One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Periodieke aangifte APG Bouw

Introductie

Vanaf 2006 is er voor APG Bouw een nieuwe aangifte. De oude aangifte (SFB-aangifte) is hiermee komen te vervallen. In de nieuwe aangifte wordt niet alleen de grondslagen voor de premies weggeschreven, maar ook de berekende premies. Ook worden de werkgever- en werknemergegevens meegeleverd. Doordat ook de begindatum, contract- en einddatumcontract wordt meegegeven, is de in- en uitdienstmelding komen te vervallen. De APG Bouw aangifte geldt voor de volgende sectoren:

Sector Omschrijving
03 Bouwbedrijven
06 Timmerfabrieken
58 Bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbedrijven
59 Mortelbedrijven
60 Natuursteenbedrijven

U kunt de APG Bouw aangifte aanmaken via [Salaris, Aangiften, Periodiek, Historisch, APG Bouw].

Vanaf 2016 dient u gebruik te maken van de Periodieke aangifte APG Bouw vanaf 2016


Uitleg van de velden

De Filter

Kostenplaats
Met deze optie kunt u een selectie maken op  één kostenplaats, een reeks van kostenplaatsen of alle kostenplaatsen. Alleen de werknemers waaraan de geselecteerde kostenplaats(en) zijn gekoppeld worden getoond.

Medewerker
Middels deze optie kunt u een selectie maken op een medewerker of een reeks medewerkers.

Periode
Met deze optie kunt u een selectie maken op een periode of een reeks periodes.


Ledennummer
Hier dient u het ledennummer te selecteren.

Loonjaar
In dit veld kunt u het loonjaar selecteren voor de APG Bouw aangifte.

Frequentie
Hier kunt u de frequentie selecteren. U kunt 'Maandelijks' of 'Elke 4 weken' selecteren.

 

In het midden van het scherm worden de status per periode (per APG Bouw ledennummer) getoond.

Hier ziet u welke periode er is aangemeld (kolom 'Aangemeld' met het aantal aangemelde werknemers) en of er nog niet aangemelde werknemers zijn. Daarnaast ziet u het totale SV-loon, BTER-loon en het totaal aan berekende premies (Bedrag premienota) voor de betreffende periode.

Door een periode te selecteren en te kiezen voor 'Zoomen' ziet u welke werknemers er in de aangifte worden meegenomen. Kiest u nogmaals voor 'Zoomen', dan ziet u de berekende APG Bouw-premies van de geselecteerde werknemer.


Onderaan het scherm zijn de volgende knoppen aanwezig.

Actualiseren
Met deze knop kunt u het scherm verversen nadat u de selectiecriteria heeft gewijzigd.

Zoomen
De gegevens worden gegroepeerd per periode (per APG Bouw ledennummer) getoond. Middels deze knop kunt u doorzoomen op de onderliggende gegevens.

Afdrukken
Middels deze knop kunt u de gegevens van het scherm afdrukken.

Exporteren
Middels deze knop kunt u de gegevens van het scherm exporteren naar Microsoft Excel.

Historie
Met deze knop opent u het overzicht van alle aangemaakte APG Bouwaangiften.

Vanuit dit scherm kunt u middels de

Kaart
Met deze knop opent u de crediteurenkaart van de APG Bouw crediteur.

Onze ref.
Met deze knop kunt u de transactie van de aangemaakte aangifte bekijken.

Uw ref.
Hiervoor geldt hetzelfde als voor 'Onze referentie' echter is hier de transactie gegroepeerd op basis van 'Uw referentie'.

Tonen
Met deze knop opent u het document dat is aangemaakt bij het aanmaken van de aangifte.

Controleer
Met deze knop opent u het controle overzicht van de aangifte.


Verwijderen
Met deze knop kunt u de geselecteerde aangifte verwijderen. Wanneer er gekozen wordt voor 'Verwijderen' worden de volgende acties uitgevoerd:

  • In de bestanden wordt de aangifte verwijderd. Ook worden de salarisboekingen ge-update, zodat er een nieuwe aangifte aangemaakt kan worden;
  • Wanneer er gekozen is voor het aanmaken van een betaling bij de aangifte, wordt de aangemaakte boeking (afboeken van tegenrekening premies en aanmaken openstaande post) verwijderd (laten vervallen). De situatie is nu precies zoals voor het aanmaken van de aangifte.

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

 

Controleren
Met deze knop kunt u een geëxporteerd aangifte bestand controleren.

In dit scherm selecteert u de directory van het eerder aangemaakte bestand 'APG BouwSET'. Vervolgens opent u middels de knop 'Start' het controle overzicht voor dit bestand.

 

Verwerken
De aangifte kan aangemaakt worden door middel van de knop 'Verwerken' in het hoofdscherm (per periode). Alle werknemers worden dan aangegeven. Het is ook mogelijk om de aangifte aan te maken in het scherm met de werknemers. Hier is het mogelijk om bepaalde werknemers te selecteren en enkel de geselecteerde werknemers aan te geven.

Na het kiezen voor 'Verwerken' komt het volgende scherm op:

Hier kunt u kiezen voor een eigen aangifte of, wanneer u enkel inzender bent, voor aangifte voor klant. Kiest u voor aangifte voor klant, dan dient u uw eigen administratie selecteren. In de velden 'Server' en 'Database' selecteert u dan de SQL server waar u administratie staat, en de betreffende administratie.

U kunt kiezen om de aangifte in een e-mail te zetten (en deze te versturen naar APG Bouw) of het bestand eerst op uw computer te zetten (bestandsnaam APG BouwSET). Daarnaast kunt u een Zendingsreferentie meegeven (vrij in te geven). daarnaast kunt u het tijdvak van de aangifte opgeven bij de velden 'Begindatum' en 'Einddatum'.

Nadat u de aangifte heeft verstuurd naar APG Bouw ontvangt u een nota ter hoogte van het Bedrag premienota.

Betaling

Bij het verwerken van de aangifte kunt u ervoor kiezen om een betaling aan te laten maken. Er wordt dan een openstaande post aangemaakt ter hoogte van het Bedrag premienota, welke u kunt betalen wanneer de nota van APG Bouw is ontvangen. De betalingsreferentie wordt opgesteld als: OLP200601V00001 (OLP <loonjaar><periode><aangiftefrequentie><volgnummer>).

Naast het aanmaken van een openstaande post, worden de premies ook afgeboekt van de tussenrekeningen/crediteurrekeningen en opgeboekt als openstaande post. Zie onderstaande voorbeeld

Grootboekrekening Debet Credit
Salarisboeking    
4020 - Werkgeverskosten Pensioen APG Bouw 500  
1720 - Te betalen Pensioen APG Bouw   500
     
4030 - Aanvullingsfonds werkgever 150  
1600 - Crediteuren   150
Aanmaken betaling    
1720 - Te betalen Pensioen APG Bouw 500  
1600 - Crediteuren 150  
1600 - Crediteuren   650

Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.

Meer informatie

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 14.254.504
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer