One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Facturen - Verzamelfacturen - Groeperen en sorteren

Na de keuze "Verzamelfacturen aanmaken" kan in een popup-menu gekozen worden op welke manier de facturen gegroepeerd moeten worden;

per debiteur, project of deelproject (niveau 2 en 3)

Tevens kan hier aangegeven worden of alle conceptfacturen van de geselecteerde debiteur moet worden getoond. Standaard staat dit aangevinkt.

Deze instelling doet het volgende;

Indien het vinkje geplaatst is hoeft de gebruiker maar één conceptfactuur te selecteren. In het lijstscherm worden vervolgens alle conceptfacturen van de betreffende debiteur getoond. Indien het vinkje niet is geplaatst worden alleen de geselecteerde conceptfacturen getoond.

Ongeacht welk groeperingsniveau wordt gekozen, het laatste niveau zijn de facturen met BTW-verlegd. Facturen BTW-verlegd en facturen niet-BTW-verlegd worden altijd apart verzameld.

Het overzicht van de te verzamelen facturen worden gesorteerd op rangorde;debiteur/project/deelproject niveau 2 en deelproject niveau 3.

Voorbeeld van verzamelen per debiteur;

Voorbeeld van verzamelen per project;

Voorbeeld van verzamelfacturen op deelproject niveau 2;

Voorbeeld van verzamelfacturen op deelproject niveau 3;

In het overzicht van geselecteerde conceptfacturen worden deze facturen gegroepeerd op de wijze zoals in het selectiescherm is aangegeven. B.v. als gekozen is voor debiteur dan worden de conceptfacturen op volgorde van debiteurennummer gegroepeerd.

De volgorde van de conceptfacturen kan gewijzigd worden door de regel te selecteren en te verplaatsten middels de pijltjestoetsen (links bovenin het overzicht). Dit kan alleen binnen de betreffende groeperingsorde.

Met de rechtermuisknop kan binnen het overzicht conceptfacturen worden toegevoegd of verwijderd.

 

Terug naar hoofddocument 20.212.422 - Verzamelfacturen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.267.328
 Assortment:  Date: 26-06-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer