One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

E-WMS - Verzameladvies per artikel

aasdasd

Introductie

Dit document beschrijft de functionaliteit 'Verzameladvies per artikel' die vanaf product update 410 beschikbaar is in E-WMS.

Uitleg

Dit document bevat de volgende secties:

 1. Algemene beschrijving
 2. Functionele toepassing
 3. Vereisten
 4. Voorwaarden
 5. Wijzigingen
 6. Voorbeeld scenario's

Algemene beschrijving

Met de functie 'Verzameladvies per artikel' kunnen artikel aantallen worden verzameld per order of over meerdere orders om als één totaal te worden gepickt.

In E-WMS was reeds de mogelijkheid aanwezig om order te verzamelen (instelling 'Verzamelen' in de sectie 'In bewerking nemen' van de WMS Leveringen instellingen), maar deze manier van verzamelen, verzamelde niet de aantallen per hetzelfde artikel. In plaats daarvan worden de orders als één virtuele order op de scanner gepresenteerd, zodat bij het bezoeken van een magazijnlocatie de artikelen voor alle orders op het zelfde moment kunnen worden gepickt. Deze oude methode van verzamelen kan nog steeds worden gebruikt in combinatie met de nieuwe methode 'Verzameladvies per artikel'.

'Verzameladvies per artikel' biedt de volgende voordelen:

 • efficiënter order picken: pick 1x100 in plaats van 10x10
 • omdat het verzamelen wordt uitgevoerd vóór het genereren van het pickadvies, is het locatieadvies geoptimaliseerd voor deze verzamelde aantallen
 • een SKU advies kan nu zijn: pick 1 volle SKU van 100, in plaats van het picken van 10x10 eenheden van één of meerdere SKU's

Functionele toepassing

U kunt profiteren van het verzameladvies in de volgende scenario's:

 • u heeft verkooporderregels toegewezen aan vrije voorraad, bestellingen of productieorders, wat resulteert in gesplitste verkooporderregels. Zonder het verzamelen worden deze gesplitste regels op de scanner aangeboden om afzonderlijk te worden gepickt, terwijl het efficiënter is om dit artikel als één totaal te picken
   
 • om dezelfde reden (gesplitste regels door het toewijzen in Exact Globe Next), is het SKU pickadvies verdeeld in deel picks van verschillende SKU's, terwijl het mogelijk is, en veel efficiënter is om een enkele volle SKU te picken
   
 • de verkooporders van uw klant worden in Exact Globe Next als verkooporder geïmporteerd, waarbij het proces van uw klant er in resulteert dat hetzelfde artikel meerdere malen is besteld in dezelfde order, maar u dit als één totaal per artikel wilt picken.
   
 • u heeft verschillende verkooporders voor verschillende afleverdebiteuren (of adressen) voor dezelfde orderdebiteur, maar deze orders worden als enkele verzending verstuurd naar een distributiepunt van uw klant. U wilt deze orders zo 'verzameld' als mogelijk picken.
   
 • u heeft regelmatig backorders voor bepaalde artikelen en deze artikelen worden later opnieuw besteld door de zelfde debiteur. Door verzameladvies te gebruiken kunnen deze artikelen als één totaal worden gepickt voor alle verkooporders van die klant.

Vereisten

Om te kunnen werken met 'Verzameladvies per artikel' is het volgende vereist:

 • Licentie SE1380 E-WMS I
 • Communicatie methode 'ASP'
 • Leverinstelling 'Pickadvies' is aangevinkt
 • De WMS adviesinstellingen 'Sta deellevering toe' en 'Deellevering op regelniveau' moeten zijn aangevinkt
 • Deellevering van verkooporders is toegestaand (bij het verzamelen over meerdere orders)

Voorwaarden

Dit zijn de voorwaarden en gevolgen bij het werken met 'Verzameladvies per artikel':

 • Verzameladvies per artikel kan niet worden gecombineerd met 'Real-time Voorraadaanvullen' of met 'Bulk Pick&Pack' door afwijkende advieslogica in Verzameladvies per artikel

  • De instelling 'Scenario' in de WMS Leveringen instellingen is niet ingesteld op scenario 1 ('Real-time Voorraadaanvullen')
  • De instelling 'Pick en pack: Type' in de WMS Leveringen instellingen is net ingesteld op 'Bulk' wanneer de instelling 'Verplaatsingsorder' is aangevinkt.
   
 • Naast de geconfigureerde verzamelcriteria, worden de artikelaantallen altijd gesplitst per verschillende:
  • magazijncode uit de orderregel
  • instructietekst van de orderregel (alleen wanneer de WMS instelling 'Instructieregels' is aangevinkt)
  • of Exact Globe Next toewijzingen heeft (ja of nee)
  • of WMS toewijzingen heeft (ja of nee)
  • receptuur ID (voor materiaal van een explosie/maak artikel) 
    
 • 'Exploderen - Leveringen' artikelen worden ondersteund, maar onderdelen van een explosie artikel worden altijd verzameld per receptuur ID (per maak artikel). Wanneer onderdelen worden gebruikt in twee verschillende maakartikelen en de orders voor deze maakartikelen worden verzameld, dan worden deze materialen afzonderlijk gepickt.
   
 • Orderregels die artikelen bevatten waarbij de WMS artikelinstelling 'Order picken' niet is ingesteld op 'Standaard, in bewerking nemen' worden niet verzameld, maar afzonderlijk in bewerking genomen. Dit is inclusief 'indirecte' artikelen zoals materiaal voor een explosie artikel. Bij het verzamelen van explosie artikelen, is het aan te raden om 'Order picken' in te stellen op 'Standaard, in bewerking nemen' voor alle te picken maakartikelen en materialen.
   
 • Verkooporders waarbij deellevering niet is toegestaan, worden niet verzameld wanneer de instelling is ingesteld op 'Meervoudige selectie'. Verzamelen 'Per order' is wel mogelijk.
 • Verkooporders waarvoor een crossdock pickadvies is gegenereerd worden uitgesloten van het verzameladvies
   
 • In de status 'Advies', 'Adviesfout' en 'In bewerking', zijn verzamelde orders als één order zichtbaar (één regel in het control center), waarbij het ordernummer van de eerst geselecteerde order (wanneer het advies werd gestart), en een verzamelnummer als identificatie, wordt getoond
   
 • Wanneer de advies instelling 'Verzameladvies per artikel' is geactiveerd worden alle geadviseerde verkooporders als 'verzameld' getoond in het control center en op de scanner, ook wanneer er slechts één verkooporders is opgenomen in de verzameling.

 • Bij het genereren van een advies, worden orders nooit toegevoegd aan een bestaande verzameling. Wanneer u additionele orders aan een bestaande verzameling wilt toevoegen dient u de bestaande verzameling terug te draaien en een nieuw advies voor alle geselecteerde orders samen te genereren.
   
 • Bij het picken van een verzamelde order op de scanner, is het echte ordernummer niet zichtbaar omdat het te picken aantal het totaal voor meerdere orders betreft. In plaats daarvan wordt het ordernummer van de eerst geselecteerde order (waarmee het advies werd gestart) getoond. 
   
 • Bij het terugdraaien van een verzamelde order worden altijd alle afzonderlijke orders uit de verzameling teruggedraaid
   
 • Bij het terugmelden van de gepickte orders, worden de verzamelde orders weer gesplitst naar de oorspronkelijke verkooporders
 • Bij het terugmelden van gepickte SKU's wordt de scaneenheid aangepast van óuter SKU'(of 'Inner SKU') naar verkoopeenheden, omdat delen van de SKU worden toegewezen aan verschillende orderregels. Ook wanneer gebruik wordt gemaakt van Pick&Pack 'Order' of 'Verplaatsen', wordt een verplaatsing gegenereerd van het (gepickte deel van de) SKU. Omdat de scaneenheid op dat moment 'verkoopeenheid' is, wordt het SKU nummer als gevolg daarvan verwijderd uit de verplaatste orderregel.

  Dit betekent dat wanneer u 'Verzameladvies' gebruikt in combinatie met 'Pick&Pack' type 'Order' of 'Verplaatsen', de SKU nummers worden verwijderd uit de gepickte regels nadat de verplaatsing is verwerkt.

   
 • Wanneer er minder wordt gepickt dan geadviseerd, worden bij het terugmelden de gepickte aantallen eerst toegewezen op basis van toewijzingen (serie-/batchnummer in de orderegels, WMS toewijzingen), vervolgens op basis van de 'urgentie', en dan aan de orders met de oudste geplande leverdatum

 • Wanneer 'vrachtgegevens' (pakketen en gewicht) voor een verzamelde order zijn ingevoerd op de scanner, worden deze vrachtgegevens in alle verkooporders in de gepickte verzamelde order bijgewerkt met deze ingevoerde gegevens.

Wijzigingen

De volgende zichtbare functionele wijzigingen zijn doorgevoerd met betrekking tot 'Verzameladvies per artikel':

 • Nieuwe instelling: Leveringen advies instelling 'Verzameladvies per artikel'. Zie het betreffende document voor details.
  Met deze instelling, wordt het verzamelen toegepast per order of over meerder orders. 
   
 • In het control center leveringen wordt een nieuwe kolom 'Verzamel nr' getoond wanneer u gebruik maakt van verzamelen.  
   
 • Het leveringen advies rapport is aangepast. Voorbeeld scenario 3, toont een voorbeeld van het adviesrapport wanneer gebruikt wordt gemaakt van 'Verzameladvies per artikel'
  • Er zijn algemene technische wijzingen doorgevoerd zodat het rapport de verzamelde adviezen kan tonen
  • Wanneer u gebruik maakt van 'Verzameladvies per artikel', worden verzamelde orders gegroepeerd per verzamelnummer weergegeven, waarbij de bestelde artikelen worden getoond per order, en één totaal advies voor het totaal van deze aantallen.
  • Verzamelde orders die uit één order bestaan worden net zoals voorheen zonder verzamelnummer getoond.
  • Eén ordernummer kan onderdeel zijn van meer dan één verzameling door verschillen in de orderregels (toewijzingen, instructietekst).
  • Wanneer een deel van een order is geadviseerd en verzameld en een andere deel is niet geadviseerd als gevolg van onvoldoende voorraad of een andere reden, dan wordt het niet geadviseerde deel afzonderlijk getoond in het rapport omdat het geen onderdeel is van de verzameling.
  • Herhaalde artikelcodes en omschrijvingen worden nu onderdrukt wanneer het pickadvies is verdeeld over meer dan één magazijnlocatie:

    

Technische wijzigingen

 • De bestaande tabel csPickitOrsrgEx wordt gebruikt voor de verzamelde adviesrecords (naast de 'additioneel gepickte artikelen), in combinatie met de nieuwe tabel csPickitPreCollection.
 • Wanneer 'Verzameladvies per artikel' is ingesteld op 'Meervoudige selectie' dan wordt voor orderregels met de status 'Advies' (statuscode 1), het veld orsrg.csPickitState nog niet bijgewerkt (dit heeft nog steeds statuscode 0 of null). In plaats daarvan worden orderregels geblokkeerd in de Exact Globe Next orderinvoer door extra controle op de aanwezigheid van verzamelrecords in de tabel csPickitOrsrgEx (orsrg.CSPickITOrsrgExGUID = csPickitOrsrgEx.sysguid). Vanaf status 'in bewerking' (statuscode 3), wordt orsrg.csPickitState zoals gebruikelijk bijgewerkt.
 • Het adviesrapport WMSFulfillmentAdvice.rpt is aangepast, en gebruikt ook de nieuwe SQL view exeaOrsrgAdviceView.
   

Voorbeeld scenario's

Voor meer informatie, zie E-WMS - Verzameladvies per artikel - Voorbeeld scenario's.

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 26.496.969
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 410  Attachment:
 Disclaimer