One moment please...
 
 
ELIS - Exact Lightweight Integration Server   
 

Het eenvoudig up to date houden van uw Exact Lightweight Integration Server (ELIS) licentie

Untitled 1

Introductie

Op basis van een licentie wordt bepaald welke functionaliteit u mag gebruiken. Bij het aanmaken van de database is de licentie in de database gezet. Wanneer er tussentijds wijzigingen zijn in de licentie zoals bij een bijbestelling of de prolongatie van de licentie, dient deze bijgewerkt te worden in de database. Dit kunt u doen door het licentiebestand te downloaden van het klantenportaal, en vervolgens in de administratie te importeren. Het is echter ook mogelijk om de licentie automatisch bij te laten werken. Exact Lightweight Integration Server (ELIS) controleert dan automatisch of er een update van de licentie beschikbaar is, en werkt deze meteen bij in de database.

Daarnaast is het ook mogelijk om bij het aanmaken van een database deze direct van het klantenportaal te downloaden. In dit document kunt u meer lezen over deze functionaliteit.

Automatische controle op de licentie

Exact Lightweight Integration Server (ELIS) controleert iedere maand automatisch of er een licentie update beschikbaar is.

In de instellingen van het Exact Lightweight Integration Server Management Console is de sectie Portal login credentials of contact person beschikbaar waarin de versleutelde inloggegevens worden opgeslagen. Deze inloggegevens worden gebruikt om op het portaal te controleren of er een nieuwe licentie beschikbaar is.

Op het klantenportaal van Exact kunt u aangeven welke contactpersonen van uw bedrijf de licentie van het klantenportaal mogen downloaden bij het automatisch bijwerken van de licentie.
Dit kunt u doen door bij de betreffende contactpersoon de instelling Alle klantdocumenten bekijken aan te vinken.

Bij het controleren op de licentie wordt het volgende uitgevoerd:

  • Op basis van de opgegeven inloggegevens wordt gecontroleerd op een licentie update en wordt de licentie opgehaald.
  • De licentie wordt bijgewerkt op basis van de van het portaal opgehaalde licentie.
  • De processen worden getoond in het serverlog.
  • De volgende uitvoerdatum voor het uitvoeren van de job wordt aangepast.

In het log wordt informatie getoond over de uitgevoerde job, de poging om te controleren op een licentie-update, het succesvol of niet kunnen bijwerken van de licentie, onjuiste of ontbrekende inloggegevens en andere fouten.

Aanmaken en openen database

De optie Retrieve license from portal is beschikbaar in het Create new database scherm. Om het licentiebestand op te halen van het klantenportaal dient u deze optie aan te vinken. Wanneer u deze optie aanvinkt wordt het veld License inactief.

Wanneer u vervolgens op Next klikt wordt het Retrieve license from portal scherm getoond waarin u de inloggegevens voor het portaal kunt opgeven.

Voor meer informatie, zie Installatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Handmatig bijwerken licentie

De knop Update license from portal is beschikbaar in het Exact Lightweight Integration Server Management Console scherm. Wanneer op deze knop klikt, wordt het Retrieve license from portal scherm (zoals hierboven) getoond.

 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 28.999.246
 Assortment:  Date: 26-07-2019
 Release:  Attachment:
 Disclaimer