One moment please...
 
 
Exact Globe+   
 

Werken met niet-aftrekbare btw

Wanneer u slechts een deel van de betaalde btw mag aftrekken kunt u gebruik maken van niet-aftrekbare btw. In dit document kunt u informatie vinden over hoe u dit kunt toepassen in uw administratie. Tevens vindt u in dit document een overzicht van de boekingen die worden aangemaakt in de verschillende situaties en een aantal voorbeelden. 

Instellingen

Om te kunnen werken met niet-aftrekbare BTW dient u dit in de grootboekinstellingen aan te geven. In de sectie 'BTW' kunt u hiervoor de optie 'Niet-aftrekbare BTW' aanvinken. Vervolgens dient u de administratie een keer te sluiten en opnieuw te openen zodat de wijzigingen van kracht zijn.

Stamgegevens

De volgende stap is het inrichten van de stamgegevens. Voor de niet-aftrekbare BTW kunt u de gegevens definiëren bij het onderhoud van de btw-codes en bij het onderhoud van de grootboekrekeningen. Wanneer u werkt met niet-aftrekbare btw zijn er verschillende situaties mogelijk. U kunt bij de btw-code het percentage niet-aftrekbare btw opgeven, maar het is ook mogelijk om het percentage bij de gebruikte kostenrekening op te geven. Daarnaast kunt u bij de gebruikte kostenrekening een aparte rekening voor de niet-aftrekbare btw koppelen, maar kunt u deze ook leeg laten. Wanneer zowel bij de btw-code als bij de gebruikte kostenrekening de gegevens voor niet-aftrekbare btw zijn gevuld hebben de gegevens van de kostenrekening altijd voorrang boven de gegevens van de btw-code.

BTW-codes
Bij het onderhoud van de btw-codes zijn de volgende twee velden van toepassing op niet-aftrekbare btw:

 • Percentage niet-aftrekbare btw: Hier geeft u het percentage op dat als niet-aftrekbare btw wordt gebruikt bij het boeken op deze btw-code. Bijvoorbeeld 10%.
 • Rekening niet-aftrekbare btw: Hier geeft u de grootboekrekening op, waarop de niet-aftrekbare btw geboekt dient te worden. U kunt alleen een W&V rekening of een neutrale balansrekening selecteren.Bijvoorbeeld rekening 1516.

Wanneer u bijvoorbeeld een boeking maakt waarbij de btw EUR 21,- betreft, dan wordt in het geval van bovenstaand voorbeeld, EUR 2,1 (10% van de EUR 21,-) geboekt op rekening 1516.

Belangrijk: Verder dient u een nieuwe btw-code 'N' van 0% aan te maken die wordt gebruikt voor de btw-regel van de niet-aftrekbare btw.

Voorbeeld van de nieuwe btw-code van 0% die u dient aan te maken. 

Grootboekrekeningen
Naast de velden bij het onderhoud van de btw-codes beschikt u ook bij het onderhoud van de grootboekrekeningen op het tabblad 'Extra' over velden voor niet-aftrekbare btw.

 • Niet-aftr BTW: Hier geeft u het percentage op dat als niet-aftrekbare btw wordt gebruikt bij het boeken op deze grootboekrekening.
 • Rek. niet-aftr. BTW: Hier geeft u de grootboekrekening op, waarop de niet-aftrekbare btw geboekt dient te worden.

Wanneer u bijvoorbeeld een boeking maakt waarbij de btw EUR 21,- betreft, dan wordt in het geval van bovenstaand screenshot, EUR 2,1 (10% van de EUR 21,-) geboekt op rekening 1516.
Wanneer u in de boeking een btw-code gebruikt waarbij tevens de gegevens voor niet-aftrekbare btw zijn gevuld, dan hebben de gegevens die u bij de grootboekrekening heeft gevuld voorrang op de gegevens van de gebruikte btw-code 

Aandachtspunten

 • Wanneer u bij het onderhoud van de btw-code het veld 'Percentage niet-aftrekbare btw' vult, maar géén 'Rekening niet-aftrekbare btw' opgeeft bij de btw-code en ook geen 'Rek. niet-aftr. BTW' bij de grootboekrekening, dan wordt de niet-aftrekbare btw geboekt op de kostenrekening. In dat geval ziet de boeking er als volgt uit:
   
  Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
  4000-Kosten 1 100 90 18.90
  1511-BTW inkoop 1 18.90 90 18.90
  4000-Kosten N 2.10 10 2.10

  Zoals u in de grijze regel van bovenstaand voorbeeld kunt zien wordt de niet-aftrekbare btw geboekt op de kostenrekening van de boeking.  

 • Bij het invoeren van een boeking met niet-aftrekbare btw worden er twee btw-regels aangemaakt in de boeking. Een regel voor de btw, en een regel voor de niet-aftrekbare btw. Wanneer u vervolgens de kostenregel van de boeking aanpast wordt de regel voor de niet-aftrekbare btw verwijderd en opnieuw aangemaakt.

Welke boekingen er aangemaakt?

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal situaties. In al deze situaties wordt een inkoopboeking voor 121 euro aangemaakt en wordt een 'exclusief' btw-code van 21% gebruikt. Per situatie wordt aangeven welke gegevens met betrekking tot niet-aftrekbare btw worden gebruikt en hoe dit er vervolgens in de boeking uitziet. (Btw-code N in onderstaande voorbeelden betreft de nieuwe btw-code van 0% die u heeft aangemaakt, en welke wordt gebruikt in de btw-regel van de niet-aftrekbare btw)

Situatie 1
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 10%, Rekening niet-aftrekbare BTW: 1512, Btw-verlegd: Nee
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 0, Rek. niet aftr. BTW: leeg

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 1 100 90 18.90
1511-BTW inkoop 1 18.90 90 18.90
1512-Niet-aftrekbare btw (van de btw-code) N 2.10 10 2.10

Situatie 2
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 0%, Rekening niet-aftrekbare BTW: leeg, Btw-verlegd: Nee
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: leeg

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 2 100 80 16.80
1511-BTW inkoop 2 16.80 80 16.80
4000-Kosten N 4.20 20 4.20

Situatie 3
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 0%, Rekening niet-aftrekbare BTW: leeg, Btw-verlegd: Nee
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: 1513

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 2 100 80 16.80
1511-BTW inkoop 2 16.80 80 16.80
1513-Niet-aftrekbare btw (van de grootboekrekening) N 4.20 20 4.20

Situatie 4
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 10%, Rekening niet-aftrekbare BTW: 1512, Btw-verlegd: Nee
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: 1513

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 2 100 80 16.80
1511-BTW inkoop 2 16.80 80 16.80
1513-Niet-aftrekbare btw (van de grootboekrekening) N 4.20 20 4.20

Situatie 5
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 10%, Rekening niet-aftrekbare BTW: 1512, Btw-verlegd: Ja
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 0, Rek. niet aftr. BTW: leeg

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 3 100 90 0
1511-BTW inkoop 3 18.90 90 18.90
1512-Niet-aftrekbare btw (van de btw-code) N 2.10 10 2.10
1502-Af te dragen BTW 3 -21 -100 -21

Situatie 6
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 0%, Rekening niet-aftrekbare BTW: leeg, Btw-verlegd: Ja
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: leeg

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 4 100 80 0
1511-BTW inkoop 4 16.80 80 16.80
4000-Kosten N 4.20 20 4.20
1502-Af te dragen BTW 4 -21 -100 -21

Situatie 7
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 0%, Rekening niet-aftrekbare BTW: leeg, Btw-verlegd: Ja
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: 1513

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 4 100 80 0
1511-BTW inkoop 4 16.80 80 16.80
1513-Niet-aftrekbare btw (van de grootboekrekening) N 4.20 20 4.20
1502-Af te dragen BTW 4 -21 -100 -21

Situatie 8
Btw-code: Percentage 21%, Percentage niet-aftrekbare BTW: 10%, Rekening niet-aftrekbare BTW: 1512, Btw-verlegd: Ja
Kosten grootboekrekening: Niet-aftr BTW: 20%, Rek. niet aftr. BTW: 1513 

Rekening Btw-code Bedrag Btw-grondslag Btw-bedrag
4000-Kosten 3 100 80 0
1511-BTW inkoop 3 16.80 80 16.80
1513-Niet-aftrekbare btw (van de grootboekrekening) N 4.20 20 4.20
1502-Af te dragen BTW 3 -21 -100 -21

 

Voorbeelden

Hieronder kunt u lezen hoe u gebruik kunt maken van niet-aftrekbare btw in het memoriaal- en bank/kasdagboek en bij betalingen.

Memoriaalboekingen
Het is mogelijk om te werken met niet-aftrekbare btw in het memoriaal. Dit is alleen van toepassing wanneer het transactietype 'Inkoopfactuur', 'Creditfactuur inkoop' en 'Overige' is. Wanneer dit transactietype wordt gebruikt, is het mogelijk om bij het veld 'BTW' in de boeking, een niet-aftrekbare btw-code te selecteren. De aangemaakte boekingen voor de niet-aftrekbare btw volgen dezelfde logica als bij het invoeren van een inkoopboeking.

Wanneer u een niet-aftrekbare btw code aanmaakt waarbij de btw 21% is, en het niet-aftrekbare deel 10%, dan wordt de btw als volgt berekend bij het invoeren van een memoriaalboeking:

Rekening Debet Credit BTW code BTW grondslag BTW bedrag
1600 - Crediteuren   121 0 0,00 0,00
4000 - Kosten 100   NAB 90,00 18,90
1511 - BTW te vorderen 18,90   NAB 90,00 18,90
1518 - Niet-aftrekbare btw 2,10   N 10,00 2,10

Bank/Kasboekingen

In het bank en kasboek kunt u ook gebruik maken van niet-aftrekbare btw wanneer u een bank aan kosten boeking aanmaakt. Wanneer u een bank- of kasboeking aanmaakt voor een crediteur, en boekt op een rekening van het type 'Kosten', Neutraal' of 'Voorraad' is het mogelijk om bij het veld 'BTW' in de boeking, een niet-aftrekbare btw-code te selecteren.

De btw-regels worden niet zoals bij de memoriaalboeking, in de boeking zelf getoond, maar worden op de achtergrond aangemaakt. Dit kunt u zien bij het bekijken van de transactie van de boeking.

Zoals bij iedere bankboeking waarbij rechtstreeks op een kostenrekening wordt geboekt, wordt er op de achtergrond een inkoopfactuur aangemaakt en afgeletterd met de bankboeking. Wanneer in de bankboeking een niet-aftrekbare btw-code is gebruikt, wordt hierin de boeking voor de niet-aftrekbare btw gemaakt. De aangemaakte boekingen voor de niet-aftrekbare btw volgen dezelfde logica als bij het invoeren van een inkoopboeking.

Voorbeeld van de transactie van een bankboeking op rekening 4000 met een btw-code van 21% exclusief, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van niet-aftrekbare btw:/i>

Voorbeeld van de transactie van een bankboeking op rekening 4000 met een btw-code van 21% exclusief, waarbij wel gebruik wordt gemaakt van niet-aftrekbare btw. In dit voorbeeld betreft de niet aftrekbare btw 10%:

Betalingen invoeren

Bij het invoeren van betalingen, kunt u met de knop 'Boek als kosten' kosten registreren.


Wanneer u bij het boeken van de betaling een crediteur heeft geselecteerd, en vervolgens in het 'Boek als kosten' scherm een rekening van het type 'Kosten', Neutraal' of 'Voorraad' selecteert, bij het veld 'Bel' in de boeking, een niet-aftrekbare btw-code te selecteren. U kunt hier alléén btw-codes van het type 'Inclusief' selecteren. Deze wijziging is van toepassing op de optie 'Bankkosten' en de optie 'Kosten'. 

Gerelateerde onderwerpen

     
 Main Category: Attachments & notes  Document Type: Online help main
 Category:  Security  level: All - 0
 Sub category:  Document ID: 24.139.617
 Assortment:  Date: 26-09-2022
 Release: 411  Attachment:
 Disclaimer