One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Proces Kwaliteitsmanagement

Introductie

Met de bouwsteen van Kwaliteitsmanagement kunnen steekproeven worden gemaakt voor kwaliteitsmanagementartikelen. Dit wordt automatisch tijdens de ontvangst van bestellingen en productieorders, maar u kunt ook handmatig steekproeven maken. Kwaliteitscertificaten kunnen worden afgedrukt. Dit kunt u doen voor verkooporders, maar ook op basis van een gecontroleerde batch. Voor niet-serie/batch artikelen kan het certificaat niet worden afgedrukt vanuit de verkooporder.

Kwaliteitsmanagement wordt gebruikt voor de volgende processen:

Uitleg

Ontvangst van bestelling - Bestelling - Steekproeven maken

Ontvangst van een bestelling - Steekproef maken
Menupad [Inkoop, Invoer, Ontvangsten]

Bij ontvangst van een bestelling, wordt elke orderregel geëvalueerd om te controleren of het artikel op de bestelregel een kwaliteitsinspectieartikel is. Dit is het geval wanneer er een actieve artikelspecificatie voor dit artikel is.

Als het artikel geen kwaliteitsinspectieartikel is, wordt de gewone procedure gevolgd. Als het artikel een kwaliteitsinspectieartikel is, worden de goederen niet opgeslagen in het normale magazijn, maar in het kwaliteitsinspectiemagazijn.

Verder wordt er een steekproef gemaakt voor deze artikelen, tenzij er al een steekproef voor deze artikel/batch-combinatie bestaat. Wanneer het een niet-serie/batch artikel betreft, wordt de steekproef aangemaakt gecombineerd met het bestelnummer. Wanneer er reeds een steekproef bestaat voor deze combinatie, wordt de steekproef niet aangemaakt. Wanneer de order in ontvangst is genomen, verschijnt het bericht dat er steekproeven zijn gemaakt. Het ontvangen aantal wordt opgeslagen in de steekproef.

Voor iedere artikelspecificatie waarde kan middels de optie 'Line frequency' worden bepaald of de regel aanwezig is in iedere steekproef. Wanneer de waarde bijvoorbeeld 25 betreft, krijgt iedere vierde steekproef van het betreffende artikel omschrijving versie deze regels als onderdeel van de steekproef. Om de vierde steekproef te bepalen worden zowel de gegenereerde als de handmatig aangemaakte steekproeven meegeteld. Voor gekopieerde steekproeven heeft dit veld geen invloed, de steekproef wordt daadwerkelijk gekopieerd. Ook worden gekopieerde steekproeven niet meegeteld bij het bepalen van de vierde steekproef. Wanneer u een nieuwe versie van een artikelspecificatie aanmaakt of wanneer u een artikelspecificatie aanmaakt voor een specifieke stuklijstversie start het tellen vanaf het begin.

Waarden opgeven - Testresultaten
Menupad [Add-on, Kwaliteitsmanagement, Onderhoud Steekproeven]. In dit menu kunnen de testresultaten van een steekproef worden opgegeven. Alleen wanneer de gebruiker over het recht 'Steekproefresultaten onderhouden' beschikt EN de status van de steekproef NIET 'Afgehandeld' is, kan de gebruiker de resultatenregels voor de steekproef onderhouden.

De testresultaten voor een steekproef kunnen worden opgegeven door een regel te selecteren en op de knop 'Resultaten' te klikken waarmee u het scherm 'Steekproefresultaten' opent.

De steekproefresultaten verwerken:

 • Zodra voor elke steekproefregel de waarde is opgegeven, wordt automatisch bepaald of de waarde binnen de specificaties valt.
 • Wanneer voor een steekproefregel het type kenmerk 'Berekend' is opgegeven, wordt het testresultaat automatisch berekend op basis van de formule in het veld.
 • Voor specificaties van het type 'Waarde' en 'Berekend' is de aanduiding 'Binnen specificaties' of 'Niet binnen specificaties' afhankelijk van het waardetype.
 • Voor specificaties van het type 'Logisch' resulteert de waarde 'J' in de aanduiding 'Binnen specificaties' en resulteert de waarde 'N' in de aanduiding 'Niet binnen specificaties'.
 • Voor specificaties van het type 'Tekstregel' valt de steekproefregel altijd binnen de specificaties, aangezien het hier gaat om aanvullende informatie die op het certificaat wordt afgedrukt en niet om testresultaten.
 • Als het resultaat van een steekproefregel binnen de specificaties valt, wordt de status van de regel automatisch ingesteld op 'Afgesloten'.
 • Deze regel kan handmatig worden gewijzigd als de gebruiker over het recht beschikt om de steekproefresultaten te onderhouden en de steekproef niet de status 'Afgehandeld' heeft.
 • Wanneer alle steekproefregels de regelstatus 'Afgesloten' hebben, krijgt de steekproef de status 'Afgehandeld'. De gebruiker die de laatste steekproefregel afsluit, wordt in de steekproef vermeld, samen met de datum en de statuswijziging.
 • Wanneer alle steekproefregels binnen de specificaties vallen, wordt aan de gehele steekproef de waarde 'Binnen specificaties' toegekend.
 • Als een van de regels niet binnen de specificaties valt, wordt aan de gehele steekproef de waarde 'Niet binnen specificaties' toegekend.
 • De steekproefstatus wordt ingesteld wanneer het scherm met de steekproefresultaten wordt afgesloten, wanneer de steekproef is gefiatteerd of wanneer de gebruiksbeslissing wordt geopend.

Gebruiksbeslissing - Steekproefresultaten verwerken
Menupad [Add-on, Kwaliteitsmanagement, Onderhoud Steekproeven]. Zodra de resultaten zijn opgegeven, kunnen ze worden verwerkt/kan de gebruiksbeslissing worden gemaakt. Er moet aan de volgende criteria worden voldaan:

 • De gebruiksbeslissing kan alleen worden gemaakt als de steekproef de status 'Afgehandeld' heeft;
 • De steekproef is de geactiveerde versie;
 • Wanneer de instelling voor het fiatteren van steekproef resultaten is aangevinkt, dient de steekproef gefiatteerd te zijn;
 • Wanneer u in de kwaliteitsmanagement-instellingen heeft aangegeven dat u gebruik maakt van fiattering dient de steekproef gefiatteerd te zijn;
 • De gebruiker beschikt over het recht om de gebruiksbeslissing te onderhouden;
 • Het opgegeven kwaliteitsmanagementmagazijn bevat nog altijd de batchhoeveelheid;
 • Wanneer het een niet-serie/batch artikel betreft, wordt gecontroleerd of het artikel zich nog altijd in het opgegeven kwaliteitsmanagementmagazijn bevindt.

De gebruiksbeslissing wordt gestart door in het scherm met de steekproefresultaten op de knop 'Sluiten' of 'Gebruiksbeslissing' te drukken. het scherm scherm' Gebruiksbeslissing' wordt dan geopend.

Om de gebruiksbeslissing te kunnen verwerken, moet de gebruiker over het recht beschikken om de gebruiksbeslissing te onderhouden. Wanneer de gebruiker niet over het recht beschikt om de gebruiksbeslissing te onderhouden, wordt het veld 'Gebruiksbeslissing' uitgeschakeld. Dit betekent dat de gebruiker de gebruiksbeslissing niet kan verwerken, tenzij het systeem de standaard gebruiksbeslissing al heeft ingevuld, aangezien de gebruiksbeslissing niet handmatig kan worden ingevuld.

Wanneer de gebruiksbeslissing OK is, worden de artikelen overgedragen naar het normale magazijn (van de inkooporder). Vanuit dit magazijn kunnen ze worden afgehandeld of op voorraad blijven liggen. De verwerkingsstroom voor de functie eindigt hier.

Wanneer de gebruiksbeslissing NOK is, worden de artikelen overgedragen naar het afkeurmagazijn (van de
gebruiksbeslissing NOK) en worden ze geblokkeerd. Er kan handmatig een nieuwe steekproef worden gemaakt of de goederen kunnen worden geretourneerd naar de leverancier.

Ontvangst van productieorder - Productieorder - Steekproeven maken
Bij ontvangst van een productieorder (de eindproducten) is het proces hetzelfde als het aangepaste proces voor ontvangst van een bestelling. Er is echter een klein verschil, ook de receptuurversie van het artikel wordt bij ontvangst gecontroleerd.

Zodra de eindproducten in ontvangst zijn genomen, wordt gecontroleerd of er een artikelspecificatie voor dit artikel bestaat. Een bestaande artikelspecificatie voor een productieorderregel moet een actieve
artikelspecificatie zijn voor het artikel, waarbij de versie dezelfde versie is als in de productieorder. Als de receptuurversie van het geselecteerde artikel niet is gespecificeerd in de artikelspecificaties, moet de
specificatie met de hoogste receptuurversie kleiner dan de geselecteerde versie voor hetzelfde artikel worden gekozen.

Als er geen specificatie met een (kleinere) receptuurversie bestaat, wordt de artikelspecificatie met een lege artikelspecificatie gekozen. Als deze niet aanwezig is, bestaat er geen geldige artikelspecificatie voor dit artikel in deze productieorder en wordt er geen steekproef gemaakt. Wanneer het een niet-serie/batch artikel betreft, wordt de steekproef aangemaakt gecombineerd met het productieordernummer. Wanneer er reeds een steekproef bestaat voor deze combinatie, wordt de steekproef niet aangemaakt.

Het ontvangen aantal wordt opgeslagen in de steekproef.

Het maken van steekproeven - handmatig
Voor meer informatie over het handmatig aanmaken van steekproeven kunt u het document Steekproeven aanmaken en onderhouden raadplegen. Nadat de steekproef is gemaakt, kunnen de testresultaten worden opgegeven en kan de gebruiksbeslissing worden verwerkt. Bij het handmatig aanmaken zijn er echter enkele verschillen:

 • Wanneer een steekproef handmatig is gemaakt, wordt er geen voorraad overgedragen. Er is alleen een steekproef gemaakt waarin testresultaten kunnen worden opgegeven.
 • Wanneer de gebruiksbeslissing voor een handmatige steekproef is verwerkt, wordt de code voor de gebruiksbeslissing (OK of NOK) uit de instellingen gehaald (en niet de gebruiksbeslissing die aan het kwaliteitsinspectiemagazijn van de steekproef is gekoppeld).
 • Wanneer de gebruiksbeslissing is verwerkt, wordt er geen voorraad overgedragen, de batch valt alleen binnen of buiten de specificaties.

Het afdrukken van kwaliteitscertificaten tijdens de levering van verkooporders
Met Kwaliteitsmanagement kan een kwaliteitscertificaat worden afgedrukt nadat een verkooporder voor een kwaliteitsmanagementartikel is geleverd. Voor niet-serie/batchartikelen wordt er geen certificaat afgedrukt vanuit de verkooporder.

Levering
Tijdens de levering van een verkooporder verschijnt een speciale pop-up waarin u het batchnummer kunt selecteren. Deze zoekopdracht biedt u een overzicht van de beschikbare hoeveelheden in de verschillende batches voor het artikel op de afhandelingsregel. In dit scherm kunt u een batchnummer selecteren voor de afhandeling. Voor kwaliteitsmanagement is een extra kolom beschikbaar, 'Binnen specificaties', om aan te geven dat deze batch binnen de specificatie van kwaliteitsmanagement valt.
 

Een kwaliteitscertificaat afdrukken na afhandeling
Nadat u de pakbon (dit is het document dat tijdens de levering kan worden afgedrukt) heeft afgedrukt, verschijnt er een scherm waarin u het certificaat kunt afdrukken.

 • Het verkoopordernummer, het batchnummer en de artikelcode zijn al ingevuld op basis van de verkooporder en kunnen niet worden gewijzigd.
 • Lay-out: er moet een lay-out voor het certificaat worden geselecteerd. Standaard is dit de meest recente lay-out die is afgedrukt. Het certificaat is een crystal reports-overzicht en kan tijdens de implementatie worden aangepast.

Als u op de knop Start klikt, wordt het kwaliteitscertificaat afgedrukt. Als er meerdere kwaliteitsmanagementartikelen aan dezelfde verkooporder zijn gekoppeld, kunnen er
meerdere certificaten worden afgedrukt. Nadat het certificaat is afgedrukt, eindigt dit proces.

Kwaliteitscertificaten afdrukken (niet na een verkooporder)
U kunt op elk gewenst moment certificaten afdrukken via het menupad [Add-on, Kwaliteitsmanagement, Print certificaat].

De certificaten kunnen worden geselecteerd aan de hand van het verkoopordernummer of door een batch/artikel, bestelling/artikel of productieorder/artikel combinatie te selecteren. Het verkoopordernummer moet worden ingevuld wanneer het batchnummer, bestelling of productieorder en de artikelcode leeg zijn. Het verkoopordernummer moet blanco zijn wanneer het batchnummer en de artikelcode zijn ingevuld. Voor meer informatie zie: Kwaliteitscertificaten afdrukken (niet na een verkooporder)

Interfiliale overboeking van het ene naar het andere magazijn
Met de standaardfunctie interfiliale overboekingen, kunt u artikelen overdragen van het ene naar het andere magazijn. Deze functie mag niet worden gebruikt voor het overdragen van goederen van het
kwaliteitsmanagementmagazijn naar een ander magazijn. Goederen kunnen alleen vanuit het kwaliteitsmanagementmagazijn worden overgedragen via een gebruiksbeslissing.

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Support - On-line help
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 23.249.443
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer