One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Componenttypen E-Salaris

Introductie

E-Salaris in Exact Globe Next wordt voor de salarisberekening gebruik gemaakt van verschillende salariscomponenten. Iedere component is aangemaakt op basis van een voorgedefiniëerd componenttype. Het componenttype bepaalt de eigenschappen en werking van de component. Een aantal componenten is standaard aanwezig in iedere salarisadministratie, bijvoorbeeld de componenten voor het berekenen van de loonheffing, een aantal afdrachtsverminderingen en alle premies sociale verzekeringen. Componenten van deze typen kunnen niet door de gebruiker zelf aangemaakt worden. Dit betreft hoofdzakelijk wettelijk bepaalde componenten. Bij het aanmaken van een component heeft de gebruiker de keuze uit onderstaande voorgedefiniëerde componenttypen. Voor een juiste journalisering is het van belang de juiste grootboekrekeningen te koppelen aan individuele componenten.

 

Uitleg

In onderstaand overzicht vindt u alle mogelijke component types, de werking daarvan, de grootboekkoppelingen die gemaakt dienen te worden en de kolom van de loonstaat waarin de componenten worden geboekt.

Bruto premies

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Bruto premie werkgever...

Componenten van type bruto premie werkgever... worden niet op de salarisslips afgedrukt.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten pensioenpremies). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (af te dragen pensioenpremies). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

N.V.T.

Bruto premie werkgever over FT jaarloon

 

Subtype: 2311

Dit is een bruto premie voor de werkgever met het FT jaarloon als grondslag. Dit berekeningstype wordt vaak gebruikt door verschillende pensioenfondsen. Het bedrag van het fulltime jaarloon dient te worden ingegeven in het onderhoud van de medewerker, onder de knop salarisgegevens, in het veld ‘bruto jaarloon’ op tabblad ‘Algemeen’.
Indien een werknemer part-time werkt, wordt er een part-time factor berekend op basis van het aantal uren dat een werknemer werkt ten opzichte van de CAO uren per dag. Deze part-time factor wordt gebruikt om de franchise te bepalen (aangezien de franchise gebaseerd is op een full-time dienstbetrekking).  Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Bruto premie werkgever over jaarloon

 

Subtype: 2301

Dit component heeft dezelfde werking als de component hierboven, met als enige verschil dat in de salarisgegevens van de medewerker het werkelijke jaarloon gevuld dient te worden (dus niet fulltime). Het systeem zal dus niet zelf het parttime jaarsalaris herleiden: voor parttimers dient het parttime jaarloon door de gebruiker ingevuld te worden. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Bruto premie werkgever percentage over bruto loon

 

Subtype: 2101

Dit is een bruto premie voor de werkgever met het brutoloon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Indien op tabblad grondslagen geen grondslagen zijn aangevinkt, worden componenten van type ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’ als grondslag gebruikt. Het is mogelijk overige componenten als grondslag aan te vinken. In dat geval dient ook de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ te worden aangevinkt. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Bruto premie werkgever percentage over BTER-loon

 

Subtype: 2201

Dit is een bruto premie voor de werkgever met het BTER loon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Bruto premie werkgever percentage over SV-loon

 

Subtype: 2401

Dit is een bruto premie voor de werkgever met het SV loon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt. Standaard zijn alle componenten aangevinkt op tabblad grondslagen. De gebruiker kan naar behoefte componenten uitsluiten.

Zie hierboven.

N.V.T.

Bruto premie werkgever vast bedrag

 

Subtype: 2001

Dit is een bruto premie voor de werkgever met een vast bedrag. Deze component rekent de premie niet uit: het vaste bedrag wordt meegenomen in de salarisberekening. Zodoende kunnen er geen grondslagen worden aangegeven, tevens kan niet met een franchise, maximum loon en minimum grondslag worden gewerkt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Cordares/A&O pensioenpremie werkgever

 

Subtype: 2231

Cordares hanteert een afwijkende berekening voor de pensioen- en vroegpensioenregeling. Beide premies worden berekend op basis van het BTER-uurloon. In dit componenttype kan een franchise, maximum loon en minimum grondslag worden ingeven. Grondslagen kunnen niet worden aangegeven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Loon afhankelijk Pensioen werkgever (Cordares/A&O)

 

Subtype: 2221

Oude Cordares/A&O regeling (voor 2006).

 

Cordares hanteert een afwijkende berekening voor de pensioen- en vroegpensioenregeling. Beide premies worden berekend op basis van het BTER-uurloon. In dit componenttype kan een franchise, maximum loon en minimum grondslag worden ingeven. Grondslagen kunnen niet worden aangegeven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

PGGM AP-premie werkgever

 

Subtype: 2161

Het grootste pensioenfonds voor de sector Zorg & Welzijn, het PGGM heeft een premieberekening die afwijkt van de bestaande jaarloonpremies in Exact Globe Next. Grondslag is het bruto jaarloon dat wordt ingegeven in het onderhoud van de medewerker, onder de knop salarisgegevens, in het veld ‘bruto jaarloon’ op tabblad ‘Algemeen’. De PGGM AP premie werkgever berekent het werkgeversdeel van de AP premie. De AP premie heeft een leeftijdsafhankelijke franchise. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt. Het is mogelijk om aanvullende grondslagen aan te vinken op tabblad ‘Grondslagen’.

Zie hierboven.

N.V.T.

PGGM premie werkgever

 

Subtype: 2151

De PGGM premie werkgever berekent de werkgeversbijdrage aan de totale pensioenpremie. De werkgeversbijdrage is het verschil tussen de totale berekende premie en de werknemersbijdrage. het PGGM heeft een premieberekening die afwijkt van de bestaande jaarloonpremies in Exact Globe Next. Grondslag is het bruto jaarloon dat wordt ingegeven in het onderhoud van de medewerker, onder de knop salarisgegevens, in het veld ‘bruto jaarloon’ op tabblad ‘Algemeen’. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt. Het is mogelijk om aanvullende grondslagen aan te vinken op tabblad ‘Grondslagen’.

Zie hierboven.

N.V.T.

ABP premie werkgever

 

Subtype: 2321

 

 

Componenttype waarmee pensioenpremies van het ABP kunnen worden berekend adhv de soort regeling die geselecteerd wordt op tabblad ‘Extra gegevens’. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt. De grondslag is het jaarloon dat wordt ingegeven in het veld ‘bruto jaarloon’ op tabblad ‘Algemeen’ van de salarisgegevens.

Zie hierboven.

N.V.T.

Premie werkgever over brutoloon (belast)

 

Subtype: 2902

Met dit componenttype kan een werkgeverspremie gedefinieerd worden die bij de medewerker bij het fiscaalloon wordt geteld.

Zie hierboven.

Kolom 10

 

Bruto premie werknemer...

Componenten van type bruto premie werknemer... worden op de salarisslips afgedrukt.

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld. Een balansrekening is gebruikelijk (af te dragen pensioenpremies). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 7

Bruto premie werknemer over FT jaarloon

 

Subtype: 2310

Zie bruto premie werkgever over FT jaarloon.

Zie hierboven.

Kolom 7

Bruto premie werknemer over jaarloon

 

Subtype: 2300

Zie bruto premie werkgever over jaarloon

Zie hierboven.

Kolom 7

Bruto premie werknemer percentage over bruto loon

 

Subtype: 2100

Zie bruto premie werkgever percentage over bruto loon

Zie hierboven.

Kolom 7

Bruto premie werknemer percentage over BTER-loon

 

Subtype: 2200

Zie bruto premie werkgever percentage over BTER-loon

Zie hierboven.

Kolom 7

Bruto premie werknemer percentage over SV-loon

 

Subtype: 2400

Zie bruto premie werkgever percentage over SV-loon

Zie hierboven.

Kolom 7

Bruto premie werknemer vast bedrag

 

Subtype: 2000

Zie bruto premie werkgever vast bedrag

Zie hierboven.

Kolom 7

Cordares/A&O pensioenpremie werknemer

 

Subtype: 2230

Zie Cordares/A&O pensioenpremie werkgever

Zie hierboven.

Kolom 7

Loon afhankelijk Pensioen werknemer (Cordares/A&O)

 

Subtype: 2220

Zie loon afhankelijk pensioen werkgever (Cordares/A&O)

Zie hierboven.

Kolom 7

PGGM AP-premie werknemer

 

Subtype: 2160

Zie PGGM AP-premie werkgever

Zie hierboven.

Kolom 7

PGGM premie werknemer

 

Subtype: 2150

Zie PGGM premie werkgever

Zie hierboven.

Kolom 7

ABP premie werknemer

 

Subtype: 2320

Zie ABP premie werkgever

Zie hierboven.

Kolom 7

Fondspremie CFK

 

Subtype: 2170

Uniek fonds voor het beroepsvoetbal. De premie wordt berekend obv een in te voeren percentage. Grondslagen kunnen worden aangepast.

Zie hierboven.

Kolom 7

Fondspremie Hand- en tekengelden CFK

 

Subtype: 2180

Uniek fonds voor het beroepsvoetbal. De premie wordt berekend obv een in te voeren percentage. Grondslagen kunnen worden aangepast.

Zie hierboven.

Kolom 7

 
 

Netto premies

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Netto premie werkgever…

Componenten van type netto premie werkgever... worden niet op de salarisslips afgedrukt.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten pensioenpremies). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (af te dragen pensioenpremies). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

N.V.T.

Netto premie werkgever percentage over bruto loon

 

Subtype: 2901

Dit is een netto premie voor de werkgever met het brutoloon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Indien op tabblad grondslagen geen grondslagen zijn aangevinkt, worden componenten van type ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’ als grondslag gebruikt. Het is mogelijk overige componenten als grondslag aan te vinken. In dat geval dient ook de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ te worden aangevinkt. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Netto premie werkgever percentage over BTER-loon

 

Subtype: 2911

Dit is een netto premie voor de werkgever met het BTER loon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt.

Zie hierboven.

N.V.T.

Netto premie werkgever percentage over SV-loon

 

Subtype: 2921

Dit is een netto premie voor de werkgever met het SV loon als grondslag. Het is mogelijk om een bedrag franchise, maximum loon en minimum grondslag op te geven. Aan dit component wordt de crediteur gekoppeld waar de premie aan betaald wordt. Standaard zijn alle componenten aangevinkt op tabblad grondslagen. De gebruiker kan naar behoefte componenten uitsluiten.

Zie hierboven.

N.V.T.

Netto premie werkgever vast bedrag

 

Subtype: 2931

Dit is een netto premie voor de werkgever met een vast bedrag. Deze component rekent de premie niet uit: het vaste bedrag wordt meegenomen in de salarisberekening. Zodoende kunnen er geen grondslagen worden aangegeven, tevens kan niet met een franchise, maximum loon en minimum grondslag worden gewerkt.

Zie hierboven.

N.V.T.

 

 

 

 

Netto premie werknemer…

Componenten van type netto premie werknemer... worden op de salarisslips afgedrukt.

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld. Een balansrekening is gebruikelijk (af te dragen pensioenpremies). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 17 excl. netto toeslagen

Netto premie werknemer percentage over bruto loon

 

Subtype: 2901

Zie netto premie werkgever percentage over bruto loon

Zie hierboven.

Kolom 17 excl. netto toeslagen

Netto premie werknemer percentage over BTER-loon

 

Subtype: 2910

Zie netto premie werkgever percentage over BTER-loon

Zie hierboven.

Kolom 17 excl. netto toeslagen

Netto premie werknemer percentage over SV-loon

 

Subtype: 2920

Zie netto premie werkgever percentage over SV-loon

Zie hierboven.

Kolom 17 excl. netto toeslagen

Netto premie werknemer vast bedrag

 

Subtype: 2930

Zie netto premie werkgever vast bedrag

Zie hierboven.

Kolom 17 excl. netto toeslagen

 

Reserveringen en uitbetalingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

13e maand reservering

 

Subtype: 1910

Dit componenttype wordt gebruikt om de 13de maand betaling, die eenmaal per jaar plaatsvindt, te reserveren voor de werknemer. Iedere verloningsperiode wordt het percentage of bedrag uit deze component gereserveerd. In de component wordt aangegeven in welke periode de 13de maand uitbetaald moet worden. In de betreffende periode wordt de dertiende maand uitbetaald inclusief de reservering van die periode. Voor de loonaangifte is van belang dat als aangifterubriek ‘13e maand’ wordt geselecteerd op tabblad ‘Extra gegevens’. Indien op tabblad ‘Grondslagen’ geen grondslagen zijn aangevinkt wordt standaard gereserveerd over componenten van type ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’. Het is mogelijk overige componenten als grondslag aan te vinken. In dat geval dient ook de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ te worden aangevinkt.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten 13 e maand). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (te betalen 13e maand).

N.V.T.

13e maand uitbetaling

 

Subtype: 1960

Dit componenttype wordt gebruikt voor de uitbetaling van de 13de maand reservering. Op tabblad ‘Extra gegevens’ dient de 13e maand reservering component te zijn gekoppeld.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om hier de grootboekrekening te koppelen die als creditrekening is gekoppeld aan de bijbehorende reserveringcomponent. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom  3

13e maand werkgeverskosten reservering

 

Subtype: 1930

Met dit componenttype kan periodiek een reservering voor de werkgeverskosten worden gedaan die ten tijde van de uitbetaling van de 13e maand ontstaan (sociale lasten). De reservering betreft een zelf in te geven percentage (van de 13e maand reservering) Dit componenttype wordt niet op de salarisslip afgedrukt. Op tabblad ‘Extra gegevens’ dient de periode van uitbetaling te worden gevuld: in die periode wordt de werkgeverskostenreservering automatisch tegengeboekt. Dit tegenboeken wordt verzorgd door component ‘13EWGTEG’.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Werkgeverskosten 13 e maand). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk.

N.V.T.

Vakantiegeld reservering basis: Boeking

 

Subtype: 1900

Dit componenttype wordt gebruikt om het vakantiegeld te reserveren voor de werknemer. Iedere verloningsperiode wordt het percentage uit deze component gereserveerd. In de component wordt aangegeven in welke periode het vakantiegeld uitbetaald moet worden. In deze periode wordt het vakantiegeld betaald inclusief de reservering van die periode. Van belang voor de loonaangifte is dat de aangifterubriek op ‘Vakantiegeld’ staat. Indien op tabblad ‘Grondslagen’ geen grondslagen zijn aangevinkt wordt standaard gereserveerd over componenten van type ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’. Het is mogelijk overige componenten als grondslag aan te vinken. In dat geval dient ook de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ te worden aangevinkt.

 

Dit componenttype berekent een percentage over het geboekte bedrag.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten vakantiegeld). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Te betalen vakantiegeld).

N.V.T.

Vakantiegeld reservering basis: Laatste salaris

 

Subtype: 1902

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

 

Dit componenttype berekent een percentage over het geboekte bedrag en werkt indien nodig de reserveringen van voorgaande perioden bij op basis van de grondslag van de huidige periode.

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

N.V.T.

Vakantiegeld reservering basis: Salaris jan t/m dec

 

Subtype: 1903

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

 

In de uitbetalingsperiode wordt de toekomstige reservering bepaald tot en met december. Deze toekomstige reservering wordt ook uitbetaald. Er wordt zodoende meer uitbetaald dan gereserveerd is. Het verschil tussen wat er werkelijk gecorrigeerd wordt in de toekomstige perioden en wat er uitbetaald is wordt indien nodig gecorrigeerd in de laatste periode van het jaar.

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

N.V.T.

Vakantiegeld reservering basis: vast bedrag

 

Subtype: 1904

Bij dit componenttype wordt de grondslag niet berekend maar elke periode wordt een vast bedrag gereserveerd. Van belang voor de loonaangifte is dat de aangifterubriek op ‘Vakantiegeld’ staat.

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

N.V.T.

Vakantiegeld reservering basis: Stamgegevens

 

Subtype: 1901

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

 

De grondslag wordt bepaald op basis van de ingevoerde bedragen in componenten gekoppeld aan de medewerker (stamgegevens) ipv de berekende bedragen.

 

Van belang voor de loonaangifte is dat de aangifterubriek op ‘Vakantiegeld’ staat. Er wordt standaard gereserveerd over componenten van type ‘Salaris’ en ‘Salaris netto’. Het is niet mogelijk om andere grondslagen aan te geven.

Zie: Vakantiegeld reservering basis: Boeking.

N.V.T.

Vakantiegeld uitbetaling

 

Subtype: 1950

Deze component wordt gebruikt voor de uitbetaling van de vakantiegeld reservering. Op tabblad ‘Extra gegevens’ dient de vakantiegeldreservering component te zijn gekoppeld.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om hier de grootboekrekening te koppelen die als creditrekening is gekoppeld aan de bijbehorende reserveringcomponent. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Vakantiegeld werkgeverskosten reservering

 

Subtype: 1920

Met dit componenttype kan periodiek een reservering voor de werkgeverskosten worden gedaan die ten tijde van de uitbetaling van het vakantiegeld ontstaan (sociale lasten). De reservering betreft een zelf in te geven percentage (van de vakantiegeldreservering) Dit componenttype wordt niet op de salarisslip afgedrukt. Op tabblad ‘Extra gegevens’ dient de periode van uitbetaling te worden gevuld: in die periode wordt de werkgeverskostenreservering automatisch tegengeboekt. Dit tegenboeken wordt verzorgd door component ‘VAGWGTEG’. Het is van belang dat in deze laatste component op tabblad ‘Extra gegevens’ de reserveringscomponent voor werkgeverskosten vakantiegeld is gekoppeld.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Werkgeverskosten vakantiegeld). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk.

N.V.T.

 

Vakantiebonnen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Vakantiebon 10 tot 19 vakantiedagen

 

Subtype: 1301

Het componenttype 'Vakantiebonnen' wordt gebruikt voor de berekening van vakantiebonnen zoals deze nog worden toegepast in bepaalde industriele sectoren (metaal). Voor 2006 werden vakantiebonnen toegepast door de bouwsector. Dit is in de bouwsector vanaf 2006 vervangen door het tijdspaarfonds.

 

Er wordt door de werkgever geen vakantiegeldreservering gedaan voor de medewerkers maar er worden in plaats daarvan vakantiebonnen gespaard. De medewerkers krijgen tijdens hun vakantie het salaris doorbetaalt via vakantiebonnen. De werkgever draagt elke periode hiervoor premie af aan de instantie die deze vakantiebonnen beheert en uitbetaalt. De premie vormt belast loon voor de medewerker.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten vakantiebonnen). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen premie vakantiebonnen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

Kolom 10

Vakantiebon 20 of meer vakantiedagen

 

Subtype: 1302

Zie: Vakantiebon 10 tot 19 vakantiedagen.

 

Zie: Vakantiebon 10 tot 19 vakantiedagen.

Kolom 10

Vakantiebon tot 10 vakantiedagen

 

Subtype: 1300

Zie: Vakantiebon 10 tot 19 vakantiedagen.

 

Zie: Vakantiebon 10 tot 19 vakantiedagen.

Kolom 10

 

Bruto toeslagen en inhoudingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Bruto toeslag

 

Subtype: 1020

Het componenttype bruto toeslag wordt gebruikt om een extra bedrag bruto te verlonen. Het bedrag wordt meegenomen in zowel het SV loon, het fiscaal loon als het loon voor ZVW. Er kan gekozen worden tussen methoden bedrag (vast bedrag) of percentage (van het brutoloon).

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld bruto loonkosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Bruto toeslag voor formule functionaliteit

 

Subtype: 1840

Idem als bruto toeslag maar met mogelijkheid om grondslagen aan te geven. Tevens kan de grondslag met een formule berekend worden. Dit componenttype is alleen beschikbaar indien module SE1721 - E-Flexibele Calculatie in de licentie is opgenomen.

Zie: Bruto toeslag

Kolom 3

Bruto uren vergoeding

 

Subtype: 1850

Idem als bruto toeslag, het bedrag wordt echter berekend op basis van ingevoerde uren op gekoppelde uursoorten.

Zie: Bruto toeslag

Kolom 3

Toeslag alleen voor Loonbelasting

 

Subtype: 1200

Het componenttype toeslag alleen voor loonbelasting zorgt ervoor dat een bedrag toegevoegd zal worden aan het fiscaalloon. Het berekende bedrag wordt niet meegenomen in het SV loon en loon voor ZVW en werkt wel door naar het uit te betalen nettoloon.

Dit componenttype kan in 2013 niet meer worden gebruikt.

Zie: Bruto toeslag

Kolom 9

Bruto inhouding

 

Subtype: 1020

Het componenttype bruto inhouding wordt gebruikt om een bedrag  in te houden op het brutoloon. Het bedrag wordt meegenomen in zowel het SV loon, het fiscaal loon als het loon voor ZVW. Er kan gekozen worden tussen methoden bedrag (vast bedrag) of percentage (van het brutoloon).

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld bruto loonkosten. Debet wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Bruto inhouding voor formule functionaliteit

 

Subtype: 1840

Idem als bruto inhouding maar met mogelijkheid om grondslagen aan te geven. Tevens kan de grondslag met een formule berekend worden. Dit componenttype is alleen beschikbaar indien module SE1721 - E-Flexibele Calculatie in de licentie is opgenomen.

Zie: Bruto inhouding

Kolom 3

Bruto uren inhouding

 

Subtype: 1850

Idem als bruto inhouding, het bedrag wordt echter berekend op basis van ingevoerde uren op gekoppelde uursoorten.

Zie: Bruto inhouding

Kolom 3

Inhouding alleen voor Loonbelasting

 

Subtype: 1200

Het componenttype inhouding alleen voor loonbelasting zorgt ervoor dat een bedrag ingehouden zal worden op het fiscaalloon. Het berekende bedrag wordt niet meegenomen in het SV loon en loon voor ZVW en werkt wel door naar het uit te betalen nettoloon.

Zie: Bruto inhouding

Kolom 9

 

Netto toeslagen en inhoudingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Netto toeslag

 

Subtype: 1100

Een netto toeslag wordt netto betaald aan een werknemer. Deze toeslag wordt niet meegenomen in de bepaling van het SV loon, het fiscaal loon als het loon voor ZVW.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden en er kan optioneel een credit grootboekrekening worden gekoppeld. Voor de debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk, bijvoorbeeld Kosten netto vergoedingen. Als er een credit grootboekrekening gekoppeld wordt, is het gebruikelijk een rekening van type ‘Crediteurenrekening’ te koppelen. Indien er een rekening van een ander type wordt gekoppeld, volgt geen uitbetaling. Indien er geen credit grootboekrekening gekoppeld wordt, wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 17

Netto toeslag onkostenvergoeding

 

Subtype: 1120

Dit componenttype wordt gebruikt om netto een bedrag uit te betalen voor werkzaamheden en diensten die niet in dienstbetrekking zijn verricht, voor zover deze activiteiten niet zijn verricht in het kader van een onderneming of een zelfstandig uitgeoefend beroep. 

Zie: Netto toeslag

Kolom 17

Netto toeslag woonwerkverkeer

 

Subtype: 1110

Er geldt een speciale regeling, de zogenaamde reiskostenregeling, voor vergoedingen van de reiskosten van werknemers die regelmatig heen en weer reizen tussen de woning (of de verblijfplaats) en een vaste arbeidsplaats.

Dit componenttype wordt gebruikt om netto reiskosten te vergoeden.  

Zie: Netto toeslag

Kolom 17

Netto te bruteren toeslag

 

Subtype: 1030

Dit is een toeslag waarbij het netto te betalen bedrag wordt ingevoerd. De salarisberekening bruteert het bedrag zodat er sociale premies, ZVW en loonheffing over wordt berekend. Dit componenttype functioneert als een bruto toeslag, alleen het in te voeren bedrag is netto.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld bruto loonkosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Netto te bruteren toeslag voor Loonbelasting

 

Subtype: 1210

Idem netto te bruteren toeslag alleen wordt het bruto bedrag niet meegenomen in het SV loon en loon voor ZVW

Zie: Netto te bruteren toeslag.

Kolom 9

Netto te bruteren uren vergoeding

 

Subtype: 1860

Idem netto te bruteren toeslag, alleen vindt de berekening van het bedrag plaats op basis van ingevoerde uren op gekoppelde uursoorten. Het netto uurtarief wordt in dit componenttype ingevoerd.

Zie: Netto te bruteren toeslag.

Kolom 3

Netto inhouding

 

Subtype: 1100

Dit componenttype houdt een bedrag in op het nettoloon van de medewerker. Een voorbeeld hiervan is een bekeuring die wordt ingehouden bij de medewerker. Deze inhouding wordt niet meegenomen in de bepaling van het SV loon, het fiscaal loon en het loon voor ZVW.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden en er kan optioneel een debet grootboekrekening worden gekoppeld. Voor de creditrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk, bijvoorbeeld Kosten netto vergoedingen. Als er een debet grootboekrekening gekoppeld wordt, is het gebruikelijk een rekening van type ‘Crediteurenrekening’ te koppelen. Indien er een rekening van een ander type wordt gekoppeld, volgt geen uitbetaling/inhouding. Indien er geen debet grootboekrekening gekoppeld wordt, wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 17

Netto te bruteren inhouding

 

Subtype: 1030

Dit is een bruto inhouding waarbij het netto in te houden bedrag wordt ingevoerd. De salarisberekening bruteert het bedrag zodat het bedrag meegenomen wordt bij de berekening van sociale premies en loonheffing. Dit componenttype functioneert als een bruto inhouding, alleen het in te voeren bedrag is netto.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld bruto loonkosten. Debet wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Netto te bruteren inhouding voor Loonbelasting

 

Subtype: 1210

Idem netto te bruteren inhouding alleen wordt het bruto bedrag niet meegenomen in het SV loon en loon voor ZVW

Zie: Netto te bruteren inhouding.

Kolom 9

Netto te bruteren uren inhouding

 

Subtype: 1860

Idem netto te bruteren inhouding, alleen vindt de berekening van het bedrag plaats op basis van ingevoerde uren op gekoppelde uursoorten. Het netto uurtarief wordt in dit componenttype ingevoerd.

Zie: Netto te bruteren inhouding.

Kolom 3

 

Loon

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Salaris

 

Subtype: 1000

Dit componenttype wordt gebruikt voor het bruto periodesalaris, zoals dit overeengekomen is bij de arbeidsovereenkomst. Aan dit component worden de uursoorten gekoppeld waarop gewerkte uren worden ingevoerd. Indien de bron op ‘contract’ is ingesteld, dient minimaal de uursoort gekoppeld te worden die is aangegeven in de artikeldata-instellingen onder optie ‘werkdag’. Van belang voor de loonaangifte is dat de aangifterubriek op ‘Verloonde uren’ wordt ingesteld.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld bruto loonkosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Salaris netto

 

Subtype: 1010

Dit componenttype wordt gebruikt voor het invoeren van het netto periodesalaris, zoals dit overeengekomen is bij de arbeidsovereenkomst. Het netto salaris wordt ingevoerd,  de salarisberekening bruteert het bedrag tot een bruto salaris. Aan dit component worden de uursoorten gekoppeld waarop gewerkte uren worden ingevoerd. Indien de bron op ‘contract’ is ingesteld, dient minimaal de uursoort gekoppeld te worden die is aangegeven in de artikeldata-instellingen onder optie ‘werkdag’.  Van belang voor de loonaangifte is dat de aangifterubriek op ‘Verloonde uren’ wordt ingesteld.

Zie: Salaris

Kolom 3

Loon in natura

 

Subtype: 1400

Dit zijn op geld waardeerbare zaken die de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, bijvoorbeeld als de werkgever woonruimte verstrekt of de werknemer maandelijks in staat stelt met zijn of haar partner te gaan dineren. In de Wet op de Loonbelasting is geregeld dat de waarde in het economische verkeer (prijs die normaal betaald zou moeten worden) tot het brutoloon gerekend moet worden. Het bedrag wordt niet uitbetaald maar wordt meegenomen in de berekening van het SV loon, het fiscaal loon als het loon voor ZVW.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk bijvoorbeeld Kosten loon in natura.

Kolom 4

Ziektegeld

 

Subtype: 1015

Het componenttype ziektegeld wordt gebruikt om het bedrag aan loon dat wordt doorbetaald tijdens ziekte van de medewerker te berekenen. Het berekende bedrag van het component salaris zal automatisch worden verminderd met het berekende bedrag aan ziektegeld. Het ziektegeld is altijd een percentage van het salaris. Aan dit component wordt de uursoort gekoppeld waarop de ziekte-uren worden ingevoerd.

Zie: Salaris

Kolom 3

 

Bijtellingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Fiscale bijtelling (Geen uitbetaling)

 

Subtype: 1700

Het bedrag wordt opgeteld bij het fiscaal loon, zodat de loonheffing hoger wordt, maar wordt niet aan de medewerker uitbetaald. Deze fiscale bijtelling wordt gebruikt op het moment dat een bedrag wel belast moet worden voor de loonheffing maar niet moet worden uitbetaald. Dit bedrag wordt niet meegenomen in het SV loon. 

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om debet en credit dezelfde grootboekrekening te koppelen. Bijtellingen zijn niet van invloed op het resultaat van de onderneming.

Kolom 10

Bijtelling waarde privé gebruik auto

 

Subtype: 1401

Dit componenttype wordt gebruikt om de bijtelling voor de waarde van het privé gebruik van de auto van de zaak in de salarisberekening op te nemen. De cataloguswaarde wordt in de component ingevoerd. Vervolgens wordt de bijtelling door de software uitgerekend. De bijtelling verhoogt het fiscaal loon maar niet het SV loon. Er volgt geen uitbetaling.

Zie: Fiscale bijtelling (geen uitbetaling)

Kolom 10

Aftrekbaar bedrag waarde privé gebruik auto

 

Subtype: 1402

Dit componenttype wordt alleen in combinatie met componenttype ‘Bijtelling waarde privé gebruik auto’ gebruikt. Dit component verlaagt de bijtelling met het ingevoerde aftrekbaar bedrag.

Zie: Fiscale bijtelling (geen uitbetaling)

Kolom 10

 

Spaarloon en levensloopregeling

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Spaarloon

 

Subtype: 1500

Bij de spaarloonregeling spaart een werknemer een deel van zijn brutoloon. Over het gespaarde bedrag is de werknemer geen loonheffing en premies sociale verzekeringen verschuldigd. Het spaarloon moet door de werkgever gestort worden op een geblokkeerde rekening. Het bedrag mag, op enkele uitzonderingen na, vier jaar lang niet door de werknemer van de rekening worden opgenomen. De werkgever moet over het spaarloon een eindheffing betalen van 25%. Dit componenttype zorgt ervoor dat het bedrag wordt afgetrokken van het SV loon, het fiscaal loon en het loon voor ZVW en dat het wordt overgemaakt op de ingevoerde geblokkeerde rekening.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een rekening van type ‘Crediteurenrekening’ te zijn. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 3

Spaarloonfonds SGB

 

Subtype: 1501

Idem als spaarloon maar specifiek voor de grafische sector. Het te storten bedrag wordt aan de hand van een percentage bepaald.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden.

Kolom 3

Premie spaarloon werknemer

 

Subtype:1600

Premiesparen is niet meer toegestaan.

 

 

Premie spaarloon werkgever

 

Subtype: 1601

Premiesparen is niet meer toegestaan.

 

 

Levensloopregeling werknemer

 

Subtype: 1510

Bij de levensloopregeling spaart een werknemer een deel van zijn brutoloon. Dit kan in de vorm van een vast bedrag of een percentage. Dit mag maximaal 12% van het bruto jaarsalaris zijn per jaar. Over het gespaarde bedrag is de werknemer wel SV premies verschuldigd maar geen loonheffing en ZvW premie. Het bedrag moet door de werkgever gestort worden op een levenslooprekening. Dit componenttype zorgt ervoor dat het bedrag wordt afgetrokken van het fiscaal loon en het loon voor ZvW en dat het wordt overgemaakt op de ingevoerde  levenslooprekening.

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld. Een balansrekening is gebruikelijk (Af te dragen levensloop). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 9

Levensloopregeling werkgever

 

Subtype: 1511

De werkgever mag een bijdrage aan de levensloopregeling leveren. Over deze bijdrage is de werknemer wel SV premies verschuldigd maar geen loonheffing en ZvW premie. Dit componenttype zorgt ervoor dat het bedrag wordt meegenomen in het loon SV en dat het wordt overgemaakt op de ingevoerde  levenslooprekening.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten levensloopregeling). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen levensloop). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

Kolom 4

Levensloopregeling uitbetaling

 

Subtype: 1220

Met dit componenttype kan een bedrag van de levenslooprekening uitbetaald worden aan de medewerker. Dit bedrag wordt meegenomen in het fiscaal loon en loon voor de ZvW.

Er dient een debet grootboekrekening te worden gekoppeld. Gebruikelijk is om hier de balansrekening te koppelen waarop het tegoed is geboekt. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 9

 

Loonbeslag

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Loonbeslag (rest bedrag)

 

Subtype: 4200

Met dit componenttype wordt het restbedrag uitbetaald aan bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie. Het restbedrag is het bedrag dat niet aan de medewerker zelf wordt uitbetaald op basis van een gekoppeld extra bankrekening component (met bedrag). Het bedrag wordt gestort op de bankrekening die ingevoerd is.

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld. Een balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is gebruikelijk (Te betalen aan derden): er wordt met dit type tevens een openstaande post aangemaakt. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

N.V.T.

Loonbeslag (vast bedrag)

 

Subtype: 4050

Met dit componenttype wordt een vast bedrag uitbetaald aan bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie. Het bedrag wordt gestort op de bankrekening die ingevoerd is.

Zie: Loonbeslag (rest bedrag)

N.V.T.

 

Tijdspaarfonds

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Tijdspaarfonds storting overige bronnen

 

Subtype: 2203

Dit component wordt gebruikt voor de berekening van de storting van het TSF overige bronnen. Op tabblad 'Extra gegevens' in het onderhoud van het component kan in het veld 'Grondslag TSF' aangegeven worden of als grondslag 'Overige bronnen' gebruikt dient te worden of als grondslag 'Extra bronnen' gebruikt dient te worden. Standaard is de optie 'Overige bronnen' geselecteerd.
Als de optie 'Overige bronnen' is geselecteerd, dan is het veld 'CAO uren per dag' beschikbaar. De waarde die in dit veld is ingegeven wordt gebruikt in de berekening voor het TSF. Deze waarde wordt niet gebruikt voor berekening van de parttime factor zoals de waarde uit dit veld in veel andere componenten wel voor gebruikt wordt. De storting in het TSF met de optie 'Grondslag TSF - Overige bronnen' wordt berekend over het aantal tijdspaarfondsdagen dat is ingegeven in de salarisgegevens van de medewerker. Als de optie 'Extra bronnen' is geselecteerd, dan is het veld 'CAO uren per dag' niet beschikbaar.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (Kosten Tijdspaarfonds). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Tijdspaarfonds). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

N.V.T.

Tijdspaarfonds storting extra bronnen

 

Subtype: 2203

Dit component wordt gebruikt voor de berekening van de storting van TSF extra bronnen. Op tabblad 'Extra gegevens' in het onderhoud van de component is standaard de optie 'Extra bronnen' geselecteerd. Als methode 'Bedrag' is geselecteerd, dan kunt u een vast bedrag ingeven. Als methode 'Percentage' is geselecteerd, dan kan een percentage ingeven worden. Vervolgens kan op tabblad 'Grondslagen' de componenten aangevinkt worden die als grondslag dienen voor de berekening van TSF extra bronnen, zoals componenten voor overwerk of reisuren.

Zie: Tijdspaarfonds storting overige bronnen.

 

N.V.T.

Tijdspaarfonds storting vakantietoeslag

 

Subtype: 2202

Dit component wordt gebruikt voor de berekening van de storting van het TSF vakantietoeslag. Op tabblad 'Extra gegevens' in het onderhoud van het component kan in het veld 'Grondslag vakantietoeslag TSF' aangegeven worden of als grondslag het 'BTER loon en overige bronnen' gebruikt dient te worden of als grondslag 'BTER loon' gebruikt dient te worden. Standaard is de optie 'BTER loon en overige bronnen' geselecteerd aangezien dit in de CAO staat voorgeschreven.
Als de optie 'BTER loon en overige bronnen' is geselecteerd, dan is het veld 'CAO uren per dag' beschikbaar. De waarde die in dit veld is ingegeven wordt gebruikt in de berekening voor het TSF vakantietoeslag. Deze waarde wordt niet gebruikt voor berekening van de parttime factor waar de waarde uit dit veld in veel andere componenten wel voor gebruikt wordt. Als de optie 'BTER loon' is geselecteerd, dan is het veld 'CAO uren per dag' niet beschikbaar.

Zie: Tijdspaarfonds storting overige bronnen.

 

N.V.T.

Tijdspaarfonds netto overige bronnen

 

Subtype: 1123

Dit component wordt gebruikt om aan te geven dat de werknemer 55% wil storten van het TSF overige bronnen in plaats van 100%. Als een werknemer 55% wil storten van het TSF overige bronnen, dan dient u dit component aan de werknemer te koppelen en als percentage 45% in te geven. Er wordt dan 45% netto uitbetaald van het berekende bedrag voor TSF overige bronnen. Dit bedrag wordt bij het netto salaris opgeteld. Bij de medewerker dient bij het component 'Tijdspaarfonds storting overige bronnen' een percentage van 55% in gegeven worden. Over de netto uitbetaling worden geen sociale premies, ZVW en loonheffing over berekend aangezien over het bedrag van 100% bijtelling wordt berekend met behulp van de component met type 'Bijtelling TSF overige bronnen'.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Kosten Tijdspaarfonds. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 14

Tijdspaarfonds netto inhouding extra bronnen

 

Subtype: 1123

Dit component moet aangemaakt worden als een medewerker extra bronnen wil sparen voor TSF overige bronnen. Dit component dient vervolgens aan de medewerker in de betreffende periode met het hetzelfde percentage gekoppeld te worden. De storting van de extra bronnen wordt van het nettoloon afgehaald.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Kosten Tijdspaarfonds. Debet wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 14

Tijdspaarfonds netto vakantietoeslag

 

Subtype: 1122

Dit component wordt gebruikt om aan te geven dat de werknemer 55% wil storten van het TSF vakantietoeslag. Als een werknemer 55% in plaats van 100% wil storten, dan dient dit component aan de werknemer gekoppeld te worden en als percentage 45% ingegeven te worden. Er wordt dan 45% netto uitbetaald van het berekende bedrag voor TSF vakantietoeslag. Dit bedrag wordt bij het netto salaris opgeteld. Bij de medewerker dient bij het component 'Tijdspaarfonds storting vakantietoeslag' een percentage van 55% ingegeven te worden. Over de netto uitbetaling worden geen sociale premies, ZVW en loonheffing over berekend aangezien over het bedrag van 100% bijtelling wordt berekend met behulp van de component met type 'Bijtelling TSF vakantietoeslag'.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Kosten Tijdspaarfonds. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 14

 

Kilometervergoeding

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend

 

Subtype: 1800

De kilometervergoeding componenttypen worden gebruikt om een bepaald bedrag per kilometer te vergoeden. Het totaalbedrag wordt bepaald door een aantal kilometers te vermenigvuldigen met een vast bedrag per kilometer. Dit bedrag kan worden gesplitst in een netto en een bruto kilometervergoeding. Dit laatste is alleen van toepassing als het bedrag per kilometer het maximum belastingvrije bedrag overschrijdt.

Alleen als de vergoeding per kilometer groter is dan het onbelaste gedeelte wordt automatisch een extra component gegenereerd voor de berekening van het bruto gedeelte van de kilometervergoeding. Afhankelijk van welk componenttype is gekozen wordt dit bruto gedeelte opgeteld bij het brutoloon of eerst gebruteerd tot het brutoloon. Bij deze component hoort de standaardcomponent KMGBRBST.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Reiskosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3 (belast gedeelte)

 

Kolom 17 (onbelast gedeelte)

Kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend

 

Subtype: 1810

Zie hierboven. Bij deze component hoort de standaardcomponent KMBRBLST.

Zie: Kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend

 

Kolom 3 (belast gedeelte)

 

Kolom 17 (onbelast gedeelte)

 

Eindheffingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Eindheffing loon in natura

 

Subtype: 3135

Dit componenttype wordt gebruikt t.b.v. de eindheffing voor loon in natura. Het bedrag dient handmatig berekend en ingevoerd te worden.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Eindheffingen’). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

N.V.T.

Eindheffing geschenken in natura

 

Subtype: 3138

Idem, maar dan voor geschenken bij feestdagen, bijvoorbeeld kerstpakketten.

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing bestelauto

 

Subtype: 3141

Idem, maar dan voor de eindheffing die mag worden toegepast voor de bestelauto die doorlopend afwisselend gebruikt wordt.

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing VUT-regeling

 

Subtype: 3140

Idem, maar dan voor de werkgeversbijdragen aan VUT-regelingen

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing publieksrechtelijke uitkeringen, knelpunten van ernstige aard

 

Subtype: 3137

Idem, maar dan voor publieksrechtelijke uitkeringen (vastgesteld bij ministeriele regeling) of tijdelijke knelpunten van ernstige aard (bij techische, administratieve of arbeidsrechtelijke problemen)

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing bovenmatige vergoeding/ verstrekking

 

Subtype: 3139

Idem, maar dan voor bovenmatige vergoedingen / verstrekkingen

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing loonbestanddelen met bestemmings karakter

 

Subtype: 3136

Idem, maar dan voor loonbestanddelen met bestemmingskarakter (bijvoorbeeld vergoeden van bepaalde schaden door de werkgever)

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

Eindheffing werkkostenregeling

 

Subtype: 3142

Idem, maar dan voor werkkosten die onder de eindheffing vallen. Het bedrag kan ook automatisch berekend worden vanuit het overzicht werkkosten.

Zie: Eindheffing loon in natura

N.V.T.

 

Afdrachtverminderingen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Vermindering arbo-non profit

 

Subtype: 3133

Vervallen per 1-1-2005

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als creditrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Afdrachtverminderingen’).

N.V.T.

Vermindering betaald ouderschapsverlof

 

Subtype:  3132

Vervallen per 1-1-2007

Zie: Vermindering arbo-non profit

N.V.T.

Vermindering kinderopvang

 

Subtype: 3130

Vervallen per 1-1-2005

Zie: Vermindering arbo-non profit

N.V.T.

Vermindering scholing-nonprofit

 

Subtype:3131

Vervallen per 1-1-2004

Zie: Vermindering arbo-non profit

N.V.T.

Vermindering zeevaart

 

Subtype: 3134

Dit component kan aan medewerkers gekoppeld worden indien er afdrachtvermindering zeevaart van toepassing is. Het bedrag dient handmatig te worden ingevoerd.

Zie: Vermindering arbo-non profit

N.V.T.

 

Overige componenttypen

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Extra bankrekening

 

Subtype: 4100

Een extra bankrekening component kan aan een medewerker gekoppeld worden. Daarmee kan een bepaald bedrag van het te betalen nettoloon naar een andere bankrekening overgemaakt worden. Het restant wordt overgemaakt naar de standaard bankrekening van de medewerker (dmv component STANDBNK) 

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ te zijn. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

N.V.T.

Arbeidsgehandicaptenkorting

 

Subtype: 2600

Dit componenttype wordt gebruikt om een handmatig uitgerekend bedrag arbeidsgehandicaptenkorting te koppelen aan een medewerker

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als creditrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Arbeidsgehandicaptenkorting’).

N.V.T.

Werkgeverskosten

 

Subtype: 2941

Dit componenttype wordt gebruikt om werkgeverskosten te registreren. Dit component wordt niet op de salarisslips getoond. Het component heeft eveneens geen effect op de loonaangifte.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om debet een kostenrekening te koppelen (Winst en verlies) en credit een balansrekening.

N.V.T.

 
 
De component(typ)en in onderstaande tabel zijn standaard in iedere salarisadministratie aanwezig en kunnen niet door gebruikers aangemaakt worden.

Standaard componenten

Type

Uitleg/Berekening

Grootboekkoppelingen

Kolom
loonstaat

Bijtelling tijdspaarfonds overige bronnen

 

Subtype: 1323

Code: BTLTSFOB

Dit component wordt gebruikt voor de bijtelling Tijdspaarfonds overige bronnen. Over het bedrag dat gestort wordt in het vrije gedeelte van het Tijdspaarfonds dient namelijk sociale premies, ZVW en loonheffing berekend te worden. Dit component hoeft niet aan de medewerkers gekoppeld te worden, maar dit component dient wel actief te zijn.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om debet en credit dezelfde grootboekrekening te koppelen. Bijtellingen zijn niet van invloed op het resultaat van de onderneming.

Kolom 4

Bijtelling tijdspaarfonds vakantietoeslag

 

Subtype: 1322

Code: BTLTSFVT

Dit component wordt gebruikt voor de bijtelling Tijdspaarfonds vakantietoeslag. Over het bedrag dat gestort wordt in het geblokkeerde gedeelte van het Tijdspaarfonds dient namelijk sociale premies, ZVW en loonheffing berekend te worden. Dit component hoeft niet aan de medewerkers gekoppeld te worden, maar dit component dient wel actief te zijn.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om debet en credit dezelfde grootboekrekening te koppelen. Bijtellingen zijn niet van invloed op het resultaat van de onderneming.

Kolom 4

Vermindering onderwijs

 

Subtype: 3120

Code: VERMSCHO

Dit component wordt gebruikt voor de afdrachtvermindering onderwijs. Het component wordt niet aan de medewerkers gekoppeld maar op basis van de salarisgegevens wordt dit component al dan niet toegepast.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als creditrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Afdrachtverminderingen’).

N.V.T.

Vermindering lage lonen

 

Subtype: 3100

Code: VERMLL

 

Vervallen per 1-1-2006

Zie: Vermindering onderwijs

N.V.T.

Vermindering langdurig werklozen

 

Subtype: 3110

Code: VERMSLW

Vervallen per 1-1-2007

Zie: Vermindering onderwijs

N.V.T.

Tegenboeking werkgeverskosten 13e maand

 

Subtype: 1980

Code: 13EWGTEG

Wordt automatisch gebruikt bij de uitbetaling van de 13e maand reservering indien werkgeverkosten worden gereserveerd. Het is van belang dat in deze  component op tabblad ‘Extra gegevens’ de reserveringscomponent voor werkgeverskosten 13e maand is gekoppeld.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is gebruikelijk de balansrekening te koppelen die credit aan de bijbehorende component van type ‘13e maand werkgeverskosten reservering’ is gekoppeld.

Als creditrekening is gebruikelijk de kostenrekening (Winst en verlies) te koppelen die debet aan de bijbehorende component van type ‘13e maand werkgeverskosten reservering’ is gekoppeld.

N.V.T.

Tegenboeking werkgeverskosten vakantiegeld

 

Subtype: 1970

Code: VAKWGTEG

Wordt automatisch gebruikt bij de uitbetaling van de vakantiegeldreservering indien werkgeverkosten worden gereserveerd. Het is van belang dat in deze  component op tabblad ‘Extra gegevens’ de reserveringscomponent voor werkgeverskosten vakantiegeld is gekoppeld.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is gebruikelijk de balansrekening te koppelen die credit aan de bijbehorende component van type ‘Vakantiegeld werkgeverskosten reservering’ is gekoppeld.

Als creditrekening is gebruikelijk de kostenrekening (Winst en verlies) te koppelen die debet aan de bijbehorende component van type ‘Vakantiegeld werkgeverskosten reservering’ is gekoppeld.

N.V.T.

Belast gedeelte kilometervergoeding (bruto)

 

Subtype: 1811

Code: KMBRBLST

Deze component berekent het belaste gedeelte van een ‘kilometervergoeding belast gedeelte bruto berekend’. Deze component dient actief te zijn maar wordt niet aan een medewerker gekoppeld.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Reiskosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Belast gedeelte kilometervergoeding (gebruteerd)

 

Subtype: 1801

Code: KMGBRBST

Deze component berekent het belaste gedeelte van een ‘kilometervergoeding belast gedeelte gebruteerd berekend’. Deze component dient actief te zijn maar wordt niet aan een medewerker gekoppeld.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is een kostenrekening (Winst en verlies) bijvoorbeeld Reiskosten. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

Kolom 3

Loonbelasting en premie volksverzekering

 

Subtype: 3000

Code: LOONBEL

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de loonbelasting en premie volksverzekering berekend

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een balansrekening te zijn (Af te dragen loonheffingen). Indien een rekening van type ‘Crediteurenrekening’ gekoppeld wordt, wordt voor de aan de component gekoppelde crediteur tevens een openstaande post aangemaakt. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 15

Arbeidskorting

 

Subtype:3010

Code: ARB KORT

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component arbeidskorting toegepast in de salarisberekening.

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een balansrekening te zijn (Af te dragen loonheffingen). Indien een rekening van type ‘Crediteurenrekening’ gekoppeld wordt, wordt voor de aan de component gekoppelde crediteur tevens een openstaande post aangemaakt. Als creditrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 18

30% regeling

 

Subtype: 3600

Code: 30PRCREG

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de 30% netto vergoeding berekend indien de 30% regeling van toepassing is (Vergoedingsregeling bruto bedragen exclusief vergoeding en Vergoedingsregeling bruto bedragen inclusief vergoeding).

Er dient een debet grootboekrekening te worden gekoppeld. Gebruikelijk is om hier een kostenrekening (Winst en Verlies) te koppelen. Credit wordt automatisch geboekt op de grootboekrekening die gekoppeld is aan de component STANDBNK

N.V.T.

Inhouding 30% vergoedingsregeling

 

Subtype: 2450

Code: INVRGREG

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de 30% inhouding berekend indien de 30% regeling van toepassing is (Vergoedingsregeling bruto bedragen uithollingsvergoeding).

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld. Gebruikelijk is om hier een kostenrekening (Winst en verlies) te koppelen. Als debetrekeningen worden de rekeningen gebruikt die als debetrekening gekoppeld zijn aan de componenten die onder de 30% vergoedingsregeling vallen (bijvoorbeeld salaris, bruto toeslagen).

Kolom 3

Eindheffing spaarloon

 

Subtype: 3500

Code: EINDHSP

Deze component berekent automatisch de eindheffing spaarloon van 25% voor medewerkers met spaarloon.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Eindheffingen’). Als creditrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component.

N.V.T.

Eindheffing premiespaarloon

 

Subtype: 3501

Code: EINDPRSP

Niet meer van toepassing.

Zie: Eindheffing spaarloon

N.V.T.

Levensloopverlofkorting

 

Subtype: 3030

Code: LLVLKORT

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de levensloopverlofkorting toegepast in de salarisberekening

 

Er dient een debet grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een balansrekening te zijn (Af te dragen loonheffingen). Als creditrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die is gekoppeld aan de component STANDBNK. Deze boeking wordt met behulp van een tussenboeking op de tussenrekening memoriaal gemaakt.

Kolom 19

AWBZ bijdrage (CVZ)

 

Subtype: 2532

Code: AWBZCVZ

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de AWBZ bijdrage (inning CVZ) toegepast in de salarisberekening.

 

Er dient een credit grootboekrekening te worden gekoppeld (Af te dragen AWBZ premie). Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die gekoppeld is aan component STANDBNK. Deze boeking wordt met behulp van een tussenboeking op de tussenrekening memoriaal gemaakt.

 

WA-Werkgever

 

Subtype: 2502

Code: WA-WERKG

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het sectorfonds berekend.

 

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk. Als debetrekening is een balansrekening (Af te dragen sociale premies) gebruikelijk.

 

WAO/IVA/WGA-basis

 

Subtype: 2521

Code: WAO-VAST

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het basisdeel van de WAO/IVA/WGA premie (werkgever) berekend.

 

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk. Als debetrekening is een balansrekening (Af te dragen sociale premies) gebruikelijk.

 

WAO Uniform

 

Subtype: 2522

Code: WAO-DIF

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het uniforme (voorheen gedifferentieerde) deel van de WAO premie (werkgever) berekend.

 

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk. Als debetrekening is een balansrekening (Af te dragen sociale premies) gebruikelijk.

 

WGA-gedifferentieerd

 

Subtype: 2523

Code: WGA-DIF

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het gedifferentieerde deel van de WGA premie (werkgever) berekend.

 

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk. Als debetrekening is een balansrekening (Af te dragen sociale premies) gebruikelijk.

 

WW-Werknemer

 

Subtype: 2500

Code: WW-WERKN

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het werknemersdeel van de WW premie berekend.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Een balansrekening (Af te dragen sociale premies) is gebruikelijk. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 11

WE-Werkgever

 

Subtype: 2501

Code: WW-WERKG

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het werkgeversdeel van de WW premie berekend.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een kostenrekening (Winst en Verlies) gebruikelijk. Als debetrekening is een balansrekening (Af te dragen sociale premies) gebruikelijk.

 

ZVW-werknemer

 

Subtype: 2530

Code: ZVW-WERN

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component het werknemersdeel van de ZVW premie berekend.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Een balansrekening (Af te dragen ZVW premies) is gebruikelijk. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

Kolom 16

ZVW-vergoeding

 

Subtype: 2531

Code: ZVW-VERG

Op basis van de salarisgegevens wordt met deze component de vergoeding van de ZVW premie berekend.

Er dient een debetrekening gekoppeld te worden. Een kostenrekening (Winst en Verlies) is gebruikelijk. Als credit grootboekrekening wordt de rekening gebruikt die gekoppeld is aan component STANDBNK.

Kolom 13

ZFW-werknemer

 

Subtype: 2510

Code: ZFW-WERN

Niet meer van toepassing.

 

 

ZFW-werkgever

 

Subtype: 2511

Code: ZFW-WERK

Niet meer van toepassing

 

 

Standaardbankrekening

 

Subtype: 4000

Code: STANDBNK

Het netto te betalen bedrag naar de standaard bankrekening van de medewerker wordt met dit component op de salarisslip getoond.

Er dient een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Dit dient een balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ te zijn. Als debetrekening wordt de grootboekrekening gebruikt die als debetrekening gekoppeld is aan de component van type ‘Salaris’ of ‘Salaris netto’ die aan betreffende medewerker gekoppeld is.

 

Bijtelling tijdspaarfonds overige bronnen

 

Subtype: 1323

Code: BTLTSFOB

Dit component wordt gebruikt voor de bijtelling Tijdspaarfonds overige bronnen. Over het bedrag dat gestort wordt in het vrije gedeelte van het Tijdspaarfonds dient namelijk sociale premies, ZVW en loonheffing berekend te worden. Dit component hoeft niet aan de medewerkers gekoppeld te worden, maar dit component dient wel actief te zijn.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Gebruikelijk is om debet en credit dezelfde grootboekrekening te koppelen. Bijtellingen zijn niet van invloed op het resultaat van de onderneming.

Kolom 4

Ouderenkorting

 

Subtype: 2610

Code: OUDKORT

Op dit component wordt de ouderenkorting geregistreerd. Het bedrag wordt automatisch berekend indien de ouderenkorting van toepassing is (op basis van de salarisgegevens). Dit component hoeft niet aan een medewerker te worden gekoppeld.

Er dient een debet en een credit grootboekrekening gekoppeld te worden. Als debetrekening is een balansrekening gebruikelijk (Af te dragen Loonheffingen). Als deze balansrekening van type ‘Crediteurenrekening’ is, wordt tevens een openstaande post aangemaakt voor de crediteur die gekoppeld is aan de component. Als creditrekening is een kostenrekening (Winst en verlies) gebruikelijk (bijvoorbeeld ‘Ouderenkorting’).

N.V.T.

 

Meer informatie

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 17.838.096
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer