One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

De Exact Globe Next Setup Wizard

Introductie

Nadat u Exact Globe Next met uitgebreide functionaliteit heeft geïnstalleerd en u wilt een update uitvoeren, additionele onderdelen installeren of onderdelen verwijderen, kunt u gebruik maken van de Exact Globe Next Setup Wizard. U kunt deze wizard opstarten via de snelkoppeling 'Exact Globe Next Setup Wizard' op uw bureaublad of via [Alle programma's, Exact Software, Exact Globe Next Setup, Setup Wizard] in het Windows startmenu.

Wanneer u alleen de Exact Globe Next Setup Wizard heeft geïnstalleerd, maar nog niet de installatie van Exact Globe Next zelf, verschijnt bij het opstarten van deze wizard het Exact Globe Next installatiescherm.

Wanneer er tevens een update beschikbaar is van de Exact Globe Next Setup Wizard wordt dit meteen aangegeven. In dat geval wordt eerst de update van de Exact Globe Next Setup Wizard gedownload en geïnstalleerd alvorens u de update van de verschillende onderdelen van Exact Globe Next kunt uitvoeren.

Uitleg

Start - Welkom

In het welkom scherm wordt informatie getoond over deze wizard. Links boven in het scherm kunt u de taal van de wizard selecteren. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Start - Acties

In dit scherm kunt u de uit te voeren acties selecteren:

  • Updaten: Voer een update uit van Exact Globe Next
  • Verander: Wijzig de geïnstalleerde onderdelen
  • Verwijder: Verwijder de Exact Globe Next installatie

Een update uitvoeren

Wanneer u een update wilt uitvoeren selecteert u de optie 'Updaten' en klikt op 'Volgende' om verder te gaan. Voor uitleg over het uitvoeren van een update kunt u het document 'Een update uitvoeren van Exact Globe Next' raadplegen.

De installatie wijzigen

Wanneer u de geïnstalleerde onderdelen wilt wijzigen selecteert u de optie 'Verander' en klikt op 'Volgende' om verder te gaan.

Voorkeuren - Centrale opslag locatie

In het voorkeurenscherm dient u eerst de locatie voor de centrale opslag op te geven. De installatie wizard gebruikt deze locatie om de gedownloade bestanden op te slaan. Deze bestanden worden gebruikt om te installeren. Standaard wordt de map "C:\Exact Software\Central Storage" gebruikt. Wanneer u Exact Globe Next om meerdere werkstation wilt installeren dient u er rekening mee te houden dat deze locatie vanuit alle werkstation te benaderen is. Met de knop 'Volgende' gaat u verder.

Voorkeuren - Gebruikers functies

Selecteer in dit scherm de onderdelen die u wilt toevoegen of verwijderen. Standaard zijn de geïnstalleerde onderdelen aangevinkt. U kunt de geïnstalleerde onderdelen die u wilt verwijderen uitvinken en de niet geïnstalleerde onderdelen die u wilt toevoegen aanvinken. Klik op 'Volgende' om verder te gaan.

Wanneer u heeft aangegeven om additionele onderdelen te installeren dient u afhankelijk van de geselecteerde opties aanvullende gegevens op te geven. Raadpleeg het installatie document voor meer informatie over deze schermen.

Voorkeuren - Bevestiging

Afhankelijk van of u additionele onderdelen heeft geselecteerd om te installeren, of onderdelen heeft geselecteerd of te verwijderen wordt dit in het bevestigscherm getoond middels een vinkje (installeren) of een kruis (verwijderen). Klik op 'Download' of 'Verwijder' om de installatie of verwijder acties uit te voeren. Wanneer u een onderdeel toevoegt beschikt u over de knop 'Download', wanneer u een onderdeel wilt verwijderen, beschikt u over de knop 'Verwijder'.

Zodra het aanpassen van de installatie gereed is wordt hiervan een melding getoond op het scherm en kunt u de wizard met de knop 'Klaar' afsluiten.

De Exact Globe Next installatie verwijderen

Wanneer u de Exact Globe Next installatie wilt verwijderen selecteert u de optie 'Verwijder' en klikt op 'Volgende' om verder te gaan.

Voorkeuren - Bevestiging

In dit scherm worden alle geïnstalleerde onderdelen getoond die worden verwijderd. Klik op 'Volgende' om het verwijderen van Exact Globe Next te starten.

Verwijderen - Exact Globe Next de-installeren

In de statusbalk van het scherm kunt u de voortgang van het verwijderen volgen. In de verschillende schermen die worden getoond kunt u de voortgang van het verwijderen van de verschillende onderdelen volgen. Zodra het verwijderen gereed is wordt dit aangegeven en kunt u middels de knop 'Volgende' verdergaan.

Klaar - Samenvatting

In dit scherm wordt een samenvatting getoond van de verwijderde onderdelen. Met de knop 'Klaar' sluit u de wizard af. Bij het verwijderen van Exact Globe Next wordt alleen de programmatuur verwijderd. De Exact Globe en Exact Synergy Enterprise databases blijven aanwezig.

 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 22.723.313
 Assortment:  Date: 23-01-2013
 Release:  Attachment:
 Disclaimer