One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Wet- en regelgeving: SCT/SDD Rulebook v7 : 01-02-2014

De bijlage van de Europese SEPA wetgeving bevat zogenaamde technische eisen, waar de Europese overschrijving en de Europese incasso-opdrachten aan moeten voldoen. Hierin worden ook eisen gesteld aan de data-elementen, die de klant verplicht moet doorgeven bij initiatie van een Europese overschrijving- of incasso-opdracht. De meeste data-elementen zijn in lijn met de huidige SEPA implementatierichtlijnen.

De belangrijkste afwijkingen zijn:

  • Per 1 februari 2014 is de BIC van de bank van de begunstigde niet verplicht voor binnenlandse Europese overschrijvingen (SCT Rulebook v7).
  • Per 1 februari 2014 is de BIC van de bank van de debiteur niet verplicht voor binnenlandse Europese incasso’s (SDD Rulebook v7).
  • Per 1 februari 2016 is de BIC ook niet verplicht bij grensoverschrijdende overschrijvingen en incasso’s

Diverse banken bieden reeds services om deze BIC aan de overschrijving- en incasso-opdracht toe te voegen.

Bovenstaande regelgeving heeft voor Exact Financials (Enterprise) de volgende consequenties:

  • Vanaf Exact Financials 3.55.7
    Tijdens het aanmaken van een Sepa Credit Transfer of Sepa Direct Debet zal niet meer worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een BIC code.
  • Vanaf Exact Financials Enterprise 7.10.18
    Tijdens het aanmaken van een Sepa Credit Transfer of Sepa Direct Debet zal afhankelijk van een instelling in onderhoud banken op de aanwezigheid van een BIC code worden gecontroleerd. 

Indien BIC-codes gewenst zijn om mee te geven met de SCT en/of SDD, dan kunt u naast het verplicht stellen van de BIC-code bij het vastleggen van een bankrekening de invoer vereenvoudigen door de BIC-code zo veel als mogelijk is per default te laten genereren op basis van het ingevoerde IBAN. De inrichting daarvan gaat als volgt:

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.404.785
 Assortment:  Date: 16-04-2014
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Attachments
BIC_uit_IBAN.xlsx 19.7 KB Download