One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Systeem - Gebruikersgroepen: Onderhoud

[Systeem: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikersgroepen, Onderhoud]

Introductie

Een gebruikersgroep is een groep waaraan een of meerdere gebruikers gekoppeld worden. Gebruikersgroepen dienen in Exact Financials Enterprise voor het toekennen van rechten aan gebruikers. Het is niet mogelijk om rechten toe te kennen aan een gebruiker, alleen aan een gebruikersgroep. U maakt gebruikersgroepen aan via [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikersgroepen, Onderhoud].

Wanneer u het menupad opent ziet u eerst een overzicht van de reeds aangemaakte gebruikersgroepen. Dit scherm functioneert zoals alle zoekschermen binnen Exact Financials Enterprise. Wanneer u kiest voor de knop 'Nieuw' kunt u een nieuwe gebruikersgroep aanmaken.

Uitleg van de velden

Gebruikersgroep
Maak een unieke code met bijbehorende omschrijving aan om een gebruikersgroep te definiëren.

Tabblad Algemeen 

LDAP
Wanneer u deze optie markeert geeft u aan dat de gebruikers die aan deze gebruikersgroep gekoppeld zijn inloggen in Exact Financials middels Single Sign On. U dient daarvoor tevens de LDAP instellingen in [Systeem; Beveiliging, Instellingen] op het tabblad LDAP te definiëren.

Kopiëren: Autorisatie
Hier kunt u een gebruikersgroep selecteren waarvan u de rechten wilt kopiëren.

Invoermatrix

U kunt door op de knop 'Toevoegen' te drukken de gebruikers koppelen welke u aan de gebruikersgroep wilt toekennen. In deze applicatie koppelt u gebruikers aan een gebruikersgroep. Als u andersom wilt werken door gebruikersgroepen toe te kennen aan individuele gebruikers dan kunt u gebruik maken van [System: Beveiliging, Autorisatie, Gebruikers, Onderhoud].

Gebruikers-ID
Voer de gebruikerscode in van de gebruiker die u wilt toevoegen. U kunt de gebruiker(s) ook selecteren middels CTRL+B of F2. Er wordt een zoekscherm geopend waarin u een of meerdere gebruikers kunt selecteren, na OK, worden deze gebruikers vervolgens toegevoegd aan de gebruikersgroep.

Wanneer u een gebruiker wenst te verwijderen uit de gebruikersgroep, selecteer de regel en kies voor de knop 'Verwijder' (WebClient) of gebruik het 'Prullenbak' icoontje (Webbrowser).

Let op! Wanneer u in de Webbrowser kiest voor de knop 'Verwijder' wordt de gehele gebruikersgroep verwijderd.

Gerelateerde onderwerpen


Exact Financials Enterprise > Inrichting Systeem> Autorisatie > Gebruikersgroepen: onderhouden


 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 17.495.299
 Assortment:  Date: 29-03-2016
 Release:  Attachment:
 Disclaimer