One moment please...
 
 
Exact AEC Modular   
 

Exact AEC - Materieel Pro - Materieel toevoegen of wijzigen

Het lijstscherm van de module materieel heeft twee hoofdweergaven:

 • Materieel: lijst van alle materieel.
  Als u een regel selecteert in deze weergave ziet u de detailgegevens van het betreffende
  materieel.
 • Bonnen:  lijst van materieelbonnen
  Als u een regel selecteert in deze weergave ziet u de details van een materieelbonnen.
  Een materieelbon bevat gegevens over de allocatie (=toewijzing, reservering)  van
  materieel van een bepaald project naar een ander project.

 Opmerking:De hoofdweergave kunt u instelllen door in de selectielijst te klikken op 'Materieel'
of 'Bonnen'.

Om materieelgegevens toe te voegen gaat u als volgt te werk:

 • Start de module Materieel
 • Klik op Bestand, Nieuw.
 • Voer de materieelgegevens in.
 • Klik op Vastleggen op de knoppenbalk

De kaart Materieel heeft de volgende tabbladen:

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: Know how  Security  level: All - 0
 Sub category: General  Document ID: 20.223.543
 Assortment:  Date: 24-03-2020
 Release:  Attachment:
 Disclaimer