One moment please...
 
 
Exact Financials   
 

Opgelost in 7.30...

IDOpgeloste Problemen

Consolidatie
  84.389.229Consolideren: dagboek van anders dan type memoriaal kan geselecteerd worden

Country Functionality Dutch
  83.998.050ICP aangifte: afgedrukte versie toont geen diensten als er geen er geen leveringen zijn

Data-import Project
  84.389.489Importeren project afdelingen: numeriek formaat 'capaciteit' niet correct

EDIS
  84.314.362Vewijderen applicatie: niet mogelijk als de tabel een een kopregel heeft

Finance
  84.385.432Onderhouden grootboekrekeningt: aanmaken met een waarde voor een faalt: 'Entity code 'X': Bestaat niet'
  84.383.349[rest] verwijderen BTW-vak: gegeven in gebruik vatlnt
  84.347.881Invoeren boekingen (scenario): 'RC: Bedrag' niet automatisch bijgewerkt
  84.258.535Financieel verwerken: vathis.seqnr_ledtrs niet gevuld als BTW bedrag 0,00 is
  84.088.759Reperen documenten: foute symbolische link aangemaakt voor crediteuren mutaties

Fixed Assets
  84.367.446Overzicht afschrijvingsmutaties (op activum): 'Status (Activum)' gebaseerd op transactietabel  (dpr_trns) in plaats van stamgegevenstabel  (fas_ast)
  84.262.509Overzicht afschrijvingtabel: gereviseerde restwaarde toont incorrecte boekwaarde

Multi-currency
  84.176.184Herwaarderen valuta: periode 0 kan geselecteerd worden

Project
  84.303.878Afsluiten project: kan niet afsuiten als er een factuurregel met bedrag 0,00 bestaat
  84.263.606Financieel verwerken: faalt zonder melding als project hoeveelheden te groot zijn

Reminder
  84.049.970Herinneringen: positieve openstaande posten getoont terwijl het saldo van openstaande posten op geselecteerde vervaldatum negatief is

Sales
  84.386.169Definief afdrukken verkoopfacturen): UBL kan error tonen ** tmp-lsi-allowancecharge already exists with ... (132)

System - Functional
  84.391.375Data autorisatie business logic: alleen huidige administratie mogelijk
  84.321.724[rest] kopieren administratie: error 7334
  84.306.978Verwerken gelogde gegevens: zoek scherm gelogde tabellen toont de tabellen die altijd worden gelogd niet
  84.147.598Geimporteerde taken worden uitgevoerd terwijl de start datum in de toekomst ligt
  84.118.203SSO: gebruikersnaam met speciale tekens (extended characters) niet correct aangemaakt
  84.022.477Taakplanner: taken worden iedere seconde uitgevoerd als de gebruiker niet actief is 

System Layer
  84.382.180Boekingsverslag: debtiteur / crediteurr nummer niet getoond
  84.368.677[rest] delete: faalt als entity verborgen sleutelwaarden heeft
  84.341.934[rest] patch: toevoegen van document toont error 5729
  84.331.562[rest] logtabel: activeren van logging toont 'does not exist' error
  84.307.663[zoeken] wijzigen van een selectie kan verkeerd filter gebruiken
  84.282.842[rest] post action: program type fields in payload genegeerd
  84.280.990Overzicht projectstamkaart: naam budget manager en naam project manager name tonen dezelfde naam
  84.265.069[rest] post (action): geruik geen dubbele (:) in acties
  84.263.849[rest] post (action): URI niet correct als een actie een spatie bevat
  84.263.124[rest] post: meerdere entiteiten met verschillende velden verkeerd gevuld met standaard waarden
  84.257.163[rest] create multiple choice eigenschappen kan falen met error 132
  84.229.964[rest] describe: onderdruk programmatype telefoonselectie
  84.229.963[rest] describe (as json): maxLength getoond als string in plaats van integer
  84.229.962[rest] describe post props: entity_type mist in model
  84.227.154[rest] aanmaken entiteit met document / notitie toont: error 5363 temp-table mismatch
  84.227.152[rest]aanmaken entiteit met eigenschapswaarden: entity_code en entity_type niet noodzakelijk
  84.222.981[overzichten] exporteren naar Excel kan ongemerkt falen (linux)
  84.149.343[onderhouden] toevoegen van een kolom in een browsescherm kan error 91 tonen
  84.089.366Taakplanner: overzicht met autozoom toont error 293
  84.057.597Grootboekkaart: error bij toevoegen van kolom 'Moederproject'
  83.986.810Grootboekkaart na boeken: groeperen op 'kostenplaats' toont error
  83.975.025[onderhouden] delete: log program type 'delete' in plaats van 'maintain'
  83.974.555XML export definitie: CURRENT (COMPANY) niet geaccepteerd als een decimaal
  83.847.135[onderhouden] veranderde afbeelding activeert 'wijziging bewaren' niet bij afsluiten
  83.847.058[onderhouden] multi-language omschrijving dialoog: 'escape' toets annuleert niet
  83.426.369[onderhouden] afbeelding tonen geactiveerd als een entitet alleen kijken is

System Layer - Web UI
  84.389.490Recent: toont onterecht 'Import (web)'
  84.226.654[overzichten] afsluiten voorbeeldscherm toont JavaScript error
  84.136.500Login popups in WebUI (alleen SSO)
  84.118.129[zoeken] te veel pagina knoppen
  84.093.954Debug console: mozPressure deprecated and expired CSRFBatchToken-1 warnings shown (Firefox)
  84.089.248Workspace: totaal widget kan error 1700 tonen bij verversen
  84.073.330[zoeken] <tab> in 'pagna grootte' doet niets
  83.998.127[onderhouden] uploaden bestand kan niet via het keyboard
  83.996.132Firefox: console: layout reeds gestuurd voordat de volledige pagina geladen was
  83.979.786Workspace: kleur drop zone widget 
  83.970.331[verwerken] geselecteerde rij highlight in verkeerde rij na verwijderen rij
  83.968.721[onderhouden] bevestiging 'wijzigin bewaren' kan 'undefined' tonen
  83.948.411[overzichten] context menu velden dubbelen saldo formules
  83.906.437[overzichten] jaar / periode cellen van huidige rij leeggemaakt na toevoegen van notitie aan stamgegevens
  83.882.134Workspace drop zone: verbeterde afhandeling wanneer het bestand ongeldig is
  83.872.992[onderhouden] ingevoerde tekens direct ingevoerd na succevol verlaten van een veld kunnen verloren gaan
  83.853.616[onderhouden] browse met een horizontale scroll bar kan knipperen (Firefox)
  83.853.087[onderhouden] enter op een verplicht veld verplaatst de focus van opvolgende velden
  83.848.520[onderhouden] bevestigen bij verwijderen van een entiteit kan incompleet zijn
  83.848.337[onderhouden] 'wijzigingen bewaren' als er niets gewijzigd is
  83.841.113[onderhouden] log off na kopieren resulteert in 'wijziging annuleren'
  83.835.136Datum veld: invoer separator verandert de datum
  83.816.329Invoeren boekingen (inkoop): icoon voor zoeken van boekstukummer staat voor het veld
  83.787.238Workspace: verbinding verloren bij toevoegen van een staafdiagram met lege layout code
  83.782.568

[verwerken] geselecteerde ri  highlight is uit positie

  83.665.795Onderhouden formulieren layouts: label niet meer zichtbaar als veld verwijderd wordt
  82.925.358[verwerken] geselecteerde kolommen niet getotaliseerd als er geen valuta kolom is
  82.913.662Onderhouden workspace: toevoegen van een gebruiker aan een nieuwe wordspace toont javascript error

XML Server
  84.376.216Exporteren XML: conditie met no-database-assign field verkeerd geevalueerd als veld in gebruikt wordt in de export
  84.166.379Scheduler: XML export (SAX) met batch grootte stopt na eerste bestand bij gebruik van een timestamp in de bestandnaam

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Release notes main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 30.043.391
 Assortment:  Date: 13-04-2021
 Release:  Attachment:
 Disclaimer

Tags
No tags added