One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Het uitvoeren van de voorraadwaardering via een geplande taak (scheduled task)

Introductie

Naast het uitvoeren van de voorraadwaardering via menupad [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] is het ook mogelijk om de voorraadwaardering uit te voeren via een geplande taak (scheduled task) of de DOS prompt. Dit biedt u de mogelijkheid om de voorraadwaardering te automatiseren.

De waarderingsmethode die wordt gebruikt bij het uitvoeren van de voorraadwaardering is gebaseerd op de waarderingsmethode die is geselecteerd in de voorraadinstellingen. Het voorraadwaarderingsverslag wordt aangemaakt in de usr directory van de betreffende Exact Globe+ installatie. Standaard betreft dit "C:\Program Files\Exact Software\USR\". De naam van het verslag heeft het volgende formaat 'StockValuations_YYYYMMDDHHMMSS' Bijvoorbeeld: "C:\Program Files\Exact Software\usr\StockValuations_20120409154330". U dient er rekening mee te houden dat de gebruiker waarmee het waarderen wordt uitgevoerd over menurechten op het menupad [Voorraad, Magazijnbeheer, Voorraadwaardering] dient te beschikken. Anders wordt de melding "U heeft onvoldoende rechten om deze actie uit te voeren" getoond.

Uitleg

Om een scheduled task aan te maken dient u gebruik te maken van het bestand Exact.Inventory.StockRevaluation.exe dat u kunt vinden in de bin directory van uw Exact Globe+ installatie.

Voor het aanmaken van de scheduled task kunt u het volgende commando gebruiken: Exact.Inventory.StockRevaluation.exe -rsqlservernaam -Ddatabasenaam -u -f00000000435 -~ -BckJob <parameters>

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de parameters:
De in het rood aangegeven parameters zijn verplicht.

Veld in het voorraadwaardeerscherm

Parameter

Omschrijving


-r

Servernaam


-D

Databasenaam


-u

Gebruikersnaam (niet gebruikt)


-F00000000435

Voor het controleren of u menurechten geeft om de voorraadwaardering uit te voeren via een scheduled task. Wanneer u geen rechten heeft wordt hiervan een melding getoond. Wanneer u deze parameter niet definieert verschijnt een onbekende fout.


-~

U dient de systeemparameters af te sluiten met deze tekens. Na deze tekens kunt u de aanvullende parameters opgeven. Wanneer u deze parameter niet definieert worden de bovenstaande parameters niet als systeemparameter gezien waardoor het systeem niet kan bepalen op welke database de actie uitgevoerd moet worden.


-BckJob;

Om aan te geven dat het programmabestand wordt uitgevoerd via een scheduled task of dosprompt. Wanneer deze parameter niet wordt opgegeven wordt het voorraadwaarderingsscherm geopend

Mutatiedatum

-TDF;

-TDT;

Met deze parameters kunt u het mutatiedatum traject opgeven. U kunt beide parameters definiëren of slechts één van beide.

Bijvoorbeeld:

Bij "-TDF31052012;" worden alle records na 31/05/2012 meegenomen.

Bij "-TDT31122012;" worden alle records voor 31/12/2012 meegenomen.

Bij "-TDF31052012;" en "-TDT31122012;" worden alle records tussen 31/05/2012 en 31/12/2012 meegenomen.

Wanneer u deze parameters niet definieert worden alle records meegenomen.

Deze parameter is alleen van toepassing wanneer de voorraadinstelling 'Voorraadwaardering vanaf laatste herwaardering' is uitgevinkt. Wanneer de instelling is aangevinkt en u voegt de TDF en TDT parameters toe worden deze genegeerd

Artikelgroep

-IGF;

-IGT;

Om een selectie te maken op een reeks artikelgroepen. U kunt beide parameters definiëren of slechts één van beide.

Bijvoorbeeld:

Bij "-IGF5;" worden alle records vanaf artikelgroep 5 meegenomen.

Bij "-IGT10;" worden alle records tot en met artikelgroep 10 meegenomen.

Bij "-IGF5;" en "-IGT10;" worden alle records tussen artikelgroep vanaf 5 tot en met 10 meegenomen.

Wanneer u deze parameters niet definieert worden de records van alle artikelgroepen meegenomen.

Artikel

-IF;

-IT;

Om een selectie te maken op een reeks artikelen. U kunt beide parameters definiëren of slechts één van beide.

Bijvoorbeeld:

Bij "-IF100;" worden alle records vanaf artikelcode 100 meegenomen.

Bij "-IT300;" worden alle records tot en met artikelcode 200 meegenomen.

Bij "-IF100;" en "-IT200;" worden alle records tussen vanaf artikelcode 100 tot en met 300 meegenomen.

Wanneer u deze parameters niet definieert worden de records van alle artikelen meegenomen.

Maakart.    

 

 

-M;

Dit is een optionele parameters. De mogelijkheden zijn:

A - Alle
Y - Maken (maak artikel)
N - Niet-maak (niet-maak artikel

Iedere andere waarde die wordt opgegeven wordt gezien als "A".

Niveau

 

-L;

Dit is een optionele parameters. De mogelijkheden zijn:

A - Alle
0 - Niveau 0
1 - Niveau 1
2 - Niveau 2
3 - Niveau 3

Iedere andere waarde die wordt opgegeven wordt gezien als "A".

Zelf gedefinieerde velden [Voorraad, Artikelen, Assortimenten]

-ASST01;
-ASST02;
-ASST03;
-ASST04;
-ASST05;
-ASST06;
-ASST07;
-ASST08;
-ASST09;
-ASST10;

Op basis van parameters kunt u filteren op het assortiment. U kunt tot 10 assortimenten aanmaken. Wanneer u 4 assortiment parameters definieert, maar er maar 3 assortimenten zijn wordt de laatste paramater genegeerd.

Om deze parameter de gebruiken: Type "ASST01" gevolgd door de assortimentscode.

Voor het assortiment Diensten is dit bijvoorbeeld:

- ASST01Diensten;

Nulbedragen (GIP)

Alle bedragen (GIP)

Kostprijs/Inkoopprijs

-ZAAPP;

-AAAPP;

-PAPP;

Deze parameters zijn alleen van toepassing wanneer voorraadinstelling 'Waarderingssysteem per artikel' is aangevinkt. In andere situaties worden deze parameters genegeerd.

Deze parameters hebben op de aanvink opties in het selectiescherm van de voorraadwaardering. Door de paramaters te gebruiken vinkt u die optie aan.

Bij -ZAAPP; wordt de optie 'Nulbedragen' aangevinkt.
Bij -AAAPP; wordt de optie 'Alle bedragen' aangevinkt.

In het selectiescherm van de voorraadwaardering is het niet mogelijk om beide opties aan te vinken. Wanneer u beide parameters toevoegt wordt altijd de waarde van de tweede parameter gebruikt.

Bij het selecteren van 'Nulbedragen' in het het selectiescherm van de voorraadwaardering kunt u tevens aangeven of het de kostprijs of inkoopprijs betreft. In de parameters kunt u dit aangeven met de parameter -PAPP en de toevoeging C voor kostprijs of de toevoeging P voor inkoopprijs.

Bijvoorbeeld:
Het aanvinken van 'Nulbedragen' en het selecteren van de optie 'Kostprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAAPP; -PAPPC;
Het aanvinken van 'Nulbedragen' en het selecteren van de optie 'Inkoopprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAAPP; -PAPPP;

Omdat in het selectiescherm van de voorraadwaardering bij de optie 'Alle bedragen' alleen de prijs 'GIP' geselecteerd kan worden is het niet nodig om bij de parameter -AAAPP; een extra parameter te definiëren voor de prijs 'GIP'. Het systeem gaat in deze altijd uit van 'GIP' wanneer u de parameter -AAAPP; gebruikt.

Nulbedragen (VVP)

-ZASCP;

Deze parameter is alleen van toepassing wanneer voorraadinstelling 'Waarderingssysteem per artikel' is aangevinkt. In andere situaties wordt deze parameter genegeerd.

Bij -ZASCP wordt de optie 'Nulbedragen' aangevinkt.

Omdat in het selectiescherm van de voorraadwaardering bij deze optie alleen de optie 'Kostprijs' geselecteerd kan worden is het niet nodig om dit extra in de parameters te definiëren. Het systeem gaat in deze altijd uit van 'Kostprijs'.

Nulbedragen (FIFO/LIFO/Werkelijke kostprijsberekening)

Kostprijs/Inkoopprijs

-ZAOth;

-POth;

Deze parameters zijn alleen van toepassing wanneer voorraadinstelling 'Waarderingssysteem per artikel' is aangevinkt. In andere situaties worden deze parameters genegeerd.

Bij -ZAOth; wordt de optie 'FIFO/LIFO/Werkelijke kostprijsberekening' aangevinkt. Met -POth; kunt u aangeven of het kostprijs (C) of Inkoopprijs (P) betreft.

Bijvoorbeeld:
Het aanvinken van 'Nulbedragen (FIFO/LIFO/Werkelijke kostprijsberekening)' en het selecteren van de optie 'Kostprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAOth; -POthC;
Het aanvinken van 'Nulbedragen (FIFO/LIFO/Werkelijke kostprijsberekening)' en het selecteren van de optie 'Inkoopprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAOth; -POthP;

Nulbedragen

Alle bedragen

Kostprijs/Inkoopprijs

-ZAmt;

-AAmt;

-P;

Deze parameters zijn alleen van toepassing wanneer voorraadinstelling 'Waarderingssysteem per artikel' is uitgevinkt. In andere situaties worden deze parameters genegeerd.

Bij -ZAmt; wordt de optie 'Nulbedragen' aangevinkt.
Bij -AAmt; wordt de optie 'Alle bedragen' aangevinkt.

Bij het selecteren van 'Nulbedragen' in het het selectiescherm van de voorraadwaardering kunt u tevens aangeven of het de kostprijs of inkoopprijs betreft. In de parameters kunt u dit aangeven met de parameter -P en de toevoeging C voor kostprijs of de toevoeging P voor inkoopprijs.

Bijvoorbeeld:
Het aanvinken van 'Nulbedragen' en het selecteren van de optie 'Kostprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAmt; -PC;
Het aanvinken van 'Nulbedragen' en het selecteren van de optie 'Inkoopprijs' ziet er met de parameters als volgt uit: -ZAmt; -PP;

 

-S;

Met deze parameter geeft u aan dat het proces in stille modus uitgevoerd dient te worden. Fouten of waarschuwingsmeldingen worden dan niet getoond.

Verslag

-R;

Dit betreft de verslag parameters: U heeft de volgende mogelijkheden:

N - Geen: Bij -RN; wordt de optie 'Geen' geselecteerd.
T
– Alleen totalen: Bij -RT; wordt de optie 'Alleen totalen' geselecteerd.
D
– Gedetailleerde informatie: Bij -RD; wordt de optie 'Gedetailleerde informatie' geselecteerd.

Bij alles anders dan deze waarden wordt N toegepast.

Voorbeeld: -rMijnSQLServer -D955 -u -f00000000435 -~ -BckJob; -TDF; -TDT; -IGF; -IGT; -IF; -IT; -ASST01; -ZAAPP; -PAPPC; -ZASCP; -ZAOth; -POthC; -S; -RT;

Middels de volgende stappen kunt u een scheduled task aanmaken:

 1. Open de taakplanner in Windows door Taakplanner te typen in het zoekveld in Windows.
 2. Klik aan de rechterzijde van het scherm op Basistaak maken.
 3. Geef bij het veld Naam een naam op voor de taak en klik op Volgende.
 4. In het volgende scherm geeft u aan hoe vaak de taak uitgevoerd dient te worden. Klik vervolgens op Volgende.
 5. Geef aan op welke dag en tijd de taak uitgevoerd dient te worden en klik op Volgende.
 6. Selecteer Een programma starten en het bestand Exact.Inventory.StockRevaluation.exe in C:\Program Files\Exact Software\bin. Bij Parameters toevoegen (optioneel), geeft u het commando op voor de geplande taak. bijvoorbeeld: -rMijnSQLServer -D955 -u -f00000000435 -~ -BckJob; -TDF; -TDT; -IGF; -IGT; -IF; -IT; -ASST01; -ZAAPP; -PAPPC; -ZASCP; -ZAOth; -POthC; -S; -RT;
 7. Klik op Volgende.
 8. Klik op Voltooien om de taak aan te maken.

De taak wordt standaard uitgevoerd onder de gebruikersnaam van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Wanneer u deze onder een andere gebruikersnaam wilt laten uitvoeren en/of wanneer u wilt dat de taak tevens wordt uitgevoerd wanneer er niemand is ingelogd op de PC, dan dient u een aantal extra stappen uit te voeren.

 • Klik met de rechter muisknop op de zojuist aangemaakte taak en kies Eigenschappen.
 • Met de knop Wijzigen kunt u aangeven onder welke gebruikersnaam de taak uitgevoerd dient te worden.
 • Tevens kunt u daaronder de optie Uitvoeren ongeacht of de gebruiker wel of niet is aangemeld selecteren zodat de taak ook wordt uitgevoerd wanneer de gebruiker niet is ingelogd op de PC. De PC dient uiteraard wel aan te staan om de taak te laten uitvoeren.

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Support - On-line help
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 23.538.453
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 404  Attachment:
 Disclaimer