One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Archiveren van stamgegevens (de-activering)

Met name stamgegevens welke privacy gevoelige informative bevatten, wilt u niet onnodig zichtbaar maken. Ten einde invoer eenvoudig, overzichtelijk en discreet te houden, is het in Exact Financials mogelijk om stamgegevens te archiveren. Aan stamgegevens wordt van de volgende statussen toegekend, te weten:

 • Actief
  In invoer applicaties is de entiteit in elk zoekscherm zichtbaar en kan overal de entiteit in elk zoekscherm worden geselecteerd. Een actief stamgegeven wordt door elke verwerkingsfunctie geaccepteerd voor verdere afhandeling.

 • Niet actief (in behandeling)
  De entiteit is geblokkeerd voor elke invoer applicatie, zowel handmatig als middels import. Verwerkingsfuncties accepteren een niet actieve (in behandeling zijnde) entiteit wel. Op deze wijze kan de stroom leeg worden gemaakt door invoer te voorkomen en verwerking toe te staan. Zodra alles op een niet actief (in behandeling zijnde) entiteit is verwerkt, kunt u de entiteit volledig op inactief zetten.

 • Niet actief (voor handmatige invoer)
  In invoer applicaties is het stamgegeven niet zichtbaar/selecteerbaar voor invoer. Een niet actieve (voor handmatige invoer) entiteit wordt door elke verwerkingsfunctie geaccepteerd voor verdere afhandeling. Een niet actieve (voor handmatige invoer) entiteit kan derhalve worden geïmporteerd, maar niet handmatig in een invoer applicatie worden meegegeven. 

 • Niet actief
  Niet actieve entiteiten zijn niet zichtbaar/selecteerbaar in invoerschermen en worden niet door verwerkingsfuncties geaccepteerd voor verdere afhandeling.

 


Exact Financials > Archiveren stamgegevens


     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 25.180.657
 Assortment:  Date: 18-01-2018
 Release: 7.10  Attachment:
 Disclaimer