One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Overzicht Voorraadposities en Tekort tonen

Introductie

Voor een goed inzicht in uw voorraadposities per artikel kunt u een overzicht opvragen via [Voorraad, Verslagen, Voorraadposities]. Van elk artikel worden de belangrijkste gegevens getoond.

In dit overzicht kunt u direct doorzoomen naar bijvoorbeeld de artikelmutatiekaart en het onderhoud voor artikelen. Ook kunt u de gegevens exporteren naar Excel en kunt u de voorraadwaardering opvragen.

Hieronder wordt het overzicht Voorraadposities beschreven. Dit alles geldt tevens voor het overzicht Tekort. Overzicht Tekort kunt u opvragen in menu [Voorraad, Verslagen, Tekort].

Uitleg

Hieronder ziet u het overzicht van de voorraadposities. 


In dit scherm worden per artikel voorraadgegevens getoond. De kolommen 'Aantal te ontv.', 'Aantal te leveren' en 'Beschikbare' zijn alleen aanwezig wanneer u in het selectiescherm de optie 'Inclusief aantal te ontv. / Aantal te leveren' heeft aangevinkt. 


Links onderin het scherm wordt de totale voorraadwaarde getoond. Deze wordt alleen getoond wanneer u in het selectiescherm de optie 'Voorraadwaarde' heeft geselecteerd.

Onder aan het scherm staan de volgende knoppen:


Alleen totalen / Voorraadposities
Hiermee kunt u alleen de totalen weergeven. Als u dit doet, verandert het opschrift van deze knop in 'Voorraadposities'. Hiermee keert u weer terug naar het uitgebreide overzicht. Wanneer u het overzicht opvraagt voor alle magazijnen en u klikt op 'Alleen totalen' worden tevens de kolommen 'Aantal te ontv.' en 'Aantal te leveren' verborgen.

Magazijnlocatie
Hiermee kunt u de magazijnlocatie van het geselecteerde artikel opvragen.

Bestellingen
Hiermee kunt u de saldilijst bestellingen bekijken.

Orders
Hiermee kunt u de saldilijst verkooporders bekijken.

Serviceorders
Deze knop is alleen aanwezig in het overzicht Tekort en wanneer SE4510 Service Management Enterprise in uw licentie aanwezig is. Met de knop opent u de saldilijst serviceorders.

Voorraadwaardering
Via de functie voorraadwaardering kunt u voor reeds ingeboekte leveringen de daarbij gemaakte voorraadboekingen corrigeren aan de hand van een nieuw te berekenen GIP.

Toewijzing
Met de knop kunt u voor het geselecteerde artikel het voorraad toewijzing scherm. Vanuit dit scherm kunt u de toewijzingen van voorraden aan verkoop-, productie-, service- interne orders en offertes bekijken. Daarnaast heeft u direct de mogelijkheid om voorraden toe te wijzen, of deze toewijzing ongedaan te maken. Deze knop is niet beschikbaar in het overzicht Tekort.

Kaart
Als u een regel selecteert en op deze knop klikt, gaat u naar de artikelmutatiekaart van het desbetreffende artikel.

Artikel
Als u een regel selecteert en op deze knop klikt, gaat u naar Artikelen aanmaken en onderhouden.

Exporteren
Het getoonde overzicht wordt naar Excel geëxporteerd.

Sluiten
Hiermee sluit u het overzicht af en keert u terug naar het selectiescherm.

 

Gerelateerde onderwerpen

 

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 04.301.726
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release:  Attachment:
 Disclaimer