One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Realisaties fiatteren (detailscherm)

 

Introductie

Wanneer er in het scherm realisaties fiatteren [Projecten, Invoer, Fiatteren] voor details wordt gekozen, vindt u gedetailleerde informatie van de ingevoerde uren, onkosten en kilometers voor de geselecteerde medewerker en de gekozen week terug. Deze gegevens maken het inzichtelijk of ze gefiatteerd kunnen worden. 
Daar waar u in het hoofdscherm de controle op aantal uren ten opzichte van het rooster, totaal aantal kilometers en totale onkosten heeft voor alle medewerkers, heeft u in het detailscherm een gedetailleerd overzicht voor één medewerker.

 

Uitleg van de velden

Het scherm is opgebouwd in twee delen. Het bovenste deel geeft informatie weer over de gerealiseerde uren en het onderste deel geeft informatie over de gerealiseerde kilometers en onkosten. Middels op de pijl van een van de onderdelen te klikken wordt alleen dit deel groot in beeld gebracht. Nogmaals op de pijl klikken brengt het scherm weer terug in de originele staat.

Gerealiseerde uren

Boven in het scherm ziet u de week en de medewerker waar u de details van ziet.
In het scherm worden details van de gerealiseerde uren weergegeven. U ziet informatie over project, klant, activiteit, dag en eventueel tijd waar de uren op geboekt zijn. Ook de ingevoerde notities zijn hier te openen. Door een vinkje in 'Fiat' te zetten kunt u aangeven op detailniveau welke uren akkoord bevonden zijn.

Gerealiseerde kilometers en onkosten

In dit deel van het scherm ziet u de details van de ingevoerde kilometers en onkosten. Let wel, u ziet bedragen en geen aantallen.

De knoppen

Actualiseren
Deze knop gebruikt u om het scherm te verversen nadat u aanpassingen heeft gemaakt.

Exporteren
Hiermee kunt u het overzicht exporteren naar MS Excel.

Zoomen
Hiermee komt u direct in het invoerscherm van de betreffende medewerker en week. U kunt hier direct aanpassingen maken.

Alles selecteren
Hiermee wordt 'Fiat' aangevinkt bij alle realisaties. Na deze keuze is de knop aangepast naar 'Alles Deselecteren' waarmee "Fiat" bij alle realisaties wordt uitgevinkt.

Fiatteren
Hiermee worden alle realisaties waar de optie 'Fiat' is aangevinkt daadwerkelijk gefiatteerd. Dit wil zeggen dat de boekingen worden verwerkt.

Verwijderen
Hiermee worden alle realisaties waar 'Verwijderen' is aangevinkt verwijderd. Hiermee is de realisatie (boeking) verwijderd.

Onderhouden
Hiermee komt u direct op de werknemerskaart.

Sluiten
Hiermee sluit u het scherm 'Uren fiatteren details' en komt u terug in het hoofdscherm van uren fiatteren.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 07.306.788
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer