One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Release notes Exact Synergy Enterprise - Product update 266 - Service packs

Naast de nieuwe product updates die twee keer per jaar beschikbaar komen, komt er iedere maand een service pack beschikbaar. Dit service pack bevat alle updates en verbeteringen van de afgelopen maand. Een service pack bevat tevens alle verbeteringen uit de voorgaande service packs voor deze product update.  

Hieronder ziet u een overzicht van de verbeteringen gegroepeerd per service pack. Klik op een tabblad om de verbeteringen voor het betreffende service pack te bekijken.
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de interne referentie van de verbetering.

Om te controleren welk service pack er is geïnstalleerd kunt u het bestand 'ReadMe.txt' in de root directory van de Exact Synergy Enterprise installatie raadplegen.

Product Name Release Max Tabs Per Line
Exact Synergy Enterprise 264 6
     
Normal Text Normal Back Hover Text Border Tab: Normal Back Tab: Normal Text Tab: Selected Back Tab: Selected Text Tab: Hover Back Tab: Tab Hover Text
black white grey White lightgrey black darkgray white grey black

SP Subject Description
266SP11 Algemene informatie Service pack 11 van product update 266 is beschikbaar vanaf 4-10-2021
266SP11 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
266SP11 Professional Services Automation Een vakantieverzoek dat is aangemaakt via de Uren en kosten pagina werd niet getoond in de kalender (HF 84.740.748)
266SP11 Professional Services Automation Het was net mogelijk om een urenstaat in te dienen wanneer het totaal aantal uren kleiner was dat het aantal geplande uren (HF 84.888.543)
266SP11 Documenten In een database met een documentgroep met de omschrijving 'Purchase' verscheen en foutmelding bij het bijwerken van de database baar product update 266 of nieuwer (HF 84.784.848)
266SP11 Exact Lightweight Integration Server Het kon voorkomen dat de synchronisatie van stamgegevens via de instellingen in Exact Globe voor Exact Purchase to Pay en Exact Expense Management niet werd uitgevoerd (HF 84.863.538)
266SP11 CMDM Bij het samenvoegen van relaties werd de foutmelding 'Account Recode Operation Failed' getoond in ELIS (HF 84.805.525)
266SP11   De opmerkingentekst bij het aanmaken van een brief voor een 'Planning en realisatie'-verzoek werd niet correct weergegeven (HF 84.718.824)
266SP11 Projecten Bij het opslaan van de uren en kostenpagina als concept werd de begintijd gereset naar 0:00 (HF 84.887.639)
266SP10 Algemene informatie Service pack 10 van product update 266 is beschikbaar vanaf 2-8-2021
266SP10 Algemeen en systeem Bij het instellen van de back office connectie in een FID-omgeving verscheen een foutmelding (HF 84.668.901)
266SP10 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker zonder functierecht '524 - View account card' toch de relaties van andere divisies kon bekijken (HF 84.677.937)
266SP10 Professional Services Automation Het kon voorkomen dat niet alle uren werden getoond in het PSA planning overzicht (HF 84.652.123)
266SP10 Exact Lightweight Integration Server Er werd geen e-mail alert verstuurd wanneer add-ons zijn gedeactiveerd (HF 84.713.375)
266SP10 Service Management Solution De performance bij laden van het configuratie overzicht in een service verzoek was niet optimaal (HF 84.702.465)
266SP10 Algemeen en systeem Gebruikers met de Basic user rol of Light user rol konden geen documenten bekijken in de mobiele app in een WAAD-omgeving (HF 84.681.249)
266SP10 Professional Services Automation Bij het openen van een Planning en realisatie verzoek van een andere gebruiker werd de naam van de huidige gebruiker getoond (HF 84.626.993)
266SP9 Algemene informatie Service pack 9 van product update 266 is beschikbaar vanaf 5-7-2021
266SP9 CRM Bij het sluiten van de relatiekaart tewrijl deze nog niet volledig was geladen kon een foutmelding verschijnen (HF 84.613.461)
266SP9 Projecten Wanneer een projectlid werd verwijderd werd dit niet in het proceslog getoond (HF 84.562.583)
266SP9 CRM Bij het samenvoegen van debiteuren kon een foutmelding verschijnen tijdens de synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise (HF 84.616.922)
266SP9 CMDM Bij het gebruik van CMDM kon het voorkomen dat batch update wijzigingen van artikelen via een background job niet werden gesycnhronsieerd (HF 84.602.717)
266SP8 Algemene informatie Service pack 8 van product update 266 is beschikbaar vanaf 8-6-2021
266SP8 SOI Bij het gebruiken van 'Bewerken in Word' in Chrome kon een foutmelding verschijnen (HF 84.564.758)
266SP8 Algemeen en systeem Bij het bijwerken van van de database naar product update 265 kon een foutmelding verschijnen (HF 84.522.292)
266SP8 Exact Salaris Plus Wanneer er geen verzoektype was gedefinieerd voor brutoloon kon het voorkomen dat er toch een verzoek werd gesynchroniseerd (HF 84.530.300)
266SP8 Documenten Beveiligingsverbetering met betrekking tot de upload/download van bestanden (HF 84.566.253)
266SP8 Service Management Solution De regelnummers van de contractregels werden niet correct toegewezen (HF 84.547.210)
266SP8 Professional Services Automation De foutmelding "edit: Not allowed reject" kon verschijnen bij het aanpassen van het product naar gereed (HF 84.502.385)
266SP7 Algemene informatie Service pack 7 van product update 266 is beschikbaar vanaf 10-5-2021
266SP7 Algemeen en systeem Onjuist gedrag bij het valideren van de gebruikersnaam voor portaltoegang in een FID-omgeving (HF 84.460.392)
266SP7 Werkstroom Het kon voorkomen dat een document niet kon worden gekoppeld aan een verzoek wanneer de 'Overzicht: Rechten' in het document waren gedefinieerd (HF 84.394.860)
266SP7 CRM Performance verbetering bij het openen van de relatiekaart (HF 84.503.022)
266SP7 Professional Services Automation De ingevoerde uren werden niet correct getoond wanneer een project als favoriet was vastgezet (HF 84.384.963)
266SP6 Algemene informatie Service pack 6 van product update 266 is beschikbaar vanaf 5-4-2021
266SP6 Social Collaboration Beveiligingsverbetering bij het aanmaken van aankondigingen (HF 84.381.493)
266SP5 Algemene informatie Service pack 5 van product update 266 is beschikbaar vanaf 8-3-2021
266SP5 Werkstroom Wanneer tijdens het aanmaken van evaluatievragen tussen de pagina's werd genavigeerd kon een foutmelding verschijnen (HF 84.303.921)
266SP5 Social Collaboration Het plaatsen van een poll met een aangepaste einddatum functioneerde niet correct (HF 83.403.137)
266SP5 Professional Services Automation Wanneer de omschrijving van een vastgezette regel een @-teken bevat verscheen een foutmelding op de uren en kosten pagina (HF
266SP5 Professional Services Automation Performance issue opgelost bij het invoeren van uren door meerdere gebruikers (HF 84.176.515)
266SP5 Exact Integrator Bij het koppelen van een leverancier aan een serie-/batchnummer in Exact Globe Next werd geen rekening gehouden met de ELIS keylookup functionaliteit (HF 84.266.526)
266SP5 Logistiek De eerste regel op het voorraadposities overzicht toonde niet de juiste waarde (HF 84.320.409)
266SP4 Algemene informatie Service pack 4 van product update 266 is beschikbaar vanaf 19-2-2021
266SP4 Algemeen en systeem Het Toepassinglog, Foutenlog, Proceslog, Performancelog, en Loginoverzicht zijn vanaf nu alleen beschikbaar voor administrators en gebruikers met functierecht 1062 (HF 84.216.053)
266SP4 CRM Bij het samenvoegen van relaties was het niet mogelijk om een relatie op de volgende pagina te selecteren (HF 84.215.888)
266SP4 Werkstroom De formulierweergave voor meervoudige verzoeken functioneerde niet (HF 84.243.710)
266SP4 Algemeen en systeem De Systeem ➔ Overzichten ➔ Database ➔ ... menupaden zijn vanaf nu alleen beschikbaar voor administrators (HF 84.210.560)
266SP4 Word Merge De TextFreeField2 tag werd niet samengevoegd wanneer gebruik werd gemaakt van SQL Server 2014 (HF 84.246.460)
266SP4 CRM Bij het samenvoegen van relaties kon een foutmelding verschijnen tijdens de synchronisatie tussen Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise (HF 84.265.541)
266SP3 Algemene informatie Service pack 3 van product update 266 is beschikbaar vanaf 2-2-2021
266SP3 Algemene informatie Let op: Deze update bevat een databasewijziging. Na het installeren van deze update wordt uw database bijgewerkt bij het openen van de database
266SP3 Service Management Solution Bij het fiatteren van materiaal met een decimaal in de voorraadaantallen kon de melding 'Input string was not in a correct format' verschijnen (HF 84.220.943)
266SP3 CMDM Bij het kopiëren van artikelen in een CMDM omgeving werden de magazijnen niet correct gekopieerd (HF 84.129.083/84.129.083)
266SP3 CRM Het kon voorkomen dat een gebruiker met de juiste rechten een verkoopcyclusverzoek niet opnieuw kon indienen (HF 84.209.584)
266SP3 CMDM Het kon voorkomen dat artikelen niet correct naar alle divisies werden gekopieerd (HF 84.162.974)
266SP3 HRM Beveiligingsverbetering in verschillende browsers voor medewerkergegevens (HF 84.215.998)
266SP3 Exact Configurator Beveiligingsverbetering in verschillende configuratorpagina's (HF 84.215.983)
266SP3 CRM Beveiligingsverbetering in browsers en API met betrekking tot het tonen van medewerkergegevens (HF 84.215.949)
266SP3 Documenten Beveiligingsverbetering in de browserpagina (HF 84.213.814)
266SP3 Algemeen en systeem De landcode voor Noord-Ierland werd niet aangemaakt (HF 84.190.038)
266SP2 Algemene informatie Service pack 2 van product update 266 is beschikbaar vanaf 8-1-2021
266SP2 CRM Het was voor een CRM user niet mogelijk om een prospect van het soort 'persoon' aan te maken (HF 84.108.296)
266SP2 CRM Bij het aanmaken van een verkooporder in Exact Globe Next verscheen een foutmelding wanneer de projectcode die in de Exact Synergy Enterprise offerte was geselecteerd niet bestond in Exact Globe Next (HF 84.049.301)
266SP2 CRM Verbeterde beveiliging voor de bladeraars in de CRM module (HF 84.018.395)
266SP2 CMDM Bij het kopiëren van artikelen in een CMDM omgeving werden de magazijnen niet correct gekopieerd (HF 84.129.083)
266SP2 ELIS In bepaalde situaties kon het voorkomen dat de ELIS oplossingen werden geactiveerd dor een beschadigde licentie (HF 84.072.295)
266SP2 Professional Services Automation In specifieke situaties was het mogelijk om uren in te voeren voor andere medewerkers zonder over de benodigde rechten te beschikken (HF 84.094.404)
266SP2 HRM Wijzigingen bij openen loonjaar 2021 (HF 84.069.429)
266SP2 HRM Bijzonder tarief percentages 2021 (HF 84.069.459)
266SP2 Service Management Solution Performance verbetering bij het opvragen van het configuratie overzicht (HF 84.120.976)
266SP2 Documenten Beveiligingsverbetering met betrekking tot het gebruik van verwijzende query parameter in documenten (HF 84.077.734)
266SP2 HRM De geavanceerde instellingen voor de HRMkaart werden niet opgeslagen voor de specifieke divisie (HF 84.082.496)
266SP2 Professional Services Automation De capaciteitsplanning toonde een onjuiste gerealiseerde duur wanneer het gekoppelde HPR verzoek een negatieve duur had (HF 84.071.458)
266SP2 CMDM De CMDM conversion wizard pre-check toonde geen resultaten voor contactpersonen (HF 84.106.695)
266SP2 Documenten Gebruikers met functierecht 260 op bedrijfsniveau konden niet meer de level 100 documenten uit andere divisies bekijken (HF 84.105.530)
266SP1 Algemene informatie Service pack 1 van product update 266 is beschikbaar vanaf 7-12-2020
266SP1 Activa Verbeterde beveiliging voor de bladeraars in de bank en activa module (HF 84.018.428)
266SP1 Financieel Verbeterde beveiliging voor de bladeraars in de financiële module (HF 84.018.301)
266SP1 CRM Wanneer een verkoopkans werd heropend werd het laatste verzoek van de verkoopkans niet heropend (HF 83.997.185)
266SP1 Service Management Solution Bij het fiatteren van een service activiteit werd een voorraadcontrole uitgevoerd voor kostenartikelen (HF 83.981.836)
266SP1 Exact Integrator Er kon een foutmelding verschijnen bij het exporteren van verzoektypes (HF 84.024.717)
Info   Een update uitvoeren van Exact Synergy Enterprise
Info   Systeemeisen Exact Synergy Enterprise
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Nederlands
Info   Overzicht release notes Exact Synergy Enterprise per product update - Engels
Info   Overzicht release notes Exact Globe Next per product update - Engels
 
 
 

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 29.846.806
 Assortment:  Date: 04-10-2021
 Release: 266  Attachment:
 Disclaimer