One moment please...
 
Exact Financials

Release 7.22.20

Algemene informatie

Voor de installatie instructie kunt u dit installatiedocument lezen.

Let op: heeft u maatwerk? Dan kunt u deze update niet via het internet downloaden zonder dat er tevens een update van uw maatwerk wordt uitgevoerd.

Release Notes

In de Release Notes en Opgelost in versie kunt u nalezen welke wijzigingen in deze versie zijn doorgevoerd, wat de nieuwe functionaliteiten zijn en welke producten beschikbaar zijn. In Systeemeisen kunt u nagaan aan welke voorwaarde uw systeem moet voldoen om goed met Exact Financials te kunnen werken.

 

Controleer de volgende punten:

  1. Controleer of uw huidige versie van Exact Financials versie minimaal 7.22 is (hiervoor dient een batch-installatie plaatsgevonden te hebben).
    Het versienummer vindt u via [ ?, Over ].
  2. Voor meer informatie over de installatie verwijzen wij naar dit installatiedocument.

Backup

Zorg ervoor dat u te allen tijde een backup maakt van uw database(s) voordat u een software update uitvoert.

Download

Download de software voor uw omgeving. De installer moet op de server worden gestart, deze zal na bevestiging van een aantal gegevens de volgende acties uitvoeren:

  • AppServer stoppen
  • WebSpeed stoppen
  • nieuwe software voor AppServer, WebSpeed en taakplanner installeren
  • AppServer starten
  • WebSpeed starten

Let op dat eventuele taakplanners handmatig gestopt moeten worden. De WebClient kan daarna opgestart worden, deze zal eerst de nieuwe software voor de WebClient installeren. Na het inloggen in Exact zal gevraagd worden of u de update naar deze versie wilt uitvoeren.

Progress OpenEdge 11.6 / 11.5 / 11.4

De AppServer software is geïnstalleerd op de server, deze software kan ook worden uitgevoerd op een Windows, Unix of Linux server.


Excel Add-In