields were not copied over to the invoice table during sales order unplanned return with to be delivered/credit note (HF 79.661.245)
415SP5 Algemeen De e-mail optie SMTP functioneerde niet correct met externe e-mail providers zoals Gmail en Yahoo (HF 79.627.789)
415SP5 Productie Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om een ploeg te selecteren voor een bewerking (HF 79.609.871)
415SP5 Algemeen Usability verbetering product updater (HF 79.617.865/79.617.834/79.617.832)
415SP5 Andere wetgevingen VAT box for total value of other supplies available in GST return form for year 2018 (HF 79.655.359) - Malaysian legislation
415SP5 Algemeen Bij het onderhoud van de prijslijsten werden Thaise karakters niet correct getoond (HF 79.621.939)
415SP5 Algemeen Bij het gebruik van Exchange online kon het voorkomen dat vanuit Exact Globe Next verzonden e-mails niet afgeleverd konden worden door de aanwezigheid van bare line feeds (HF 79.019.038)
415SP5 Andere wetgevingen Intrastat for financial entries always showed the statistical value as a positive value although the value entered in the financial entry was a negative value (HF 79.713.915) - Italian legislation
415SP5 Financieel Wanneer in het btw-overzicht werd doorgezoomd naar de detail gegevens kon het voorkomen dat bij bepaalde taalinstellingen geen detailgegevens werden getoond (HF 79.717.146)
415SP5 Order Bij het verwerken van een verkoop retour kon een foutmelding verschijnen wanneer gewerkt werd met SQL Server 2008(R2) (HF 79.736.105)
415SP5 Andere wetgevingen The alignment and numbering of the lay-out of the VAT return was not correct (HF 79.630.826) - Luxembourg legislation
415SP5 Cash Flow Bij het verwerken van betalingen kon een overflow melding verschijnen (HF 79.743.151)
415SP5 CRM Bij het wijzigen van contactpersonen kon een onbekende fout verschijnen (HF 79.718.803)
415SP5 Factuur Bij het versturen van een factuur via e-mail kon de melding 'Kon geen mail versturen (De bewerking is mislukt.)' verschijnen wanneer Microsoft Outlook was gesloten (HF 79.736.448)
415SP5 Algemeen Barcodes werden niet correct afgedrukt op de pakbon (HF 79.726.385)
415SP5 WMS Bij het verwerken van WMS ontvangsten werd de melding 'Mandatory to assign location' getoond (HF 79.723.930)
415SP5 Cash Flow Na het verzamelen van termijnen die op verschillende crediteurenrekeningen zijn geboekt, kon het voorkomen dat bij het verwerken van de betaling niet de juiste crediteurenrekening werd gebruikt (HF 79.741.724)
415SP5 Order Na het wijzigen van de valutacode in een verkooporder kon het voorkomen dat het bedrag geleverd in het overzicht verkooporders niet correct was (HF 79.742.477)
415SP5 Bank Het MT101 bank export bestand voor de Poolse BNP Paribas bank werd niet correct aangemaakt (HF 79.611.002)
415SP5 WMS De performance bij het het aanmaken van een nieuwe niet-gestuurde telling en bij het het terugmelden van een niet-gestuurde telling was niet optimaal. Vooral bij grotere databases kon dit leiden tot een time-out of dat de applicatie niet meer reageerde. Door het toevoegen van een nieuwe index om de CSPickITSkuMut is de performance aanzienlijk verbeterd. (HF 79.719.300)
415SP5 WMS Er kon een advies worden gegenereerd (van de algemeen beschikbare voorraad) voor de tweede gesplitste orderregel, terwijl deze orderregel reeds een toewijzing had aan een niet-ontvangen bestelregel (HF 79.731.680)
415SP5 WMS Wanneer de instelling 'Pallet aantal van bulk' is geactiveerd kon het voorkomen dat er meer werd geadviseerd van de picklocatie, dan op de picklocatie aanwezig was (HF 79.771.766)
415SP5 Exact Compact Bij het openen van een administratie kon het voorkomen dat een andere administratie werd geopend in plaats van de geselecteerde administratie (HF 79.665.503)
415SP5 Exact Integrator Wanneer tijdens het importeren van afschriften een document werd aangemaakt via SOI had dit een nadelig effect op de performance bij het importeren van bankafschriften (HF 79.534.603
415SP5 Salaris Het was niet mogelijk om een gebruikersnaam langer dan 10 tekens in te vullen voor het verzenden van de TKP aangifte (HF 79.622.593)
415SP5 Salaris De berekening van componenten 18180107, 18180108 en 18180109 waren niet correct als de medewerker 21 jaar werd in een periode (HF 79.633.697)
415SP5 Salaris Het BTER uurloon werd niet correct berekend bij een salarisverhoging gedurende een periode (HF 79.626.220)
415SP5 Salaris In de Salariscockpit werd de status van de verzonden loonaangifte niet goed bijgewerkt (HF 79.597.856)
415SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 415 is beschikbaar vanaf 27-2-2018
415SP4 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP4 Cash Flow Wanneer de banknaam Japanse tekens bevat kon het voorkomen dat het bankbestand niet kon worden aangemaakt (HF 79.361.981)
415SP4 Salaris Het kon voorkomen dat het niet mogelijk was om de kolommen aan te passen in bepaalde Salaris overzichten (HF 79.387.935)
415SP4 Order Bij het opvragen van de leveringlijst kon onterecht de melding verschijnen dat er geen gegevens zijn die aan de criteria voldoen (HF 79.378.217)
415SP4 Inkoop Bij het wijzigen van de leverancier in een bestelling kon het voorkomen dat melding 'Alle betaaltermijngegevens zullen worden gewist. Doorgaan?' niet werd getoond (HF 79.395.179)
415SP4 Order Wanneer het valutacode veld aanwezig was in opslagenblok van de orderbevestiging lay-out kon het in bepaalde situaties voorkomen dat het systeem niet meer reageerde bij het afdrukken van een order (HF 79.400.850)
415SP4 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384)
415SP4 Salaris Mogelijkheid om losse correctieberichten voor UPA te verzenden
415SP4 Andere wetgevingen Value '0' will be included into Position - 837,838 for Modelo 303 Spain (VAT Return) January 2018 (HF 79.405.121) - Spanish legislation
415SP4 Andere wetgevingen Enhancements to VAT return form for 2018 (HF 79.441.704) - Swiss legislation
415SP4 Andere wetgevingen Changes to 2018 VAT return form (HF 79.529.066) - Slovak legislation
415SP4 Andere wetgevingen Changes in model 303 for February 2018 (HF 79.529.058) - Spanish legislation
415SP4 CRM Bij het aanpassen van een suspect naar klant, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.462.021)
415SP4 Excel add-in Bij het actualiseren van de gegevens kon het voorkomen dat een leeg werkblad op de voorgrond werd getoond (HF 79.487.926)
415SP4 Financieel Bij het exporteren van de jaarrapportage kon het voorkomen dat het decimaalscheidingsteken niet correct was (HF 79.404.680)
415SP4 SDK Production order was not unallocated from the sales order when editing a production order via SDK (HF 79.343.909)
415SP4 Andere wetgevingen The Spesometro file will be split when the number of suppliers/customers exceeds 1000 (HF 79.482.834) - Italian legislation
415SP4 Algemeen Het kon voorkomen dat letters met diakritische tekens niet correct werden getoond in zoekvelden wanneer met e4shell werd gewerkt (HF 79.473.660)
415SP4 Salaris Bij componenttype 'Vakantiegeld reservering basis: vast bedrag' met de instelling 'Bij uitdiensttreding: Uitbetalen eerste periode uit dienst', vond er ook een reservering plaats in de eerste periode uit dienst (HF 79.402.741)
415SP4 Salaris In de sectie 'Reserveringen' en 'Cumulatieven' op de salarisstrook werd er bij het gebruik van het 'PKB', het 'IKB' vermeld (HF 79.356.301)
415SP4 Salaris Bij het gebruik van salarisstrook lay-out 3 in PDF, kon het voorkomen dat de velden 'Datum' en 'Omschrijving' overlapten (HF 79.402.100)
415SP4 Salaris Het veld 'Pensioengevend loon' in de Syntrus (AZL) aangifte voor cao 2201 en 5301 was niet correct (HF 79.521.927)
415SP4 Salaris Verbetering in componenten 16160408 en 16160409 van cao 1604 Pluimveeverwerkende Industrie (HF 79.364.287)
415SP4 Financieel Het kon voorkomen dat het scherm voor het herwaarderen van facturen geen gegevens toonde (HF 79.518.576)
415SP4 SDK When creating a production order via SDK the gbkmut.status field was null (HF 79.474.029)
415SP4 Andere wetgevingen Manually entered values in an instance document were copied to a new generated instance document (HF 79.540.235) - German legislation
415SP4 CMDM Bij het gebruiken van de knoppen vorige record en volgende record bij het onderhoud van de medewerkers, kon het voorkomen dat niet het correcte bankrekeningnummer werd getoond (HF 79.386.857)
415SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 415 is beschikbaar vanaf 12-2-2018
415SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP3 Algemeen Het kon voorkomen dat de lange omschrijving van een artikel onjuist werd afgebroken op de lay-out (HF 79.361.261)
415SP3 Salaris Bij een 4-wekelijkse verloning ging de pensioenberekening voor cao 3510 niet goed (HF 79.378.811)
415SP3 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384)
415SP3 Activa Bij het wijzigen van de investeringsrekening van een activum kon het voorkomen dat additionele investeringen niet werden verplaatst naar de nieuwe rekening (HF 79.182.202)
415SP3 Salaris Een overbodige loonaangiftecontrole is verwijderd (HF 79.158.026)
415SP3 Salaris Melding 'Het bericht voldoet niet aan de xsd controles' bij het verwerken van de APG Bouw en Schoonmaak, is opgelost (HF 79.326.375)
415SP3 Financieel Bij het wijzigen van de grootboekrekening via analytisch boekhouden kon het voorkomen dat de kostenplaats werd leeggemaakt (HF 79.309.328)
415SP3 Bank Een afschrift met een afschriftnummer dat een / bevat, werd niet correct geïmporteerd voor de Nederlandse ABN AMRO bank (HF 79.330.969)
415SP3 Andere wetgevingen Enhancement for SAF-T v1.04 (HF 79.342.465) - Portuguese legislation
415SP3 Andere wetgevingen An error could appear in the maintenance of the payment terms (HF 79.343.643) - Belgium legislation
415SP3 Verzuim Bij het verwijderen van verzuim verscheen de melding dat het verzuim niet was verwijderd terwijl dit wel het geval was (HF 79.249.944)
415SP3 Bank In SEPA betaal- en incasso bestanden voor Duitse betaalmiddelen werd ten onrechte de PstlAdr tag opgenomen (HF 79.343.513)
415SP3 Financieel De suppletie aangifte toonde geen bedrag voor een inkoop met btw-verlegd (HF 79.334.261)
415SP3 Salaris In de PFZW-berekening werd er gerekend met een parttime factor met 2 decimalen in plaats van 4 (HF 79.358.701)
415SP3 Salaris Het was niet mogelijk om een budget reserverings- of uitbetalingscomponent te selecteren als grondslag in een ander component (HF 79.353.016)
415SP3 Salaris Melding 'Debit and credit amounts must balance' bij het gebruik van de 30% regeling 'Vergoedingsregeling bruto bedragen uithollingsvergoeding' en componenten van type 'Netto premie werknemer percentage over heffingsloon of over SV-loon', is opgelost (HF 79.359.595)
415SP3 Andere wetgevingen New logic to create reversal entry for flexible VAT system (HF 79.342.461) - Romanian legislation
415SP3 Order Bij het leveren kon een 'Object variable' foutmelding verschijnen (HF 79.250.129)
415SP3 Andere wetgevingen Support Taxonomy 6.0 with additional reports for E-bilanz 2018 submission (HF 79.051.683) - German legislation
415SP3 Algemeen Bij het sluiten van de documentinstellingen kon een foutmelding verschijnen (HF 79.355.618)
415SP3 Algemeen Bij het versturen van een orderbevestiging of factuur via e-mail, kon het voorkomen dat het lettertype werd gewijzigd (HF 79.351.317)
415SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 415 is beschikbaar vanaf 22-1-2018
415SP2 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP2 Order Na een deellevering kon het voorkomen dat het resterende deel niet geleverd kon worden wanneer het aantal kleiner was dan 1 (HF 79.145.108)
415SP2 Bank Bij het importeren van een afschrift voor de BNP Paribas bank in Hongarije kon het voorkomen dat de omschrijvingen werden afgebroken (HF 79.166.265)
415SP2 CMDM Wanneer alleen Medewerkers zijn geactiveerd voor CMDM, kon het voorkomen dat er geen synchronisatie plaatsvond (HF 79.083.962)
415SP2 CMDM Wanneer een relatie werd aangemaakt via de webservice kon het voorkomen dat de adressen niet correct werden gesynchroniseerd (HF 79.163.025)
415SP2 Productie Bij het toevoegen van een bewerking aan een productieorder kon het voorkomen dat het artikel dat gekoppeld is aan de bewerking, niet standaard werd gevuld (HF 79.130.591
415SP2 Andere wetgevingen Fixes for changes for Spanish 190 & 390 models 2017 (HF 79.250.086) - Spanish legislation
415SP2 Andere wetgevingen SII - Handling for sales invoices when tax type exemption is "S2 - Inversion Sujeto Pasivo" (HF 79.240.305) - Spanish legislation
415SP2 Andere wetgevingen SII - Exlcude transactions with VAT code 0 (HF 79.240.312) - Spanish legislation
415SP2 Andere wetgevingen Possibility to decide which reference to use when reporting sales to SII (HF 79.240.309) - Spanish legislation
415SP2 MRP Bij het groepen van het MRP overzocht op leverancier was de kolom Bestel.: Niet toegewezen niet gevuld (HF 79.225.657)
415SP2 Andere wetgevingen It could happen that the address of the seller wasn't correctly filles in the JPK_FA (invoices) (HF 79.000.822) - Polish legislation
415SP2 Factuur Bij het importeren van een verzamelde eFactuur kon het voorkomen dat het bestelnummer niet correct werd gevuld in de inkoopboeking (HF 79.247.401)
415SP2 XML Het kon voorkomen dat bij de import via XML, Overige Import, XML integratie, slechts één entiteit werd geïmporteerd terwijl er meerdere waren geselecteerd (HF 79.128.475)
415SP2 Factuur Het kon voorkomen dat de lange omschrijving onjuist werd afgebroken op de factuur lay-out (HF 79.195.917)
415SP2 Andere wetgevingen New version for JPK_VAT for 2018 (HF 79.243.597) - Polish legislation
415SP2 Connectivity Layer Edit and Delete Sales Order will prompt message Not Found (79.190.238)
415SP2 Salaris Bedrag aan loonheffing onjuist voor bedragen tussen €995 en €2000 (HF 79.289.335)
415SP2 Salaris Het exporteren van salarisgegevens via XML en naar Exact Synergy Enterprise, ging niet correct (HF 79.401.384) 9/2/2018
415SP2 Salaris De velden 'Bedrag' en 'Percentage' werden niet correct weergegeven in componenten van het type 'Salaris' of 'Bruto uren vergoeding' (HF 79.253.516)
415SP2 Salaris Nieuwe O&O componenten voor de cao 1709 Kappersbedrijf beschikbaar (HF 79.250.885)
415SP2 Salaris Gewijzigd percentage voor de WIA werknemersverzekering verlaagd, voor sector 12 Metaal- en technische bedrijfstakken (HF 79.250.779)
415SP2 Salaris Verbetering in de rekenvoorschriften vanaf 01.07.2018 (HF 79.220.344)
415SP2 Salaris De spelling van cao 0109, 5801 en 5802 is aangepast (HF 79.170.089)
415SP2 Synergy Salaris ASP Melding bij het klikken op het Zoeken-icoontje van veld 'Loonheffing bijzonder tarief' (HF 79.182.115)
415SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 415 is beschikbaar vanaf 2-1-2018
415SP1 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
415SP1 Salaris 99 CAO's beschikbaar
415SP1 Salaris Componenten beschikbaar voor het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek
415SP1 WMS Gewijzigd: het is niet meer noodzakelijk om de WMS Leveringen adviesinstelling 'Pickadvies' aan te vinken om 'Pick&Pack: Verplaatsen' te gebruiken. Bij dit type orderpicken kunnen gepickte orderregels worden verplaatst naar een opslag of verzendlocatie omdat de order op een later tijdstip wordt verzonden en definitief verwerkt. Het volgende is gewijzigd met betrekking tot het Pick& Pack type 'Verplaatsen: - de knop 'Verplaatsen' is nu beschikbaar wanneer Pickadvies is uitgevinkt - automatisch verplaatsen na het terugmelden is nu mogelijk wanneer Pickadvies is uitgevinkt Voor het Pick&Pack type 'Order' dient Pickadvies nog steeds aangevinkt te zijn. De instelling 'Verplaatsingen: Direct verwerken' in de WMS Leveringen instellingen is nu aangevinkt wanneer het Pick&Pack type is ingesteld op 'Order' en wanneer Pickadvies is uitgevinkt. Bij het wijzigen van de WMS Instelling 'Pickadvies' wordt nu een waarschuwingen melding getoond dat de instelling ook invloed heeft op andere instellingen. (HF 79.024.846)
415SP1 WMS Gewijzigd: Wanneer de instelling 'Backflush Extra artikelen' was uitgevinkt werd backflush nog steeds uitgevoerd voor de eerste 'over' ontvangt op een productieorder (aantal van 12 ontvangen voor 10 gepland). Omdat onbekend is of deze 'functie' bewust werd gebruikt kon dit niet zomaar worden aangepast naar 'helemaal geen backflush'. Daarom is deze instelling aangepast naar een drop down lijst in product update 416. Voor de bestaande releases kan deze gewijzigde functionaliteit worden benaderd via een verborgen instelling, zoals beschreven in dit document. Wanneer backflush reeds geactiveerd was hoeft u geen actie uit te voeren. Wanneer backflush niet geactiveerd was, kunt u deze nieuwe functionaliteit gebruiken om backflush van de eerder ontvangst die ook een 'over' ontvangst is te voorkomen. (HF 79.024.957)
415SP1 EDI integration with third party Bij het sluiten van de EDI schermen zonder op te slaan, kon de melding 'ExactProxies has stopped working' verschijnen (HF 78.910.931)
415SP1 Cash Flow Wanneer bij het afletteren een nieuwe bankrekening werd aangemaakt, kon het voorkomen dat deze niet met het juiste type werd aangemaakt (HF 78.890.371)
415SP1 Cash Flow In de ontvangst van een cheque werd de betalingsreferentie niet bijgewerkt, en in de omschrijving kolom werd de naam van het betaalmiddel getoond in plaats van de oorspronkelijke factuuromschrijving (HF 79.001.195)
415SP1 Financieel Het kon voorkomen dat een vaste boeking niet werd getoond in het btw-overzicht (HF 78.971.159)
415SP1 Bank Mogelijkheid om de betalingsdatum te selecteren bij het aanmaken van een ACH en IFILE bankbestand voor de HSBC bank in Australië en Singapore (HF 79.060.733)
415SP1 WMS Bij het sluiten van het zone/locatie onderhoudsscherm kon de melding "E-WMS has stopped working" verschijnen (HF 79.007.798)
415SP1 Financieel Nieuwe taxonomie voor de btw- en/of icp-aangifte in 2018 wordt ondersteund (HF 79.078.896)
415SP1 Bank Nieuwe PAIN versies voor Duitse betaalmiddelen (HF 79.060.739)
415SP1 Cash Flow Het formaat voor tag 52A in het bankbestand voor de Hongaarse ING bank was niet correct (HF 79.058.331)
415SP1 Activa Het kon voorkomen dat de waarde van de kolommen Boekwaarde (Beginsaldo) en Boekwaarde (Eindsaldo) van de Eindejaarstotalen activum niet overeenkwamen met de waarde bij het onderhoud van het activum (HF 78.909.870)
415SP1 Salaris Melding bij het verwerken van een loonaangifte via de Salariscockpit is opgelost (HF 78.902.314)
415SP1 Salaris APG aangifte voor de Cao Architecten beschikbaar
415SP1 Salaris UPA aangifte voor de cao Kappersbedrijf (AGH) beschikbaar
415SP1 Salaris UPA aangifte voor de cao Slagersbedrijf (AGH) beschikbaar
415SP1 Salaris UPA aangifte voor Groothandel in Bloemen en Planten (PGB) beschikbaar
415SP1 Salaris Cao Primair onderwijs is beschikbaar
415SP1 Andere wetgevingen Changes model 303 (VAT Return) 2017-2018 (HF 79.060.750) - Spanish legislation
415SP1 Activa Bij het berekenen van activa kon een Lock request time-out melding verschijnen (HF 79.068.140)
415SP1 Andere wetgevingen Het kon voorkomen dat het afschriftnummer en bankrekening werden aangepast na het afdrukken van het afschrift (HF 79.020.005)
415SP1 Rekenregels Het kon voorkomen dat de aantallen bij een retour niet correct waren wanneer met rekenregels wordt gewerkt (HF 79.131.111)
415SP1 Rekenregels Het kon voorkomen dat de waarden van de eerste regel werden getoond in de tweede regel van het leverscherm (HF 79.129.472)
415SP1 Rekenregels Het kon voorkomen dat het systeem niet reageerde bij het genereren van een factuur wanneer er sprake was van een extra levering (HF 79.080.950)
415SP1 Order Het kon voorkomen dat Num Lock werd uitgeschakeld bij het invoeren van een order (HF 79.068.511)
415SP1 Andere wetgevingen ERiC version 27.2.10.0 supported (HF 79.051.626) - German legislation
415SP1 Algemeen Het was niet mogelijk om een installatie uit te voeren vanaf een CD/DVD (HF 79.125.925)
415SP1 Andere wetgevingen When processing a payment for a Rabobank cash instrument in a Belgian company an 'Object variable' error could appear (HF 79.129.415) - Belgian legislation
415SP1 Extender Na het sluiten van een extender scherm kon het voorkomen dat het programma niet meer reageerde (HF 79.007.770)
415SP1 Financieel De afronding voor vak 3B voor de traditionele en elektronische btw-aangifte en icp-aangifte werd niet op dezelfde wijze uitgevoerd (HF 79.127.168)
415SP1 Rekenregels In specifieke situaties kon het voorkomen dat de applicatie niet meer reageerde bij het afdrukken van een offerte in een administratie met rekenregels (HF 79.131.349)
415SP1 Algemeen Bij het openen van de grootboekkaarten grafiek in Microsoft Excel 2016, kon een foutmelding verschijnen (HF 79.083.890)
415SP1 Andere wetgevingen Invoice base and VAT needs to be paid to separate bank/treasury accounts – Invoice system (HF 79.069.014) - Romanian legislation
415SP1 Salaris Bij het invullen van een percentage hoger dan 40% in veld 'Percentage vergoedingsregeling' van de Salarisgegevens van de medewerker, werd een melding getoond (HF 79.052.885)
415SP1 Salaris Bij het gebruik van de optie 'CAO uurloon' op tabblad 'Extra gegevens' in component type 'Bruto uren vergoeding' werd er met 1872 uren gerekend i.p.v 1878 uren (HF 79.004.461)
415SP1 Salaris Loonheffingsberekening 2018
415SP1 Salaris Loonaangifte 2018
415SP1 Salaris Syntrus aangifte 2018
415SP1 Salaris Extra wijzigingen in uitgeleverde CAO’s (HF 79.184.984) - 10/1/2018 (12.00)
415SP1 Salaris Wijzigingen in de loonaangifte, zoals de toevoeging van nieuwe rubrieken door de invoering van loonkostenvoordelen
415SP1 Salaris Minimumloon per 1-1-2018
415SP1 Salaris Bijzonder tarief 2018
415SP1 Salaris Diverse wijzigingen in overige pensioenaangiften
Info   Een update uitvoeren van Exact Globe Next
Info   Systeemeisen Exact Globe Next
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Release notes main
 Category: Release Notes  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 28.257.594
 Assortment:  Date: 01-04-2019
 Release: 415  Attachment:
 Disclaimer