One moment please...
 
 
Exact Synergy Enterprise   
 

Uren en kosten invoeren op de nieuwe uren en kosten pagina

Menupad

 • Modules ? Projecten ? Invoer ? PSA ? Invoer uren
 • Ga naar Modules ? HRM ? Overzichten ? Medewerkers ? Medewerkers, definieer de gewenste criteria en klik op Tonen. Klik op de betreffende medewerker. Klik op de knop Invoer uren op de medewerkerkaart.

Introductie

Na het plannen van de arbeidsuren dienen de medewerkers de gewerkte uren en eventuele kosten te registreren. Dit kan worden uitgevoerd via de werkstroom omdat de geplande uren in de werkstroom van de medewerker worden getoond. Het kan ook worden uitgevoerd via de Uren & Kosten pagina.

Als projectmanager kunt u ook de uren en kosten voor de medewerkers invoeren. Hiervan kan gebruik worden gemaakt wanneer er een back-up nodig is in het geval de medewerker bijvoorbeeld ziek is. Dit is mogelijk zolang de medewerker waarvoor u uren en kosten wilt invoeren is gekoppeld aan de Hour entry rol.

Opmerking: Dit document is gebaseerd op de nieuwe Uren en Kosten pagina die vanaf product update 252 beschikbaar is. Naast het de functies uit de  oude Uren en kosten pagina, beschikt u op deze nieuwe uren en kosten pagina over extra functies en een gestandaardiseerde interface. Er kan slechts één versie van de pagina op hetzelfde moment actief zijn. Uw administrator kan via Modules ? Systeem ? Inrichting ? Instellingen - Algemeen ? Alle aangeven welke versie actief is. Voor meer informatie over de oude uren en kosten pagina, zie Invoer uren.

Rollen en rechten

Om zelf uren en kosten te kunnen invoeren is de Hour entry rol benodigd.

Wanneer u project manager bent en u wilt de uren en kosten voor uw consultant kunnen invoeren, is de Project manager rol en functierecht 900 – Realize hours for others benodigd. Hou er rekening mee dat u alleen uren en kosten kunt invoeren voor uw consultants die zijn gekoppeld aan de Hour entry rol.

Om uren te boeken heeft u de module YA1401 - Hour entry role of de rol 71 - Hour Entry nodig.

Employee self service of CRM gebruikers hebben in de licentie het artikel YA1401 – Hour entry role nodig voordat ze kunnen worden toegewezen aan de rol Hour Entry.

Opmerkingen:

 • Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
 • Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik projecturen, overige uren, reiskosten en materiaal en kosten indienen?

 1. Vul in de secties Projecturen, Overige uren, Travel expenses, of Material & expenses de betreffende velden in.
 2. Klik op Indienen dagen. Wanneer de Weekstaat functie wordt gebruikt, is de knop Indienen dagen niet beschikbaar. Projecturen, overige uren en materiaal en kosten kunnen worden ingediend door op Indienen weekstaat te klikken.

Hou rekening met: De Weekstaat functie wordt gebruikt wanneer er een verzoektype is gevuld bij het veld Weekstaat in menupad Modules ? Projecten ? Inrichting ? PSA ? Instellingen.

Hoe dien ik de weekstaat voor een bepaalde week in?

 1. Selecteer de betreffende week en geef de uren en/of kosten op in het veld Week in de sectie Algemeen.
 2. Vul in de secties Projecturen, Overige uren, Travel expenses, of Material & expenses de betreffende velden in.
 3. Klik op Bewaren als concept om de uren en/of kosten als concept op te slaan, of klik op Indienen weekstaat om de weekstaat voor alle dagen van de geselecteerde week in te dienen.

Hou rekening met:

 • U kunt wisselen tussen weken zonder de weekstaat eerst in te dienen. De betreffende uren worden alleen getoond wanneer ze als concept zijn opgeslagen. Als alle relevante velden zijn gevuld maar nog niet als concept zijn opgeslagen of zijn ingediend, verschijnt een herinneringsmelding wanneer u op  of   of Sluiten klikt.
 • Wanneer de weekstaat voor de betreffende week nog niet is ingediend wordt het geplande aantal uren voor iedere dag getoond op de regel Totaal gepland. Wanneer de weekstaat voor een bepaalde week is ingediend, wordt een aandachtsstreepje  (—) getoond voor iedere dag.
 • Wanneer een weekstaat is afgekeurd kan deze opnieuw worden ingediend. Het totaal aantal geplande uren komt overeen met het rooster van de betreffende week.
 • Het is niet mogelijk om een weekstaat in te dienen wanneer het totaal aantal uren van de week niet overeenkomst met het totaal aantal geplande uren. Wanneer u in dit geval op de knop Indienen weekstaat klikt worden alle boekingen gereset en wordt een melding getoond.

Hoe kan ik niet geplande projecturen indienen?

 1. Vul in de sectie Projecturen de betreffende velden in.
 2. Klik op Indienen dagen of Indienen weekstaat.

Hou rekening met: De Weekstaat functie wordt gebruikt (er is een verzoektype is gevuld bij het veld Weekstaat in menupad Modules ? Projecten ? Inrichting ? PSA ? Instellingen), is de knop Indienen weekstaat aanwezig in plaats van Indienen dagen.button.

Hoe kan ik concept uren of waarden aanmaken?

 1. Vul in de secties Projecturen, Overige uren, Travel expenses, of Material & expenses de betreffende velden in.
 2. Klik op Bewaren als concept. Er wordt een verzoek met de status Concept aangemaakt met de opgegeven uren of waarden.

Hou rekening met: De knop Bewaren als concept is alleen aanwezig wanneer de optie Bewaren van draft uren toestaan in menupad Modules ? Projecten ? Inrichting ? PSA ? Instellingen is aangevinkt.

Hoe kan ik uren als kosten als favoriet opslaan zodat ze worden onthouden op mijn pagina?

 1. Vul in de secties Projecturen, Overige uren, Travel expenses, of Material & expenses de betreffende velden in.
 2. Klik op Favoriet aanmaken naast de kolom Project. De informatie die is opgegeven in de kolommen Project, Relatie, Product, Activiteit, Type en/of Artikel worden nu onthouden en automatisch gevuld wanneer u deze pagina een volgende keer opent.

Hou rekening met:

 • Wanneer de regel is gemarkeerd als favoriet, wordt Favoriet verwijderen getoond. U kunt hier op klikken om de favoriet te verwijderen.
 • De Favoriet functie is beschikbaar voor regels met geplande uren of kosten.
 • De Favoriet functie is beschikbaar is niet van toepassing voor de gegevens in de pop-up pagina's in de Uren kolom. De informatie die is opgegeven in de pop-up pagina's wordt dan ook niet als favoriet opgeslagen.
 • De gegevens op de regel die u als favoriet heeft gemarkeerd worden getoond op basis van de datumreeks van het project, projectlid, product en activiteit. Dit betekent dat de regel die u als favoriet heeft gemarkeerd niet wordt getoond wanneer de de begindatum van het project nog niet is bereikt of de einddatum van het project is verstreken. 

Hoe kan ik gepland naar gerealiseerd kopiëren?

 1. Klik op de Uren & Kosten pagina op de knop Kopieer gepland naar gerealiseerd.

Hoe bekijk ik een voorbeeld van de urenstaat?

 1. Klik op de Uren & Kosten pagina op de knop Voorbeeld urenstaat.
 2. Klik op Bewaren  om het bestand op te slaan of op Open om het bestand te openen.

Hoe verwijder ik de concepturen of waarden?

 1. Klik in de secties Projecturen, Overige uren, Travel expenses, of Material & expenses op Verwijder om de betreffende regel te verwijderen. Tevens kunt u op de pop-up pagina van het betreffende datum veld op Verwijder concept waarden klikken. 

Knoppen

Iconen

Velden

Kolommen

Gerelateerde documenten

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 25.714.666
 Assortment:  Date: 16-08-2018
 Release: 253  Attachment:
 Disclaimer